Atea gir inntektene og bunnlinjen et løft

Atea leverer et rekordresultat i kjølvannet av pandemien.

PRESENTERER: Konsernsjef Steinar Sønsteby i Atea. Foto: Iván Kverme
Teknologi

Atea leverer en omsetning på 10,60 milliarder kroner i andre kvartal, mot 9,49 milliarder kroner i tilsvarende periode året før. Det tilsvarer en oppgang på 11,7 prosent.

Resultatet øker

Driftsresultatet endte på 220 millioner kroner, en forbedring fra 145 millioner kroner i 2. kvartal 2019.

Det økte driftsresultatet var delvis et resultat av reduserte driftskostnader (justert for valutaendringer), som følge av at selskapet permitterte 3 prosent av arbeidskraften, heter det i rapporten. Selskapet permitterte totalt 229 ansatte, og flere ansatte valgte frivillig å midlertidig kutte lønninger. 

Resultatet etter skatt ble 151 millioner kroner, noe som tilsvarer 1,37 kroner pr. aksje. Til sammenligning ble resultatet etter skatt 97 millioner kroner året før, tilsvarende 0,89 kroner pr. aksje.

– Atea har levert et rekordresultat i et utfordrende økonomisk klima. Resultatene demonstrerer at Atea er godt posisjonert for dagens virksomhetsmiljø basert på selskapets sterke posisjon i IT-infrastrukturmarkedet og på sin stabile kundebase av offentlig sektor og store bedriftskunder, sier konsernsjef Steinar Sønsteby.

Mer vekst

Atea skriver i rapporten at selskapet opplevde økt etterspørsel etter IT-produkter og tjenester, et resultat av at flere selskaper har hatt behov for å investere i digitale løsninger som gjør det mulig å arbeide produktivt utenfor kontorene. 

Teknologikonsernet fortsetter den positive utviklingen innenfor konsulenttjenester, der langsiktige avtaler fortsetter å vokse i 2. kvartal med en økning på over 5 prosent.

– Dette er satsingområder for Atea Norge. Vi ser at etterspørselen etter «as a service»-tjenester og konsulenter vil øke i tillegg øker produktomsetningen med nærmere 8 prosent i dette kvartalet, forklarer adm. direktør i Atea Norge, Michael Jacobs.

Atea

(Mill. kr)2. kv./202. kv./19
Driftsinntekter10.5989.485
Driftsresultat220145
Resultat før skatt190124
Resultat etter skatt15197

Atea

  • Leverandør av IT-infrastruktur i Norden og Baltikum med hovedkontor i Oslo. 
  • Konsernsjef er Steinar Sønsteby. 
  • Største aksjonær er Systemintegration APS.

Les hele rapporter her.

Se hele presentasjonen her.

atea
kvartalstall
Nyheter
Teknologi
Børs