Suksessduoen Jens Rugseth og Rune Syversen ble 135 millioner kroner rikere på én dag

IT-gründerne Jens Rugseth og Rune Syversen har gjort en kule på Sikri. Første handelsdag på Merkur Market økte papirverdiene deres med 135 millioner kroner.

VENTER FLERE OPPKJØP: Adm. direktør Nicolay Moulin, som ringer med bjellen, har store planer for selskapet. Foto: Siv Dolmen
Teknologi

Onsdag ble Sikri notert på Merkur Market, og softwareselskapet fikk en særdeles hyggelig velkomst. I forbindelse med kapitalinnhentingen på 150 millioner kroner før børsnoteringen ble kursen satt til 71,25 kroner.

På noteringsdagen ble aksjen omsatt for 90 kroner, etter en kursoppgang på 26 prosent. Det gir IT-gründerne Jens Rugseth og Rune Syversen god grunn til å smile. 

Duoen som tidligere har hatt kjempesuksess med Link Mobility og Crayon, eier 49 prosent av aksjene i Sikri. I løpet av onsdagen har formuen deres økt med 135 millioner kroner og nå er beholdningen verdsatt til 649 millioner. 

Carl Erik Krefting og Fredrik Cappelen er også store aksjonærer, via henholdsvis Carucel og M25.

Ble skilt ut

Sikri er et softwareselskap som leverer digitale løsninger til det offentlige. Deres løsninger brukes blant annet til saksbehandling, dokumentforvaltning, databaser og byggesaker. 

Selskapet måtte skilles ut av EVRY-systemet da Konkurransetilsynet ikke godtok at både Tieto og EVRY skulle beholde sine enheter innen sak- og arkivtjenester etter fusjonen.

Da slo Rugseth og Syversen til og kjøpte denne enheten av EVRY.

I vår har Sikri kjøpt opp to andre selskaper: PixEdit og Augment. PixEdit har løsninger innen skanning og redigering av dokumenter, mens Augment leverer smart tekstanalyse ved bruk av kunstig intelligens. 

TREFF: IT-gründer Jens Rugseth er største aksjonær i Sikri. Foto: Grunde Grimstad

Klar M&A-strategi

– En av grunnene til at vi ville gå på Merkur Market nå, er at vi vil verdsette selskapet, ikke nødvendigvis investorenes behov for likviditet, sier adm. direktør i Sikri, Nicolay Moulin.

– Vi har en klar og definert M&A-strategi i Sikri når det gjelder oppgjørsmetoden.

LOVER ORGANISK VEKST: Nicolay Moulin i Sikri sier at selskapet har et mål på 15-25 prosent årlig omsetningsvekst mot 2022. Foto: Siv Dolmen

Han forteller at oppgjørene ved deres oppkjøp består av en tredjedel aksjer, en tredjedel selgerkreditt og en tredjedel kontanter.

– Derfor har det vært viktig å fjerne usikkerheten rundt hva vi er verdt.

Store vekstambisjoner

Markedet består av veldig mange softwareleverandører som leverer til offentlig sektor, ifølge Moulin. Han tror nå at Skiri, som et større selskap, kan erverve teknologi eller bidra til at virksomheter kan få større geografisk fotfeste gjennom oppkjøpene Sikri ønsker å gjøre fremover. 

– Det å kunne lage et softwareselskap som har en større bredde i Norge, er viktig for oss, forteller Moulin.

Sikris finansielle målsettinger frem mot 2022, presentert i forbindelse med noteringen, innebærer en organisk omsetningsvekst mellom 15 til 20 prosent årlig, og en EBITDA-margin på 30 prosent.

Dette vil i så fall medføre en omsetning i intervallet 250 til 310 millioner kroner i 2022. 

GEVINST: Rune Syversen tjente gode penger på kursoppgang onsdag. Foto: Eivind Yggeseth

Mange vil til Merkur

Oslo Børs har tre markedsplasser det overvåker og regulerer handelen på: Merkur Market, Oslo Axess og Oslo Børs. I tillegg kommer OTC-listen for unoterte aksjer som også er heleid av Oslo Børs.

Ifølge Oslo Børs tilbys selskapet og eierne «en av Europas raskeste opptaksprosesser» hos Merkur Market. 

Kommunikasjonssjef på Oslo Børs, Geir Harald Aase, sier at de merker at flere banker og tilretteleggere nå anbefaler selskapene en notering på Merkur Market. 

STOR PÅGANG: Geir Harald Aase, kommunikasjonssjef på Oslo Børs, ser at Merkur Markets popularitet kan føre til at Oslo Axess faller mellom to stoler. Foto: Siv Dolmen

– Hovedtyngden av de nye selskapene har kommet på Merkur Market, og vi opplever at dette er et godt produkt og attraktivt alternativ for selskaper som ønsker å gå på børs og reise kapital.

Godt renommé

Han sier at Merkur Market har fått et bedret renommé og mer oppmerksomhet siste tiden. Dette har gjort at selskapene som har notert seg her, har hentet mye kapital. 

– Vi ser at når Merkur Market har fått det løftet det har fått, så faller Oslo Axess mellom to stoler, sier Aase.

Han forteller at Oslo Børs har en årlig evaluering av om alle markedsplassene skal med videre.

– Men foreløpig har vi konkludert med at også Oslo Axess passer noen selskaper.

På spørsmål om hvorfor Sikri valgte Merkur Market istedenfor Oslo Axess, svarer adm. direktør, Nicolay Moulin: 

– Jeg tror at den dokumentasjonsplikten vi får nå er mer enn nok for oss.

Han forklarer at styreformann i selskapet, Jens Rugseth, har kommunisert en ambisjon om å etter hvert bli notert på Oslo Børs, men at Merkur Market var en håndterlig mengde i første omgang.

Sammenligning av markedsplassene


Merkur MarketOslo AxessOslo Børs
Markedsplassens statusMultilateral handelsfasilitetAutorisert og fullt ut regulert markedsplassBørsnotering iht. EU-krav og norsk verdipapirhandellov
Due diligenceBegrenset finansiell og juridisk. Ikke krav til uavhengige rådgivereFull finansiell og juridisk. Krav til uavhengige rådgivereFull finansiell og juridisk. Krav til uavhengige rådgivere
Minimum selskapsverdiIngen8 millioner300 millioner
Antall eiere30100500
Spredning blant allmennheten ("free float")15%25%25%
Opptaksprosessens varighet1-2 uker4-8 uker4-8 uker
RegnskapsstandardNorsk GAAP, IFRS eller andre anerkjente standarderIFRSIFRS
Kilde: Oslo Børs
sikri
Jens Rugseth
rune syversen
Nyheter
Teknologi
Børs