Andre kvartal ble svakere enn i fjor, men Asetek holder på guidingen om helårsvekst

Kjøleteknologiselskapet ser omsetningsvekst på opp mot 15 prosent samt tredobling av overskuddet før skatt i år.

HOLDER PÅ GUIDINGEN FRA FORRIGE MÅNED: Asetek, her ved adm. direktør André Eriksen. Foto: Iván Kverme
Teknologi

Overgang til ny forretningsmodell og lavere salg til en av selskapets kunder trekkes frem som årsaker til at Aseteks inntekter i andre kvartal ble lavere enn i fjor.

Det Oslo Børs-noterte kjøleteknologiselskapet hadde inntekter på 14,1 millioner dollar i perioden, mot 17,1 millioner i andre kvartal i fjor.

Resultatet ble følgelig også lavere. Bunnlinjen viser et fall fra 1,7 til 1,3 millioner dollar.

Asetek

(Mill. USD)2. kv./202. kv./19
Driftsinntekter14,117,1
Driftsresultat2,02,1
Resultat før skatt1,62,0
Resultat etter skatt1,31,7

Bruttofortjenesten er imidlertid styrket i fjor. Den oppgis til 51 prosent i både andre kvartal og hele første halvår, opp fra 42 prosent i tilsvarende periode i fjor, og reflekterer ifølge selskapet økte salgspriser for datasenterprodukter, en sterkere amerikansk dollar, en rikere produktmiks samt det at selskapet har rettet fokus mot kunder innen spill- og entusiastprodukter.

Holder på vekstforventninger

Og selv om inntektene gikk tilbake i andre kvartal, har Asetek forventninger om vekst samlet sett i 2020.

I juli opplyste selskapet at inntektene ventes å øke med mellom 5 og 15 prosent fra 2019-nivået på 54,3 millioner dollar, til rundt 57–62 millioner dollar.

Før denne guidingen hadde selskapet signalisert forventninger om inntektsnedgang på mellom 5 og 10 prosent.

Bruttofortjenesten i 2020 estimeres også å øke fra i fjor, mens resultatet før skatt estimeres å lande mellom 4 og 5 millioner dollar. Til sammenligning tjente Asetek 1,5 millioner dollar før skatt i fjor.

– Crazy etterspørsel

Endringen i guidingen forklares med fokuset på spill- og entusiastprodukter, der etterspørselen har tatt seg vesentlig opp siden slutten av andre kvartal.

Ifølge TDN Direkt omtaler Asetek-sjef André S. Eriksen etterspørselen som «crazy».

– Markedet er hot nå, og det er høy etterspørsel, sa Eriksen under selskapets presentasjon av kvartalstallene, ifølge nyhetsbyrået.

– Mange bygger gaming-PC-er, det merker hele bransjen. Vi lanserer også mange nye produkter som også gir økt etterspørsel.

Aksjen i været

Før presentasjonen av tallene var responsen på aksjemarkedet heller lunken. Etter selve resultatfremleggelsen onsdag formiddag var Asetek-aksjen oppe i 65,30 kroner på det høyeste, men kursoppgangen avtok raskt igjen, og i 11-tiden var den opp mindre enn én prosent, til 61,30 kroner.

Etter Eriksens kommentarer på presentasjonen en snau time senere skjøt aksjekursen i været.

I 13-tiden ble Asetek-aksjen handlet til 69,50 kroner, opp 14,3 prosent. Aksjen var dermed opp 124 prosent hittil i år. Børsverdien var oppe i 1,75 milliarder.

Corona

Selv om coronapandemien ikke skal ha hatt noen vesentlig innvirkning på inntekter, forsyningskjede eller generell drift i andre kvartal, presiserer Asetek at pandemien like fullt utgjør et vesentlig usikkerhetsmoment, og at denne usikkerheten ikke er regnet inn i guidingen for inneværende år.

asetek
kvartalsrapport
kjøleteknologi
kvartalstall
andré s. eriksen
Nyheter
Teknologi
Børs