Putter millioner i idrettsteknologi

Investinor og Blommenholm Industrier tar store deler av emisjonen på 18 millioner kroner i Joymo. Selskapet som har spesialisert seg på å strømme idrett prises verdsettes til 55 millioner.

HENTET PENGER: Investeringsdirektør Patrick Sandahl (t.h.) i Investinor, går sammen med Terje Seljeseth og Kjersti Løken Stavrum i Blommenholm Industrier inn med kapital i medieselskapet Joymo.tv. Mike Emerys (t.v.) Joymo.tv prises nå til 55 millioner kroner. Foto: Iván Kverme
Teknologi

Teknologiselskapet Joymo har utviklet en mediaplattform og et ubemannet kamera for enkel kringkastning av idrettsarrangementer. 

I fjor sommer, da barneidretten rullet for fullt, ble produktet testet for fullt under Norway Cup på Ekebergsletta og Gothia Cup i Sverige med rundt 5.000 streamede kamper.

I dag har selskapet 100 kunder i Norge og samarbeider med  flere forbund, inkludert en rammeavtale med Norges Idrettsforbund samt avtaler med Norges Bandyforbund, Norges Kickboxing Forbund og Norges Svømmeforbund. 

Ikke nok å heie

Nå henter Joymo over 18 millioner kroner til en verdsettelse på 55 millioner kroner. 

Blommenholm Industrier og Investinor tar en stor del av emisjonen og blir betydelige eiere i teknologiselskapet. I tillegg deltar også flere av de eksisterende eierne i finansieringsrunden. Blant aksjonærene er Ingar Østby, Karl Christian-Agerup, Helge Lund og tidligere adm. direktør i GET, Gunnar Evensen.

På et tidspunkt hadde vi en kun en lyttepost via StartupLab, men da Joymo trengte penger hadde det liten verdi at vi kun heiet på dem
Kjersti Stavrum Løken, Blommenholm Industrier

Blommenholm Industrier er kjent for å eie i overkant av 25 prosent av aksjene i Schibsted og er kontrollert av Stiftelsen Tinius. De seneste årene har Blommenholm Industrier beveget seg inn i oppstartsmiljøet og blant annet investert i oppstartsselskapet Shareskills og Spond.

– Vi leter etter medierelaterte oppstartsselskaper, og Joymo dukket veldig tidlig opp som en aktuell kandidat, sier adm. direktør Kjersti Stavrum Løken i Blommenholm Industrier.

– På et tidspunkt hadde vi en kun en lyttepost via StartupLab, men da Joymo trengte penger hadde det liten verdi at vi kun heiet på dem, fortsetter hun.

Større enhet på sikt

Investeringsdirektør Patrick Sandahl i Investinor bekrefter at de er klare til å bidra med ytterligere kapital ved behov. Investinor, som forvalter 8 milliarder kroner og eies av Den norske stat, er langsiktige i sin Joymoinvestering.

– Vi synes det er en stor fordel å gå inn samtidig med Blommenholm Industrier, de besitter en unik mediekompetanse globalt. Det er et kjempemarked for denne typen tjenester der det norske markedet kun utgjør en brøkdel. Vi skal helst gå inn med minst 20 millioner kroner når vi investerer, og vi har allerede satt av penger til neste runde, sier Sandahl

Investeringsdirektøren mener at det på sikt vil være fornuftig for Joymo å bli en del av en større enhet.

– Vi tror det vil være fornuftig å lage et stort selskap som kan levere flere tjenester til idretten, dermed slipper vi å ha flere selskaper som hevder de er verdensledende i noen nisjemarkeder, sier han.

Sandahl har tidligere vært trener i barneidretten og ser stor nytte av Joymos teknologi.

–  Jeg har selv kjent på kroppen problemet med ikke å kunne være på flere steder på samme tid. Samtidig vil verktøyet være et viktig hjelpemiddel for gutter og jenter for å lære hvordan de kan bli bedre ved å se både treninger og kamper i opptak, sier Sandahl.

Kontroll over innhold

Joymos største konkurrent er foreldre og trenere som står og filmer med smarttelefonen og sender innholdet direkte via enten Facebook eller Youtube. Noe av ideen bak Joymo er at idrettsklubber får kontroll over innholdet og distribuere dette på en sikker måte.

Samtidig åpner det også opp for at de kan tjene penger på å selge enkeltkamper eller sesongbilletter.

– Produktet har utviklet seg betydelig det seneste året, vi har blant annet innsett at mye av verdien ligger i innholdet på plattformen, sier Mike Emery.

Coronanedsteningen fikk imidlertid konsekvenser for selskapet. Uten fotballkamper og hallidretter var det ikke lenger noe å strømme og salget stanset helt opp.

– I løpet av august har det vært en del interesse fra forbund og klubber. Nå er det klubber med 50–60 seere på treningskamper og etterspørselen etter direktesendt idrett øker post corona. Vi tror flere fremover vil velge å strømme idrett på grunn av reiserestriksjoner og publikumsrestriksjoner, sier Emery.

KRINGKASTER: Joymo.tv har utviklet en mediaplattform og et ubemannet kamera for enkel kringkastning av idrettsarrangementer. Foto: Ørn E. Borgen

Idrettsklubber kan velge om de vil ha LiveCaster Pro-produktet, hvor selskapets kamerateknologi installeres på arenaen, eller de kan filme med en smarttelefon og dele innholdet via Joymos app.

Joymo Share App koster klubbene 1.990 kroner i året, mens Joymo Livecaster Pro krever en investering på 39.900 og en årskostnad på 1.990. Joymo Livecaster Pro inkluderer installasjon av et vidvinkelkamera samt maskinvare og en plattform som kan distribuere innhold på nett.

Totalt har Joymo gjennomført 80 installasjoner ved norske idrettsanlegg.

Joymo

  • Joymo ble startet av Jan Palmers i 2016. Med fire barn hadde Palmers, som har bakgrunn som kameramann og redigerer i NRK, TV 2 og svenske TV 4, samt lang fartstid som tilskuer på sidelinjen der han ofte filmet barnas fotballkamper.
  • Lenge før Joymo ble startet delte Palmers ut VHS-kassetter, og etterhvert minnepinner, til foreldre som av en eller annen grunn ikke rakk å få med seg kampen.
  • Selskapet tilbyr treårige leasingkontrakter som inkluderer installasjon av et vidvinkelkamera samt maskinvare og en plattform som kan distribuere innhold på nett. Teknologien krever en viss båndbredde samt at de kan plassere kameraet 3–6 meter over bakken midt på sidelinjen.
joymo
investinor
blommenholm industrier
idrett
Nyheter
Teknologi