Høyre satser tungt på dataøkonomien

Dataøkonomien puster oljenæringen i nakken. Høyre og digitaliseringsminister Linda H. Helleland mener Norge har forutsetninger til å ligge helt i front.

HØYRES OFFENSIV PÅ DIGITALISERING: Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H, t.v.) besøker Vard Langsten sammen med næringsminister Iselin Nybø (V). Tirsdag slipper Høyre sitt programutkast for de neste fire årene der blant annet dataøkonomien står sentralt. Foto: Svein Ove Ekornesvåg
Teknologi

Tirsdag slipper Høyre sitt programutkast for perioden 2021–2025. Arbeidet ledes av partiets distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland, og programmet blir en viktig del av valgkampen neste høst.

– Programutkastet dekker hele Høyres politikk, blant annet hvordan vi kan øke kvaliteten i helsevesenet og hvordan innholdet i skolen kan forbedres. Vi skal skape mer, og inkludere flere, sier Helleland.

Vi ser store muligheter for å skape nye jobber med utgangspunkt i for eksempel tradisjonell industri og naturbaserte næringer som fiskeoppdrett
Linda Hofstad Helleland, distrikts- og digitaliseringsminister

Datadrevet økonomi

Som digitaliseringsminister er hun særlig opptatt av å være ambisiøs i digitaliseringsarbeidet.

Høyre vil blant annet styrke mulighetene den datadrevne økonomien gir for et nytt næringsliv og nye jobber. Partiet ønsker å legge til rette for at Norge er ledende innen datadrevet økonomi der det utvikles nye tjenester og skapes verdier ut av at offentlige data og data som deles mellom virksomheter.

– Et viktig mål med digitaliseringsarbeidet er å bidra til innovasjon i næringslivet. Vi ser store muligheter for å skape nye jobber med utgangspunkt i for eksempel tradisjonell industri og naturbaserte næringer som fiskeoppdrett, sier Helleland.

I begynnelsen av året slapp NHO en rapport som viste at norsk dataøkonomi i 2020 vil gi en verdiskaping på cirka 150 milliarder kroner og en sysselsetting tilsvarende 100.000 arbeidsplasser.

Sammen med Menon Economics regnet de også ut at ti år frem i tid er det forventet at databasert verdiskaping vil kunne nå 300 milliarder kroner, eller cirka 7 prosent av BNP.

Har alle forutsetninger

Fredag formiddag besøkte Helleland Cognite, IT-selskapet som ble startet opp av John Markus Lervik og som har Kjell Inge Røkkes Aker tungt inne på eiersiden.

Cognites mål er å bli verdensledende på å samle inn fysiske data fra industriproduksjon, digitalisere dataene, og så gjøre datamaterialet tilgjengelig for industriselskaper og analyseselskaper.

BESØKTE COGNITE: Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (t.h.) på besøk hos IT-selskapet Cognite. Foto: Privat

– Norge har alle forutsetninger for å bli en ledende nasjon på datadrevet økonomi, ved å hente verdi ut av data og bruke dem på en smart måte, sier Helleland, og fortsetter:

– Næringslivet har for eksempel stor tillit til hverandre og til offentlig sektor, og utgangspunktet for å dele data er veldig godt. Her kan vi skape mange nye arbeidsplasser og et rikt oppstartsmiljø, men da må næringslivet samtidig innse at tiden er inne for å investere og kjøre på med digitaliseringsprosjekter der vi utnytter data på en smart måte, sier Helleland.

5G i sentrum

Høyre vil videre gjøre Norge til et av verdens mest attraktive land å etablere datasentre i, med ren kraft, god infrastruktur, høy digital kompetanse og et næringsliv som står i spissen i omstillingen til digitale driftsmodeller som utnytter sensorteknologi, kunstig intelligens og stordata.

De vil også legge til rette for IoT (tingenes internett) med bruk av bruk av sensorer og stordata, for å fornye og effektivisere transport, energibruk og samhandling på tvers av sektorer, men innenfor rammen av streng sikkerhet og personvern. Høyre vil også utnytte mulighetene kunstig intelligens og maskinlæring gir for å skape mer presise og personlig tilpassede tjenester, blant annet i pasientbehandling i helsesektoren.

Helleland mener det er viktig at Norge deltar aktivt i det europeiske samarbeidet om tungregning, som har til formål å være ledende i verden når det gjelder å tilby tilstrekkelig datakraft til de mest krevende forskningsområdene.

– Vi bør også fortsette med investeringer i infrastruktur og Norge bør være verdensledende i å bygge ut 5G-nettet og utnytte muligheten det gir for arbeidsplasser. Det gjelder ikke minst i distriktene der havbruk, maritim sektor og leverandørindustrien i offshoreindustrien befinner seg, sier hun.

Prøvekanin

Høyre lanserer også ideen om å etablere en testkommune der transportteknologi, velferdsteknologi og andre løsninger som gir bedre informasjon og bedre tjenester til innbyggerne selv om disse vil kreve endringer i lovverket. Helleland kaller det en regulatorisk sandkasse.

– Vi ønsker at hele livsløpet skal testes ut, men alt må hele tiden veies opp mot et strengt personvernregelverk og privatlivets fred skal stå høyt i kurs, sier Helleland, og fortsetter:

– Både kommunal og privat sektor må på banen. Vi vil se på tjenester som gjør at eldre kan bo hjemme lengre, tjenester der hjemmesykepleie og legevakt får beskjed om en eldre innbygger begynner å puste annerledes eller plutselig får en høyere kroppstemperatur, slik at de kan rykke ut.

Vi prioriterer definitivt å få teknologer raskest mulig gjennom studiene og ut i arbeidslivet, og denne våren bevilget regjeringen også penger til 400 ekstra IKT-studieplasser
Linda Hofstad Helleland, distrikts- og digitaliseringsminister

Ministeren ser videre for seg en testkommune med selvkjørende kollektivtrafikk, at autonome golfbiler kan frakte eldre til kulturkafeer og at droner leverer post og pakker foran døren.

Programutkastet møter neppe mye motstand fra IT-Norge og politiske konkurrenter, men enkelte vil kanskje savne en mer offensiv strategi for å øke antallet IKT-relaterte studieplasser. Det er ventet at Norge, i likhet med land vi sammenligner oss med, i løpet av få år vil mangle tusenvis av IT-faglærte.

– Vi prioriterer definitivt å få teknologer raskest mulig gjennom studiene og ut i arbeidslivet, og denne våren bevilget regjeringen også penger til 400 ekstra IKT-studieplasser, sier Helleland.

– Kompetanse er grunnleggende for å lykkes og den må bli bedre både i spiss og i bredden. Når det er sagt ligger Norge langt fremme teknologisk, vi har en førsteklasses infrastruktur og verdensledende kompetanse på olje og gass samt havbruk som kan videreføres til nye jobber, sier ministeren.

høyre
linda hofstad helleland
digitalisering
dataøkonomi
Nyheter
Teknologi
Politikk