Kraftig vekst for Pexip Holding

Pexip Holding opplevde stor omsetningsvekst i andre kvartal. 

LA FREM TALL: Konsernsjef Odd Sverre Østlie i Pexip Foto: Pexip
Teknologi

Driftsinntektene kom inn på 163,1 millioner i kvartalet, omtrent en dobling av 82,2 millioner kroner samme tid i fjor. 

Pexip Holding brukte 46 millioner kroner i forbindelse med IPO-en som hentet inn 1,1 milliarder kroner. Det gjenspeiles på driftsresultatet.

Driftsresultatet ble derimot negativt med 17 millioner, solid ned fra pluss 699.000 kroner.  Resultat etter skatt falt fra 278.000 kroner i pluss til 63,6 millioner kroner i minus. Resultat pr. aksje kom inn på minus 0,68 kroner mot 0 kroner i andre kvartal i fjor. Etter seks måneder i år er resultat pr. aksje minus 0,30 kroner.

Justert EBITDA ble 40,4 millioner kroner, opp fra 11,6 millioner i fjorårets andre kvartal.

Pexips utgifter gikk solid opp. Lønn og andre operasjonskostnader var til sammen på nesten 160 millioner kroner, mot rundt 65 millioner kroner i 2019.

Selskapet, som driver med videokommunikasjon, gikk på børs i mai og har steget 95,6 prosent til 88 kroner.

Michel Sagen, styreleder i Pexip, er optimistisk med tanke på fremtiden. Han tror flere og flere arbeidsplasser vil kombinere fjernarbeid med tradisjonelt kontorarbeid, og at behovet for videokommunikasjonstjenester da vil være stort.

Selskapet vil øke bemanningen til 350-400 fulltidsansatte innen året er over. Ved utgangen av andre kvartal var det 250 ansatte. 

Pexip Holding

(Mill. kr)2. kv./202. kv./19
Driftsinntekter163,182,2
Driftsresultat-170,70
Resultat før skatt-790,64
Resultat etter skatt-63,60,29
pexip holding
Nyheter
Teknologi
Børs