Investinor og Equinor går tungt inn i Water Linked - bygger wifi under vann

Equinor og Investinor går tungt inn i teknologiselskapet Water Linked. – Målet‌ ‌er‌ ‌å‌ ‌skape‌ ‌et «Cisco‌ ‌under‌ ‌vann», sier Investinor Otto Frøseth

JOBBER UNDER VANN: Posisjonering og kommunikasjon under vann er Water Linkeds forretningsidé. I bakgrunnen daglig leder Oliver Skisland.  Foto: Anders Horntvedt
Teknologi

– Water‌ ‌Linked‌ ‌har‌ ‌en‌ ‌verdensledende‌ ‌teknologi‌ ‌som‌ ‌kommuniserer‌ ‌under‌ ‌vann‌ ‌med‌ ‌ekstrem‌ ‌nøyaktighet.‌ ‌Målet‌ ‌er‌ ‌å‌ ‌skape‌ ‌et «Cisco‌ ‌under‌ ‌vann»,‌ ‌og‌ ‌nå er vi i posisjon til‌ ‌å‌ ‌lykkes‌, sier Otto Frøseth (63), investeringsdirektør i det statlige investeringsfondet Investinor.

Posisjonering og kommunikasjon under vann er Water Linkeds forretningsidé.

Over vann kommer GPS-signalene fra et nettverk av satellitter som kretser 20.000 kilometer over jorden. Det signalet trenger imidlertid ikke ned i vann, og derfor har Water Linked laget sitt eget system som utfyller satellittbasert GPS.

I tillegg har selskapet utviklet en måte å overføre data trådløst under vann ved hjelp av akustikk, det vil si lyd.

SATSER SAMMEN – PÅ AVSTAND: Fra venstre: Øystein Wikan, associate i Investinor, Torgeir Trøite, styreleder i Water i Linked, Oliver Skisland, daglig leder i Water Linked, Otto Frøseth, investeringsdirektør i Investinor og Marte Aurstad Aspnes, invesment manager i Equinor Ventures. Foto: Investinor

Resultatet‌ ‌er‌ ‌en‌ ‌produktportefølje‌ ‌rundt‌ ‌undervannsakustikk‌ ‌der‌ ‌Water‌ ‌Linked‌ ‌lager‌ ‌løsninger‌ ‌for‌ ‌wifi‌ ‌og‌ ‌GPS under‌ ‌vann.‌ ‌ ‌

– Denne‌ ‌teknologien‌ ‌gjør‌ ‌Water‌ ‌Linked‌ ‌svært‌ ‌godt‌ ‌posisjonert‌ ‌til ‌å‌ ‌bidra‌ ‌i‌ ‌utviklingen‌ ‌som‌ ‌skjer‌ ‌under‌ ‌havoverflaten,‌ ‌både‌ ‌innen‌ ‌mineralutvinning,‌ ‌mat-‌ ‌og‌ ‌energiproduksjon, sier Frøseth.

Har jaktet investorer i fire år

Helt siden 2016 selskapet forsøkt å hente penger fra venture-investorer, og i fjor satte bedriften inn et ekstra gir.

Med Procorp som finansiell rådgiver dro selskapet mai 2019 ut på roadshow for å hente mellom 20 og 30 millioner kroner.

Water Linked

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter7,45,5
Driftsresultat−0,3−1,8
Resultat før skatt−0,5−1,9
Årsresultat−0,4−1,6
Eiere før transaksjonen: Torgeir Trøite (52,3 %), Devico Holding (15,3 %), Abra Norge (8,5 %), Ivar Fjellseth (3,3 %), andre (16,1 %).

Nå har Water Linked fått napp hos Investinor og Equinor Ventures, som har gått inn med 15 millioner kroner hver.

I en emisjon i 2017 ble Water Linked verdsatt til 27 millioner kroner. Hva verdsettingen er nå, vil ikke partene si. 

– Vi er underlagt erklæring om konfidensialitet, sier Frøseth.

Prising av andre selskaper i samme fase tilsier imidlertid at verdien sannsynligvis ligger rundt 50–60 millioner kroner pluss , medregnet de 30 millionene i frisk kapital.

– Hvorfor tok det så lang tid før dere bet på?

– Selskapet har en stund vært i prosess med å finne de riktige eierne, og har i flere år hatt en relativt god drift og tilgang til kapital underveis, svarer.

Water Linked holder til i Trondheim, bare en seks minutters taxitur fra Investinors hovedkontor, som ligger i samme by.

HAR JAKTET INVESTORER I FIRE ÅR: Oliver Skisland, daglig leder i Water Linked. Foto: Anders Horntvedt

Tidligere i år solgte Investinor seg ut av kveiteoppdrettsseselskapet Nordic Halibut og olje-IT-selskapet Exprosoft.

Begge var hyllevarmere i porteføljen, og hadde hatt Investinor på eiersiden siden 2010.

Frøseth legger til at Investinor hadde hatt Water Linked på radaren en stund, og at de tidligere i år ble kontaktet av Equinor om en felles investering. 

Nå handler det om å skalere opp
Otto Frøseth, investeringsdirektør i Investinor

Det står i Investinors mandat at investeringsselskapets bare kan gå inn sammen med annen investor.

– Nå handler det om å skalere opp

– ‌Vi‌ ‌er‌ ‌svært‌ ‌fornøyde med å ha en‌ ‌så‌ ‌god‌ ‌medinvestor‌ ‌som‌ ‌Equinor. Det er riktig bruk av‌ ‌vår‌ ‌kapital‌ ‌og‌ ‌kompetanse‌ ‌‌i utviklingen av morgendagens‌ ‌næringsliv,‌ ‌sier‌ ‌Frøseth.

‌Marte‌ ‌Aurstad‌ ‌Aspnes‌ ‌(40) fra‌ ‌Equinor‌ ‌Ventures understreker at gode‌ ‌løsninger‌ ‌for‌ ‌kommunikasjon‌ ‌og‌ ‌posisjonering‌ ‌i‌ ‌havrommet‌ ‌er‌ ‌viktig‌ ‌for‌ ‌flere‌ ‌områder‌ ‌av‌ ‌Equinors‌ ‌virksomhet.‌

– Dette‌ ‌kan‌ ‌være‌ ‌både‌ ‌knyttet‌ ‌til‌ ‌undervannsdroner,‌ ‌drift‌ ‌av‌ ‌subsea-anlegg,‌ ‌havvind‌ ‌og‌ ‌kanskje‌ ‌også‌ ‌til‌ ‌transport‌ ‌av‌ ‌CO2,‌ ‌sier‌ hun i en pressemelding.

Water Linked lager allerede et system som brukes av E-ROV, som oljeserviceselskapet Oceaneering lager for Equinor.

E-ROV er en undervannsrobot som om få år skal utføre vedlikeholdsoppgaver under vann på norsk sokkel. 

Skalering blir den viktigste oppgaven Water Linked nå må tatt på, mener Frøseth.

– Nå handler det om å skalere opp. Fokus på salg og markedsføring blir viktig. Flere kunder har testet Water Linked-produktene, og nå vil vi gjerne se flere selskaper i flere bransjer ta dem i bruk, sier Frøseth.

– Equinor og Investinor har fulgt oss lenge og vi er fantastisk glade for at vi får med oss to av Norges mest solide og kompetente investorer. Det er en stor styrke for oss når vi skal ut for å kapre de beste hodene til å utvikle selskapet videre, sier Oliver Skisland, daglig leder i Water Linked i en pressemelding. 

Planen er å doble antallet ansatte i løpet av året som kommer.

water linked
equinor ventures
equinor technology ventures
investinor
Otto Frøseth
Nyheter
Teknologi
Børs