Holder hodet over vannet

Merker coronakrisen på bunnlinjen.

Eric Staurset, adm. direktør i Goodtech Foto: Goodtech
Teknologi

Til tross for at coronakrisen har tatt en bit av bunnlinjen, melder Goodtech om økt omsetning i andre kvartal.

Driftsinntektene økte til 142,1 millioner kroner fra 109,6 millioner i fjor. Driftsresultatet fikk seg imidlertid en liten støkk og sank til 2,9 millioner fra 3,2 samme periode i 2019.

Resultatet før skatt endte på 0,8 millioner mot 2,3 millioner i fjor, og selskapet holder med det hodet over vannet tross påvirkning fra coronakrisen.

Selskapet melder om positiv kontantstrøm fra drift i kvartalet og for første halvår, men at det fortsatt er usikkerhet i markedet fremover og hos kundene grunnet Covid-19-utbruddet.

«Noen regioner har opprettholdt høy aktivitet og gode marginer i perioden til tross for Covid-19. Redusert aktivitet i øvrige regioner gir svakere marginer i 2. kvartal og hittil i år sammenlignet med fjoråret. I løpet av kvartalet har 45 av våre ansatte vært periodevis helt eller delvis permittert», skriver selskapet.

Goodtech

(Mill. kr)2. kv./202. kv./19
Driftsinntekter142,1109,6
Driftsresultat2,93,2
Resultat før skatt0,82,3
Resultat etter skatt0,62,2
goodtech
GOD
Nyheter
Teknologi
Børs