IT har aldri vært større

Med en total markedsverdi på 110 milliarder kroner, er børsens IT-aksjer større enn noensinne.

150 PROSENT AVKASTNING: Kahoot! har gått som et skudd siden noteringen i fjor, her adm. direktør Åsmund Furuseth Foto: Iván Kverme
Teknologi

Det er nå 30 IT-selskaper på børsen, man må tilbake til 2008 for å finne flere som er børsnotert. Siden årets første handelsdag er Oslo Børs’ IT-indeks opp hele 12,7 prosent, mot hovedindeksen som har falt med 12,9 prosent. 

Analytiker Henriette Trondsen i Arctic Securities mener at teknologisektoren har blitt sett på som et område som kan hjelpe bedrifter gjennom Covid-19.

– Jeg tror dagens krise vil føre til at digitaliseringstrenden akselererer. Flere bedrifter ser nok at de må tilby digitale løsninger, og flere har åpnet opp for hjemmekontor også etter krisen. Den økte bruken av videochat løsninger, sky og programvare, e-læring og e-handel vil nok vedvare etter krisen, sier Trondsen til Finansavisen.

Vi kan legge bedre til rette for etablering av nye IT-selskaper. IT vil være viktig for alle selskap og industrier fremover, og jeg tror interessen for sektoren vil øke fremover.
Henriette Trondsen, Arctic Securities

IT-sektoren utgjør i dag 4,7 prosent av den totale markedsverdien til Oslo Børs, den eneste gangen IT-sektoren utgjorde en så stor andel var under dotcom-krisen. Trondsen mener dagens priser kan forsvares.

– Prisingen kan forsvares i inntjening i motsetning til 2001, da de fleste IT selskap fikk en reprising. Det er kun et fåtall selskap som driver meravkastningen. IT-sektoren er preget av sterke trender og stor spredning på verdsettelse innenfor de ulike undersegmentene, mener Trondsen.

Sverige ledende i Norden

Vår söta bror har lenge regjert i Norden innenfor teknologisfæren. 

– Er det noe vi kan lære av våre naboer?

– Vi kan legge bedre til rette for etablering av nye IT-selskaper. IT vil være viktig for alle selskap og industrier fremover, og jeg tror interessen for sektoren vil øke fremover, svarer Trondsen, og legger til:

– Uten å være for kategorisk tenker jeg at sultne ulver jager best. I Norge er vi heldige som har masse ressurser, og vi lever i et velferdssamfunn. Hadde vi ikke hatt det, ville vi kanskje vært enda mer kreative og skapt ting som gjorde at vi kom opp og frem? 

Få andre sektorer du kan få en skalerbarhet som i IT sektoren
Henriette Trondsen, Arctic Securities

Trondsen tror IT sektoren vil fortsette å være en vinner, men at enkelte selskap blir å stå for meravkastningen. 

– Både privat og i jobbsammenheng er teknologiinvesteringer generelt høyt på agendaen. I tillegg er det få andre sektorer du kan få en skalerbarhet som i IT sektoren, sier Trondsen. 

– Hvilke selskaper blir spennende å følge med på?

– Jeg er spent på Kahoot!, Crayon, Nordic Semiconductor og Atea. Jeg tror Kahoot! vil bevege seg mot en slags «YouTube for utdanning» og jeg synes spesielt den nye markedsplassen deres «Academy» har et potensial.

- SULTNE ULVER JAGER BEST: Henriette Trondsen, analytiker i Arctic Securities. Foto: Iván Kverme

– Nordic har allerede rapportert at andre kvartal blir sterkt, og det blir spennende å se på ordreboken inn i tredje kvartal. Videre tror jeg Norden-virksomheten til Crayon vil være solid i andre kvartal, ettersom man så en underliggende forbedring hos Atea som nok delvis er software relatert, sier analytikeren. 

Halvparten er teknologi

I juli er det planlagt seks børsnoteringer, hvorav halvparten er teknologirettet. De ferskeste er ayfie Group, Mercell Holding og Pexip i mai. Allerede neste uke sikter et nytt teknologiselskap mot børsnotering på Merkur Market.

– Dette viser trykket i Norsk IT-bransje og mange begynner å bli klar for børs, sier kommunikasjonssjef for Oslo Børs Geir Harald Aase.

– Før 2015 var Oslo Børs veldig tung på olje og energi. Det vi har sett siste årene er at den totale markedsverdien for oljeaksjer har gått fra å utgjøre over 50 prosent av børsen til 25 prosent i dag. Den totale markedsverdien til børsen ligger på samme toppnivå som tidligere, så det viser at vi har fått en mer diversifisert børs, tilføyer børsdirektør Øivind Amundsen.

DIVERSIFISERT BØRS: Børsdirektør Øivind Amundsen tror børsen blir å nyte av diversifiering Foto: Iván Kverme

– Videre er det verdt å nevne at det er blitt notert 11 nye selskaper på børsen så langt i år, og fire av dem er teknologiselskaper, i fjor ble det notert totalt 15 selskaper på børsen. Så på drøye seks måneder har vi tatt igjen fjoråret, legger Aase til.

Flere blir kjøpt opp

En trend vi har sett de senere årene er at flere IT-selskaper er blitt kjøpt opp av utenlandske giganter. Den senere tiden har flere IT-selskap valgt å gå på børs ettersom det har gitt en høyere prising for selskapet. 

– Norske IT-selskaper lykkes veldig godt, oppkjøpene var mye av grunnen til at det var en så stor nedgang i antall IT-aksjer. Det er en anerkjennelse for norsk IT, sier Aase.

– Oppkjøpsfond har også kjøpt opp en del selskaper som vurderer å børsnoteres, og eierne vil naturligvis velge det alternativet som gir høyest pris for selskapet, tilføyer Aase. 

Børsen hadde sitt høyeste antall IT-aksjer på 44 i 2005, og på sitt laveste var det 21 i 2015.

Ti på topp av IT-aksjer på Oslo Børs

SelskapMarkedsverdi (mrd. kr)Prosentvis andel av IT-indeks
TietoEvry30,728
Atea11,410
Nordic Semiconductor9,89
Kahoot!8,58
Bouvet4,04
Crayon Group5,45
Pexip Holding8,88
Ice Group2,93
Kitron2,32
Kilde: Oslo Børs
henriette trondsen
øivind amundsen
geir harald aase
kahoot
Crayon
Nyheter
Teknologi
Børs