Thin Film Electronics taper mindre penger

Kostnadene ble kraftig redusert i første halvår. Men selskapet har bare midler til drift inn i fjerde kvartal i år.

FEM ÅR PÅ BØRS: Her fra da Thin Film Electronics ble notert på Oslo Børs i 2015. Foto: NTB Scanpix
Teknologi

Thin Film Electronics tapte 8,1 millioner dollar samlet i første halvår, fremgår det av selskapets halvårsrapport. Tapene fra tilsvarende periode i fjor er dermed redusert til nesten en tredjedel.

Driftsinntektene var cirka en halv million dollar, mot 1,1 millioner i første halvår i fjor.

Samtidig er driftskostnadene kuttet kraftig, fra 21,6 til 6,1 millioner dollar, blant annet som følge av bemanningskuttet knyttet til restruktureringen tidligere i år.

Batterier i fokus

Selskapet har lagt om til å fokusere på litiumbatteriteknologi, og andre kvartal i år var selskapets første fulle kvartal med den nye strategien.

Den innebærer at selskapet skal utvikle og produsere mikrobatterier til bærbar teknologi og sensorer. De første batteriene ble produsert 10. juli.

Resten av 2020 vil selskapet fokusere ytterligere på teknologisk utvikling og markedsutvikling.

Har penger til få måneder

Onsdag meldte selskapet om at emisjonen på cirka 50 millioner kroner og reparasjonsemisjonen på 10 millioner var blitt godkjent. Dermed mener selskapet at det kan finansiere driften med sin nye strategi godt inn i fjerde kvartal i år.

Avhengig av tegningsrettsinnløsninger kan selskapet også ha midler til å sikre drift et stykke inn i 2021, men om innløsningene uteblir eller ikke er store nok, kan Thin Film Electronics måtte komme til å søke nye finansieringskilder, opplyser selskapet.

Thin Film Electronics 

(Mill. USD)1. H./201. H./19
Driftsinntekter0,51,1
Driftsresultat-5,6-22,7
Resultat før skatt-8,1-22,6
Resultat etter skatt-8,1-22,6
thin film electronics
THIN
Nyheter
Teknologi
Børs