Meglerhus vraker kjøpsanbefaling

Et meglerhus negraderer TietoEVRY fra kjøp til hold. Et annet nedjusterer kursmålet.

HOLD: SEB nedgraderer TietoEVRY fra kjøp til hold. Her fra noteringen på Oslo Børs. Foto: Iván Kverme
Teknologi

SEB nedgraderer anbefalingen på TietoEVRY-aksjen til hold fra kjøp og har et kursmål på 28 euro pr. aksje.

Det fremgår av en rapport mandag, ifølge TDN Direkt. 

Meglerhuset viser til selskapets evner til å justere kostnadene, noe som fører til at de negative virkningene av covid-19 kan bli minsket og gjør at inntjeningen i 2020 bør være motstandsdyktig.

– Vi har imidlertid nedgradert anbefalingen til hold i etterkant av den nylige kursutviklingen og muligens et ytterligere skuffende utbytte pr. aksje (DPS) neste vår, heter det.

Videre nedjusterer ABG Sundal Collier kursmålet til 32,5 euro pr. aksje fra tidligere 36,0 euro pr. aksje og gjentar en kjøpsanbefaling, ifølge en oppdatering fredag.