«Coronaboost» gir nytt oppkjøp

Med Goldman Sachs på eiersiden, knaller IT-selskapet EcoOnline til med et nytt oppkjøp. EcoOnlines er i vekst og opplever en «coronaboost». 

WALL STREET-KAPITAL: EcoOnline-sjef Göran Lindö har med seg velkjente aktører på eiersiden, deriblant Goldman Sachs og Summa Equity. Foto: Anders Horntvedt
Teknologi

– Vi opplever en fantastisk vekst organisk med 800 nye bedriftskunder i året. Vi ser et stort vekstpotensial for digitaliseringen av HMS-prosesser og har derfor gjort et nytt oppkjøp for å møte den økte etterspørselen, sier EcoOnline-sjef Göran Lindö.

Ekspansjonsiver

IT-selskapet EcoOnline har ikke hvilt på laurbærene på oppkjøpssiden, og har de seneste to årene gjort fem oppkjøp av selskaper innen programvare for helse, miljø og sikkerhet (HMS). EcoOnline hevdes å være markedsledende i Norden innen HMS-software og ekspanderer nå inn i nye segmenter.

– Vi har kjøpt det britiske programvareselskapet Airsweb. Airsweb har store multinasjonale kunder, mens EcoOnline i dag har en kundeportefølje bestående mest av små og mellomstore bedrifter. Oppkjøpet gir oss muligheten til å gå inn i et nytt segment i HMS-markedet, sier Lindö.

– Med oppkjøpet av Airsweb styrker vi vår posisjon i Storbritannia. I 2019 kjøpte vi et irsk selskap, og vi befester vår posisjon som en av de ledende aktørene innen HMS-programvare i Storbritannia, sier EcoOnline-sjefen.

Prislappen for Airsweb ønsker ikke EcoOnline å oppgi, men oppkjøpet vil ifølge EcoOnline øke deres omsetning med rundt 60 millioner kroner.

På spørsmål om de speider etter nye oppkjøpskandidater, antyder Lindö at flere transaksjoner kan komme.

– Vi er fortsatt på utkikk etter nye oppkjøpskandidater, og opplever en støtte fra våre investorer, svarer Lindö.

EcoOnline startet som et programvareselskap for kjemikaliehåndtering, men har de seneste årene utvidet produktutvalget gjennom en rekke oppkjøp. Virksomheten tilbyr nå et bredt spekter av IT-tjenester for å følge opp arbeidsmiljø og sikkerhet i bedriftene.

«Coronaboost»

Ifølge EcoOnline rir selskapet på en digital bølge som er blitt forsterket av økt bevisstgjøring rundt digitale løsninger under coronakrisen.

– Coronakrisen har gitt oss en positiv utvikling. Et økt fokus på helse og bruk av digitale verktøy i arbeidsdagen gjør at vårt marked opplevde en «boost». Bedrifter får opp øynene for digitale HMS-løsninger for å enklere få kontroll på blant annet risiko, forklarer EcoOnline-sjefen.

– Estimater tilsier at 70–90 prosent av bedriftenes HMS-arbeid i dag gjøres manuelt. Trenden viser at stadig flere får øynene opp for hvor mye de kan spare ved å samle alle HMS-prosessene i ett digitalt system, og vi tror at denne trenden på få år vil endre hele markedet for HMS-programvare, sier Lindö videre.

Wall Street-kapital

EcoOnline fikk i februar inn Goldman Sachs på eiersiden. Den amerikanske bankgiganten sitter med en eierandel på rundt 33 prosent, noe som tilsvarer en verdi på rundt 400 millioner kroner.

EcoOnline er et av få norske, unoterte selskaper Goldman Sachs nå er investert i.

IT-nisjeselskapet har også det svensk-norske private equity-selskapet Summa Equity på eiersiden. PE-selskapet har en eierandel på i overkant av 50 prosent.

Negativt resultat

Selv om EcoOnlines seneste årsresultater viser negative tall, forklarer EcoOnline-sjefen at dette kun skyldes selskapets fokus på vekst og investeringer.

– Vårt fokus er på topplinjevekst. Vi har positiv netto kontantstrøm. Driftsresultat blir ikke helt representativt, da avskrivningene blir høye på grunn av goodwill ved oppkjøp og de bokførte inntektene blir lavere enn kontantstrømmen fra kunde, sier Lindö.

EcoOnline

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter11488
Driftsresultat−113
Resultat før skatt−17−10
Årsresultat−17−10

På spørsmål om selskapet har opplevd noen integreringsutfordringer med sine mange oppkjøp, svarer EcoOnline-sjefen at selskapet ikke har hatt nevneverdige voksesmerter.

– Etter flere oppkjøp de seneste årene, har vi tilegnet oss en masse erfaring som har ført til en vellykket integrering av selskapene. Det har i tillegg vært et kriterium at de selskapene vi kjøper, deler våre verdier og visjoner. Alle våre oppkjøp har ført til god finansiell vekst, sier Lindö.