Krisen har gitt mersmak på digitalisering

Coronafrykt og utfordrende verdensøkonomi til tross, norsk næringsliv har rekordhøy interesse for å investere i digital teknologi

BEDRE ENN VENTET: Mange norske virksomheter har oppdaget at de var mer modne for digitalisering enn de trodde tror daglig leder Trond Eilertsen i Computas, som står bak undersøkelsen. Foto: Computas
Teknologi

Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Coronakrisen har allerede gjort mer for digitaliseringen av norske virksomheter enn all verdens selgere og reklamepamfletter.

En ny undersøkelse viser at både private og offentlige virksomheter nå har rekordhøy interesse for å investere i digitale løsninger.

Arendalsuke

Funnene i undersøkelsen legges frem i dag under den digitale Arendalsuken, med en påfølgende paneldebatt med Torill Eidsheim (H) og Torstein Tvedt Solberg (A) fra Stortingets Teknogruppe, Lena Lundgreen fra Microsoft Norge og Jon Andreas Pretorius fra i Elvia.

Rundspørringen er gjort av Norstat på oppdrag for IT-selskapet Computas og er basert på intervjuer med 400 med private og offentlige virksomheter mellom 100 og 50.000 ansatte.

8 av 10 har gjennomført digitaliseringstiltak som en direkte følge av pandemien.

Fra 77 prosent av småbedriftene til over 90 prosent av de store private og offentlige har tatt digitale grep om driften.

Bedre på sikkerhet

Drøyt halvparten har tatt i bruk nye arbeidsløsninger og tjenester, og skaffet seg nye samhandlingsløsninger. Noen færre har investert i opplæring av ansatte eller nye mobile løsninger.

Et mindretallet på som har benyttet coronakrisen til å flytte til offentlige skytjenester, eller å effektivisere driften med verktøy som AI, dataanalyse og maskinlæring.

Noe bedre var det for sikkerhets- og personvernfeltet, der opptil 50 prosent har høyere eller vesentlig høyere prioritet enn før pandemien.

Investeringsvilje

Coronakrisen ser nå ut til å ha gitt mersmak på digitalisering.

Halvparten av virksomhetene sier de har planer om nye investeringer i teknologi det kommende året. Knapt halvparten av dem er en direkte konsekvens av coronaviruset.

– Det er gledelig at virksomhetenes investeringsvilje i digitalisering ikke bare opprettholdes, men faktisk ser ut til å øke, sier daglig leder i Computas, Trond Eilertsen.

– Positive erfaringer med digitale løsninger har vist mange at digitalisering er en fremtidsrettet investering i verdiskaping.

Dytt i ryggen

–Coronakrisen har vist mange bedrifter at de var mer modne for digitalisering enn de trodde, sier Eilertsen.

– På hvilke felt?

– Fra det helt banale, som videomøter og hjemmekontor, som mange trodde var helt umulig for dem, og til at vi ser en helt annen prioritet og fart i de store digitale omleggingene enn før. Coronakrisen har dyttet veldig på i den retningen.

Han sier at både NAV, Politiet store deler av offentlig sektor har hatt et høyt trykk for å få på plass brukervennlige nettløsninger og automatiserte prosesser, blant annet for å minimere den fysiske trafikken på kontorene deres.

– Vår hypotese er at dette kanskje har gått litt bedre enn mange fryktet i april, og virksomhetene føler de nå har litt mer kontroll med situasjonen, sier Eilertsen.

– Jeg føler totalt sett at norsk næringsliv er på et mer optimistisk sted nå enn før sommeren. I alle fall de bedriftene vi snakker med, sier Eilertsen.

computas
arendalsuka
norstat
digitalisering
Corona
Nyheter
Teknologi