Utleieplattform med kraftig vekst og ekspanderer til Europa

Husleie.no har opplevd en kraftig vekst, nå rettes blikket mot Europa.

STORE VEKSTAMBISJONER: Sier daglig leder i Husleie.no, Kjetil J. Olsen Foto: Siv Dolmen
Teknologi

Boligutleieplattformen, som tilbyr automatiserte prosesser for avtaleinngåelse og annonsering, har så langt hatt et rekordhalvår med en vekst på 80 prosent i forhold til fjoråret.

Det seneste halvåret har det vært en økt usikkerhet i utleiemarkedet. Flere leietakere har mistet jobben eller blitt permittert som konsekvens av pandemien.

– Alle må ha et sted å bo. Det vi ser er at det er større usikkerhet i økonomien og at utleier ønsker større trygghet for at husleien kommer inn. Vi ser at folk blir værende i leieboligen lengre og at studentene som skulle på utveksling blir værende i Norge. Så prisene går opp over hele linjen, mener daglig leder Kjetil J. Olsen.

Som en respons på den økte usikkerheten i markedet lanserte selskapet forfallsgaranti. Dette sikrer utleier utbetaling av husleien på forfallsdato uavhengig av om leietaker har betalt eller ikke. 

Enorm vekst

Som flere startups har Husleie.no gått med underskudd og nå planlegger selskapet å gå internasjonalt.

– Når regner dere med å gå i pluss?

– Hadde vi ikke begynt å ekspandere internasjonalt, ville vi gått med overskudd i dag. I Norge begynner vi å bli lønnsomme. I 2020 regner vi med å havne på en omsetning på over 10 millioner kroner, sier Olsen.

Selskapet hadde i forrige måned over 2.500 leiekontrakter som ble opprettet og i overkant av 700 nye depositumkontoer.

– Nå har vi snart 8.500 betalende abonnenter på plattformen, vi har nå lansert et nytt utleieprodukt og vi merker at vi begynner å vokse mye nå i høysesongen, sier han.

Vi ser at utleiere nå leier ut til basispris eller til høyeste bud, det er ikke noe man har ser ofte.
Kjetil J. Olsen, Husleie.no

2019-tallene viser en økning på over 100 prosent i omsetningen, med inntekter på 5,8 millioner kroner. Tar man utgangspunkt i antall betalende abonnenter for i år og legger til grunn en gjennomsnittlig månedlig abonnementspris på 105 kroner, gir dette årlige salgsinntekter på underkant av 11 millioner for 2020.

Husleie.no

(Mill. kr.)20192018
Driftsinntekter5,82,8
Driftsresultat før avskrivninger−1,9−3,4
Resultat før skatt−3−3,4

Setter seil mot Europa

Husleie.no holder nå på å ekspandere til utlandet og har nylig utført en emisjon.

– Vi har hoppet over Norden, og satser nå på et av de større europeiske landene. Pr. nå er vi i en forberedende fase og har nylig fått inn 5 millioner friske kroner fra eksisterende aksjonærer. Det skal gjøre oss i stand til å ta nødvendige investeringer før vi gjør en større oppkapitalisering i høst, sier Olsen.

Olsen vil ikke si hvilket europeisk land de skal inn i, men selskapet har så langt i år jobbet med å bygge opp et team med internasjonal kompetanse.

– Vi har nylig hentet personer fra både Amazon og Finn.no, sier han.

Det er for eksempel rundt 23 millioner som leier bolig i Tyskland i dag. Dette er et enormt marked i forhold til Norge, som har rundt én halv million leietakere.

DROPPET NORDEN: Kjetil J. Olsen satser heller på Europa Foto: Siv Dolmen

– Det er et langt større antall som leier bolig i de større europeiske landene. Potensialet er mye større utenfor Norge enn her i Norge. Hvis vi kan bruke kompetansen vår fra det norske markedet, tror vi at vi kan ha en stor fordel. Her i landet ligger vi mye lengre fremme når det gjelder teknologiske løsninger på den slags, mener Olsen.

Brennhet utleiemarked

Husleie.no som sitter på betraktelige mengder boligutleiedata om det norske utleiemarkedet har observert en rekke endringer. Selskapet merket at prisene i leiemarkedet falt betraktelig da Covid-19 inntraff, men at de hentet seg raskt opp.

– Etter påske begynte vi å se en stor økning i aktiviteten. Dette tror vi er fordi flere studenter ikke drar til utlandet og det er flere som begynner å studere til høsten. Fra mai til juni så vi, på vår plattform, en økning på 11 prosent i boligutleieprisene for Oslo, sier Olsen.

– Vi ser at utleiere nå leier ut til basispris eller til høyeste bud, det er ikke noe man har ser ofte. Fremover forventer vi at prisveksten blir sterkere, nå er vi i høysesongen i utleiemarkedet, fortsetter Olsen.

I dag er det rundt 560.000 norske husholdninger som bor i leieboliger. Flere av de som har planlagt å kjøpe bolig har nå valgt å utsette boligkjøpet som følge av pandemien. Det er igjen med på å øke etterspørselen i boligmarkedet.

Det siste året har boligeiere fått ekstremt lave boliglånsrenter. Dette kombinert med større etterspørsel i utleiemarkedet betyr høyere inntekter og lavere kostnader for utleierne.

husleie.no
kjetil j. olsen
bolig
startup
Nyheter
Teknologi