Nøkkeltall fra Pexip

Pexip økte de årlige repeterende abonnementsinntektene med 64 prosent til 65,8 millioner dollar i 2. kvartal. 

OPP 39 %: Pexip og konsernsjef Odd Sverre Østlie handles rundt 39 prosent over emisjonskursen fra mai. Foto: Pexip
Teknologi

Pexip slapp torsdag ettermiddag oppdaterte ARR-tall for perioden april til juni som viste en økning på 9,1 millioner dollar til 65,8 millioner. 

ARR-tallene viser årlige repeterende abonnementsinntekter, og er den viktigste faktoren i prisingen av mange programvareselskap. ARR på 65,8 millioner gir en vekst på 64 prosent sammenlignet med 2. kvartal 2019.

I rute til 300 mill.

Pexip skriver i børsmeldingen at de nå ligger foran planen om å nå ARR på 300 millioner dollar innen utgangen av 2025.

Nå har så og si alle tilgang til videokonferanseløsninger som gjør det mulig å jobbe hjemmefra
Michel Sagen, Pexip

I 2. kvartal opplevde selskapet sterk vekst i etterspørselen fra nye kunder.

– Vi fortsatte også å øke salg til eksisterende kunder, som er en tydelig tilbakemelding på at eksisterende kunder er fornøyde med det vi leverer, sier adm. direktør i Pexip, Odd Sverre Østlie, i en kommentar.

– Som et resultat av koronasituasjonen har flere virksomheter enn noen gang erfart en alternativ måte å jobbe på. Nå har så og si alle tilgang til videokonferanseløsninger som gjør det mulig å jobbe hjemmefra. Vi ser at bruk av videomøter raskt har blitt en integrert og naturlig del av daglige arbeidsrutiner, og jeg tror dette fører til varig endring, kommenterer styreleder i Pexip, Michel Sagen.

Opp 36 prosent

Før torsdagens oppdatering ble Pexip handlet til rundt 16 ganger forventet inntjening, mens basert på de oppdaterte ARR-tallene falt dette til 13,9.

Videokonferanseselskapet Pexip ble torsdag notert på Oslo Børs 14. mai. Selskapet hentet 1,1 millioner kroner i forkant av noteringen til kurs 63 kroner. Amerikanske, britiske, nordiske og asiatiske investorer tegnet seg i emisjonen som var overtegnet hele 20 ganger.

Coronapandemien har bidratt til at videokonferanser er i vinden som aldri før. Pexip har steget med rundt 39 prosent på Oslo Børs.

Nyheter
Teknologi
Børs