Thin Film Electronics blir holdt i live av Ketil Skorstad, Edvin Austbø, Robert Keith og Kristian Gjertsen Lundkvist

Thin Film Electronics kjemper en innbitt kamp for å overleve. Hittil i år er det blitt gjennomført to dumpingemisjoner med rabatter på henholdsvis 88 og 60 prosent.

INGEN ALTERNATIV: Styreleder Morten Opstad i Thin Film Electronics sier at styret ikke hadde noen alternativer til en emisjon på 11 øre. Nylig ble det gjennomført enda en emisjon – denne gangen til 15 øre pr. aksje. Foto: Iván Kverme
Teknologi

Thin Film Electronics har de seneste årene konstant vært i pengeknipe og kjemper intenst for å holde hodet over vann.

I første kvartal løp konsernsjef Kevin Barber mellom investormøter i Oslo og London, og holdt presentasjoner for å tiltrekke seg kapital. Så kom coronaviruset og skyldte innover markedet med full styrke og selskapet floppet med kapitalinnhentingen.

På den ekstraordinære generalforsamlingen den 15. april foreslo styret, med Ræder-advokat Morten Opstad i spissen, om tilslutning for å hente 25 millioner kroner til en kurs som skulle fastsettes av styret. En større aksjonær fikk imidlertid stemt igjennom en minimumskurs på 94 øre.

– Etter et intenst arbeid i to uker var det umulig å få tegnet minimumsbeløpet på 25 millioner, både fra eksisterende og nye aksjonærer. Heller ikke den aksjonæren som bestemte kursen på 94 øre var villig til selv å tegne eller fremskaffe minimumsbeløpet. Styret startet da å forberede en nedlegging av hele virksomheten i USA ved først å si opp alle ansatte, sier styreleder Morten Opstad i Thin Film Electronics.

88 prosents rabatt

Samme dag som oppsigelsene skulle iverksettes mottok styret et forslag om finansiering på minimumsbeløpet på 25 millioner kroner, til kurs 11 øre. På dette tidspunktet ble Thin Film Electronics-aksjen omsatt for 88 øre, noe som gir en rabatt på formidable 88 prosent.

– I tilbudet inngikk også et umiddelbart ansvarlig lån for å sikre driften i mai frem til ny ekstraordinær generalforsamling den 20. mai, samt en forutsetning om bruk av styrefullmakten. På generalforsamlingen 20. mai ble finansieringsplanen enstemmig godkjent av aksjonærene, sier Opstad, og legger til:

– Slik styret vurderte situasjonen var finansieringsforslaget fra konsortiet det beste og eneste alternativet for å sikre selskapets videre drift. 

REDNINGSMANN 1: «Togrøveren» Robert Keith. Foto: Helene Abusdal

Store «gevinster»

Den rettede emisjonen ble gjort mot blant andre Edvin Austbø, «togrøveren» Robert Keith, Ketil Skorstad og Kristian Gjertsen Lundkvist. 

De tre førstnevnte fikk tildelt over 45 millioner aksjer og nærmere 91 millioner warrants, hvor halvparten har en utøvelseskurs på 11 øre, mens resten kan utøves til 25 øre frem til august 2021.

REDNINGSMANN 2: Ketil Skorstad i Tigerstaden har en urealisert gevinst på rundt 28 millioner kroner på emisjonsaksjene i Thin Film Electronics. Foto: Eivind Yggeseth

Lundkvists investeringsselskap Middelborg fikk tegnet seg for 18,2 millioner aksjer og snaut 45 millioner warrants. Gitt dagens kurs på 36 øre, sitter ovennevnte trio på en papirgevinst på nærmere 28 millioner kroner hver. Den foreløpige gevinsten til Lundkvist er på 14 millioner.

Ferske aksjonærlister viser at Skorstad allerede har begynt å selge unna aksjer til småsparere med høy profitt. Nylig solgte han 2,4 millioner aksjer, som kommer på toppen av et nedsalg på 6 millioner aksjer i juni.

Måtte tegne

Men det var ikke bare bjellesauene som fikk være med på moroa i Thin Film Electronics. Både styret og ledelsen lastet opp tungt i emisjonen, hvor styreleder Morten Opstad fikk tildelt 1,8 millioner aksjer og 3,6 millioner warrants.

Også konsernsjef Kevin Barber bladde opp penger, samt styremedlemmene Jon Castor og Kelly Doss.

Opstad sitter nå på en papirgevinst på 781.817 kroner, mens Barbers foreløpige fortjeneste er på snaut 400.000 kroner.

— Styret og ledelsen inngikk ikke i konsortiet. Derimot stilte konsortiet som vilkår for sin finansiering og det ansvarlige lånet at styret og ledelse også skulle delta i emisjonen, sier han.

REDNINGSMANN 3: Kristian Gjertsen Lundkvist i Middelborg har en «gevinst» på rundt 14 millioner kroner. Foto: Anne Charlotte Schjoll

Seks ganger overtegning

Verre har det gått for småsparerne som har fått laget hakkemat av sine aksjonærverdier. 

Reparasjonsemisjonen på 7 millioner kroner ble seks ganger overtegnet, noe som tyder på at de anser 11 øre som svært billig – siden investeringen allerede må anses som tapt.

– Styret hadde selv foreslått en langt bredere mandat til å forhandle en løsning, men dette ble nedstemt på den ekstraordinære generalforsamlingen i april. Reparasjonsemisjonen ble seks ganger overtegnet, men en vesentlig del av overtegningen kom fra investorer som ikke var aksjonærer, sier Opstad.

Pengebehovet fortsetter

Men for å finansiere utviklingen av det Thin Film Electronics selv omtaler som «unik» litiumbatteri-teknologi, trengs det følgelig mer penger. 

Den 23. juli sendte selskapet ut en børsmelding hvor det fremkommer at nye 50 millioner kroner er sikret – denne gangen til 15 øre pr. aksje. Det gir igjen en dyp rabatt på nærmere 60 prosent.

– Selskapet har kommunisert at dersom vi leverte batteriprøver fra fabrikken nå i andre kvartal, ville det være nødvendig med ytterligere finansiering innen utgangen av juli. Selskapet leverte slike batterier som forutsatt, og det har vært arbeidet med alternative finansieringsmuligheter, sier Opstad, og fortsetter:

– Den foreslåtte løsningen er etter styrets oppfatning den absolutt beste for aksjonærene på nåværende tidspunkt, og det er noe aksjonærene må ta stilling til på generalforsamlingen i august. Styret har så langt bare mottatt positive signaler fra aksjonærene, og strukturen vil gjøre det mulig å sikre finansiering av driften med ytterligere 150 millioner kroner.

DELTOK: Adm. direktør Kevin Barber i Thin Film Electronics kjøpte aksjer i emisjonen. Foto: Thin Film Electronics

Det er enda ikke kjent hvem som tegnet seg i emisjonen, men det er nærliggende å anta at ovennevnte investorer igjen har bladd opp penger. 

Aksjetsunami

Tirsdag ettermiddag ble Thin Film Electronics-aksjen omsatt for 36 øre, som er milevis over emisjonskursene. 

Det kan tilsynelatende virke som markedet fullstendig ignorerer at det vil komme en tsunami med nye aksjer, som vil skylle verdiene til eksisterende aksjonærer ut med badevannet.

I forbindelse med emisjonen på 50 millioner kroner vil det bli trykket 334 millioner nye aksjer, med en kostpris på 15 øre. I tillegg vil det potensielt bli utstedt opptil 66,7 millioner aksjer i reparasjonsemisjonen. 

Hvis alle warrants blir utøvd vil det igjen føre til enda kraftigere utvanning og nesten en halv milliard aksjer vil pumpes ut i markedet. 

thin film electronics
edvin austbø
ketil skorstad
Kristian Gjertsen Lundkvist
robert keith
morten opstad
Nyheter
Teknologi
Børs