Henter sjef fra amerikansk IT-gigant

Jo Uthus slutter i amerikanske Microchip for å ta lederjobben i Rune Rinnans børskandidat Crayonano.

RENNES NED AV FORESPØRSLER: Crayonano melder om rundt 40 forespørsler fra potenselle storkunder siden april. Fra venstre Rune Rinnan (styreleder), Mazid Munshi (teamleder), Oddvar Aaaserud (styremedlem) og Erik Wold (tidligere styremedlem). Foto: CrayoNano
Teknologi

– Tilbakemeldingen har rett og slett vært enormt. De seneste tre månedene har vi fått rundt 40 seriøse forespørsler, mange av dem fra store og anerkjente selskaper innenfor teknologi og bilindustri. De lurer på når når vi kan levere, om teknologien kan anvendes til deres bruk og hvor mye vi eventuelt kan selge dem, sier Michael Peil (45), avtroppende daglig leder i Crayonano.

Finansavisen skrev i midten av april at et Trondheim-basert selskap med Rune Rinnan-fondet Norsk Innovasjonskapital III som største eier, hevder å ha funnet en ny innfallsvinkel til desinfisering.

Seriegründer Geir Førre, aksjemegler Gaute Eie og investor Torstein Tvenge er noen av aksjonærene i selskapet.

400 millioner kroner investert

Kort fortalt bruker Crayonano ny teknologi for å lage ultrafiolett lys ved hjelp av LED-lamper av nanomaterialet grafén.

Teknologien bygger på forskning fra NTNU, og resultatet er at virus og andre uhumskheter kan stekes i UV-lys som er ufarlig for mennesker, i hvert fall i små doser.

CrayoNano er blitt tilført 150 millioner kroner i egenkapital og offentlige tilskudd. I tillegg har NTNU investert en kvart milliard kroner i nanoteknologisatsningen sin, som danner grunnlaget for Crayonanos virksomhet.

De grafénbaserte lampene skal øke effektiviteten, redusere strømforbruket og være billigere enn dagens alternativ.

Med den teknologien Crayonano benytter, skal det være mulig å utvikle enheter på størrelse med et fingerbøl.

Store og kjente merkenavn

De seneste månedene er altså Crayonano blitt rent ned av forespørsler. Fem til åtte av forespørslene er fra norske selskaper. Crayonano-ledelsen vil ikke nevne navn, men bekrefter at det blant annet er kommet forespørsler på vegne av fra store og kjente merkevareleverandører.

Forespørslene kommer blant annet fra USA, Canada, Taiwan og Kina.

– De potensielle kundene hadde oss kanskje på radaren på forhånd, og coronapandemien har fått markedet og interessen til å eksplodere, sier styreleder Rune Rinnan.

STYRELEDER: Teknologiinvestor Rune Rinnan. Foto: Eivind Yggeseth

CrayoNano har ikke ordinære salgsinntekter ennå, men regner med å ha brikker ferdig for salg innen utgangen av juni 2021.

– Er det mange interessenter som ønsker levering tidligere?

– Ja, men kundene ønsker at teknologien fungerer og forstår at det tar tid å få gjort de nødvendige testene. Interessen handler mer om å få produksjonen opp i skala, sier Peil.

Henter sjef fra Microchip

På grunn av sykdom i familien har Michael Peil ønsket å flytte tilbake til Tyskland. Han skal imidlertid fortsette å jobbe for CrayoNano, som viseadm. direktør med nærhet til kunder og partnere i Europa.

Teknologien ligger an til å gå fra krybbe til massemarked på bare ett eller to år
Jo Uthus, påtroppende daglig leder i Crayonano

Ny daglig leder i CrayoNano er Jo Uthus (43), som starter 1. august. Inntil nylig har han vært dirkektør for nye produkter i Microchips største forretningsenhet. 

Jo Uthus blir sjef i Crayonano Foto: Crayonano

Selskapet het Atmel da Uthus begynte der i 2003. Det ble solgt til det amerikanske Microchip for 3,6 milliarder dollar i 2016. Det amerikanske teknologikonsernet har en omsetning på mer enn 50 milliarder kroner.

Uthus oppgir å ha rundt 20 års internasjonal erfaring fra produktutvikling og -eierskap, samt ledelse av globale team i programvare- og mikroelektronikkbransjer.

Han har en mastergrad fra NTNU og var med på å starte programvareselskapet Trustix etter studiene.

– I motsetning til andre startups i samme bransje ser vi et umiddelbart behov for produktene. Teknologien ligger an til å gå fra krybbe til massemarked på bare ett eller to år, og det er en unik mulighet til å kunne gjøre dette spranget fra Trondheim, sier Uthus.

Har hentet aksjonærlån

Det seneste halvåret har eierne operert med en prising av selskapet på rundt 280 millioner kroner.

Crayonano

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter5,38,1
Driftsresultat−13,1−1,8
Resultat før skatt−13,2−1,8
Årsresultat−10,0−1,8

Eiere: Norsk Innovasjonskapital III (30,3 %), Geir Førre (8,0 %), Skips AS Tudor (7,1 %), Cofounder (6,5 %), Helge Weman (6,5 %), andre (41,6 %).

I løpet av mai og juni hentet selskapet 20 millioner kroner i lån fra kredittinstitusjon og eksisterende eiere.

Kapitalbehovet er på ytterligere 100 millioner kroner. Planen er å hente inn beløpet i transjer i løpet av høsten 2020 og 2021.

Andre halvår 2021 er ambisjonen å ta selskapet på børs.

CrayoNano
rune rinnan
microchip
michael peil
jo uthus
nanoteknologi
Nyheter
Teknologi