Kitron leverer langt over forvetninger

Kitron knuser forventningene.

LA FREM TALL: Konsernsjef Peter Nilsson i Kitron. Foto: Kitron
Teknologi

– Jeg vil gjerne bruke denne muligheten til å takke alle våre ansatte, leverandører og kunder, som har hjulpet oss gjennom den siste tiden, sier adm.direktør Peter Nilsson, i selskapets webcast fredag ettermiddag.

Elektronikkselskapet leverte en omsetning på 1 milliard kroner kroner, altså en økning på 21 prosent fra samme periode i fjor. Selskapet kunne melde om spesielt sterk vekst innenfor forsvarsektoren, industrisektoren og medisinsektoren.

Oppjusterer guiding for 2020

Som følge av de sterke resultatene oppjusterer det Arendalsbaserte selskapet guidingen for året 2020 som helhet. De forventer nå at driftsinntektene vil ende på mellom 3,5 til 3,8 milliarder kroner, og at de vil oppnå en EBIT-margin for 2020 mellom 6,7 og 7,5 prosent. EBIT-marginen var 8,5 prosent i 2.kvartal

Selskapet har lenge hatt en målsetting om å ha årlig driftsmargin på 7 prosent, og det kan da altså se ut som de nå leverer på denne målsettingen. 

– Økningen i driftsmarginen er drevet av økte inntekter og høyere kapasitetsutnyttelse, sier finansdirektør Cathrin Nylander i selskapets webcast fredag ettermiddag.

– Rekordkvartal

– Dette var et rekordkvartal for Kitron når det gjelder driftsinntekter, lønnsomhet og ordrereserve, sier Peter Nilsson i en pressemelding.

Selskapet hadde ordrereserver på 2 101 millioner kroner, en økning på 45 prosent fra samme kvartal i fjor.

Fortsetter å holde igjen utbytte

Ved spørsmål om utbytte forteller Cathrin Nylander, at styret fortsetter å overvåke koronasituasjonen og vil avvente utbetaling av utbytte inntil situasjonen er klarere.

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen

Kitron

(Mill. kr)2. kv./202. kv./19
Driftsinntekter1 040,8860,2
Driftsresultat8856,4
Resultat før skatt81,746,8
Resultat etter skatt64,336,3

Kitron

  • Norsk selskap innen produksjon av elektronikk med hovedkontor på Billingstad i Asker. 
  • Konsernsjef er Peter Nilsson. 
  • Grunnlagt i Arendal på 1960-tallet. 
  • Største aksjonær er Egil Dahl gjennom Velven Gård.
kitron
breaking
Nyheter
Teknologi
Børs