Storoppkjøp på Wall Street

Chip-produsenten Analog Devices kjøper opp alle aksjene i rivalen Maxim Integrated Products.

OPPKJØP: Analog Devices kjøper opp rivalen Maxim Integrated Products.  Foto: Mark Lennihan
Teknologi

Den markedsledende amerikanske chip-produsenten Analog Devices melder mandag at de har kjøpt opp alle aksjene i rivalen Maxim Integrated Products. Avtalen resulterer i en total selskapsverdi på 68 milliarder dollar.

«Avtalen vil styrke Analog som markedsleder med økt bredde og omfang på tvers av flere attraktive sluttmarkeder», heter det av en melding fra selskapene.

Solide synergier

Etter transaksjonen, som beløper seg til litt i underkant av 21 milliarder dollar, vil den nye eierstrukturen gi Analog-aksjonærene et eierskap på 69 prosent, mens Maxim-aksjonærene vil kontrollere resterende 31 prosent. 

Avtalen vil på pro-forma basis øke topplinjen i selskapet til 8,2 milliarder dollar, og gi en fri kontantsstrømseffekt på 2,7 milliarder dollar.

Videre vil avtalene etter 18 måneder gi et positivt bidrag til resultat per aksje, og selskapet venter å kunne høste direkte kostnadssynergier tilsvarende 275 millioner dollar som følge av avtalen. Det opplyses videre om at avtalen tar sikte på å være sluttført innen neste sommer.

Stiger i førhandelen

Analog-aksjen stiger 2,57 prosent i førhandelen på Wall Street, mens Maxim-aksjen stiger hele 18,57 prosent. Kjøpskursen per Maxim-aksje skal ifølge CNBC ligge på 78,43 dollar, tilsvarende en premium på 22 prosent sammenlignet med sluttkurs fredag.

analog devices
maxim integrated products
Nyheter
Teknologi
Børs