Carnegie-analytiker Eirik Rafdal mener Adevinta ikke er dyrt priset

Carnegie-analytiker Eirik Rafdal løfter kursmålet på Adevinta fra 120 til 215 kroner og sier kjøp. Han mener mange investorer bruker feil multippel for å verdsette aksjen.

VEKSTFOKUSERT: Carnegie-analytiker Eirik Rafdal mener investorer burde bruke EV/Salg, og ikke EV/EBITDA for å vurdere Adevinta på kort- og mellomlang sikt. Foto: Iván Kverme
Teknologi

Adevinta er en aksje som både er elsket og hatet. Aksjonærlisten bærer preg av store utenlandske aksjefond, og det er mange norske fondsforvaltere og privatinvestorer som har sittet med skjegget i postkassen siden børsnoteringen i fjor vår.

Mens mange har påpekt at Adevinta har vært overpriset har kursen klatret videre opp, før eBay-oppkjøpet virkelig satte fart i aksjen. 

«Jeg greier ikke å regne hjem verdiene og eier ingen aksjer i Adevinta. Verdiutviklingen virker å være preget av eufori, og det blir veldig vanskelig å verdsette selskapet fremover, noe som åpner for at aksjen kan gå fra å være overpriset til å bli enda mer overpriset», uttalte investeringsdirektør Robert Næss i Nordea til Finansavisen nylig.

Siden børsnoteringen er avkastningen på 106 prosent, og nå er rubrikkselskapet børsens fjerde mest verdifulle selskap med en markedsverdi på 106 millioner kroner. 

Før helgen kom Carnegie-analytiker Eirik Rafdal med en ny analyseoppdatering hvor anbefalingen ble endret fra «hold» til kjøp. Kursmålet ble jekket opp fra 120 til 215 kroner, noe som impliserer en oppside på 39 prosent fra dagens kursnivå.

– Det er nok mange investorer som blir avskrekket av prisingen, men hvis man ser til utlandet er det ikke så mange som er opphengt i EV/EBITDA-multipler. Globalt er EV/Salg en helt vanlig multippel å benytte for å verdsette rubrikkselskaper, sier Eirik Rafdal.

Det er nok mange investorer som blir avskrekket av prisingen
Eirik Rafdal, analytiker

– Ikke dyrt priset

Ifølge analytikeren handles Adevinta nå til mellom 10 og 12 ganger EV/Salg. Til sammenligning prises mange internasjonale rubrikkselskaper til en multippel på 15-20.

– Det er litt overraskende at Adevinta prises med en såpass stor rabatt når både topp- og bunnlinjen vokser dobbelt så raskt som sammenlignbare selskaper. Tar man på de internasjonale brillene synes jeg ikke Adevinta er priset dyrt, sier han.

Rafdal mener det til dels blir misvisende å se på EV/EBITDA-multippelen for å vurdere rubrikkselskapet på kort- og mellomlang sikt.

– Adevinta har et voldsomt utviklingspotensial, særlig på marginsiden, hvor vi tror EBITDA-marginen på sikt kan bli mellom 45 og 55 prosent. Selskapet har også like sterke posisjoner i de markedene som de opererer i, sammenlignet med de andre store aktørene. Forskjellen er bare at markedene er mindre utviklet, noe som gir større muligheter for vekst, sier han.

Europa er viktigst

Og det er nettopp markedsposisjon som får mye spalteplass i Rafdals ferske analyseoppdatering, med overskriften: «The spiral of dominance».

– Etter oppkjøpet av eBays rubrikkvirksomhet mener vi potensialet er løftet på lengre sikt. Vi tror at økt størrelse vil bidra til å skape enda mer verdiskapende innovasjon i produkter og teknologi, på tvers av vertikalene. Dette vil medføre at selskapet vil klare å skape en større avstand mellom seg selv og potensielle utfordrere, noe som igjen vil skape en selvforsterkende spiral til markedsdominans, sier han.

Innen fire-fem år forventer Carnegie at Adevinta vil styrke sin posisjon i Europa og selge unna deler av sin virksomhet utenfor regionen.

– Vi mener at størrelsen er viktig, men ikke til enhver pris. Vi tror det er nok vekstmuligheter i det europeiske kjernemarkedet gjennom nye geografier og vertikaler i eksisterende markeder, samt utrulling av den transaksjonsbaserte modellen, sier Rafdal.

Større oppside

For å regne seg frem til kursmålet på 215 har meglerhuset brukt en «sum-of-the-parts»-analyse basert på 2023-estimater. Virksomheten i Frankrike har en selskapsverdi (EV) på 7,6 milliarder euro, tilsvarende rundt 80 milliarder kroner, mens Tyskland verdsettes til i overkant av 71 milliarder kroner.

Siden Adevinta er et langsiktig investeringscase, har Rafdal også laget en DCF-analyse (neddiskontert kontantstrøm, red.anm.) for å illustrere verdipotensialet.

Frem til 2024 estimerer analytikeren en veldig sterk vekst, før veksttakten gradvis blir dratt ned, samtidig som EBITDA-marginen stabiliserer seg på 50 prosent. Avkastningskravet (WACC) er satt til 6,1 prosent og kontantstrømmer frem til 2039 er estimert.

Deretter følger terminalverdien, som utgjør 68 prosent av verdiene. Der bruker Rafdal en vekst på 3 prosent inn i evigheten.

– Bruker man DCF-analysen er en «fair» aksjekurs på 234 kroner i dag, sier han.

adevinta
Eirik Rafdal
carnegie
Nyheter
Teknologi
Børs