Massivt priskutt i Blueye Robotics: Investorene fikk aksjer på billigsalg fra Erik Haugane

For to år siden priset aksjonærene Blueye Robotics til 270 millioner kroner. Før sommeren fikk aksjonærene 90 prosent rabatt da 10 millioner kroner måtte inn.

NORSKUTVIKLET SJØDRONE: Håpet var å nå bredt ut i forbrukermarkedet, men det seneste året har målgruppen for Blueye-produktene er primært maritim næring og lakseoppdrett. Foto: Blueye Robotics
Teknologi

– I vår stoppet beslutningsprosesser hos flere av kundene våre opp på grunn av coronapandemien. Vi hadde perioder med brukbar omsetning, men den økonomiske situasjonen samlet sett var ikke god nok. Da gikk styret i dialog med de største og rikeste investorene med sikte på å styrke egenkapitalen, sier Erik Haugane (67). 

Han var frem til juli styreleder i Blueye Robotics, som lager og selger egenutviklede undervannsfarkoster med kamera.

Da hadde han vært styreleder i fem år. Til daglig er han imidlertid konsernsjef i oljeselskapet Okea, som gikk på børs i juni 2019. Siden da er kursen på Okea-aksjen omtrent halvert.

– VAR ALTFOR HØYT PRISET: – Nå fikk investorene mulighet til å komme inn på lavere kurs, sier avgått styreleder Erik Haugane. Foto: Iván Kverme

Også i Blueye Robotics er kursen kraftig redusert i selskapets seneste aksjetransaksjon.

Fra 272 til 28 millioner kroner

Ifølge rapporter selskapet har sendt inn til Brønnøysund ble selskapet verdsatt til 272 millioner kroner ved en emisjonsrunde i mars 2018.

I en rettet emisjon mot de eksisterende eierne i juni i år ga imidlertid selskapet en saftig rabatt på 90 prosent. Kursen verdsatte selskapet til 28 millioner kroner.

Leif-Arne Langøy, MP Pensjon, den kinesiske investoren Xi Pei og han selv var blant aksjonærene som benyttet anledningen til å sikre seg ferske Blueye-aksjer på billigsalg.

– Så lenge bare eksisterende eiere får tilbud om å tegne seg, er det relativt uinteressant hva kursen er. 20 kroner var bare et tall for å få nok av de store til å tegne seg. Emisjonen ble overtegnet med rundt 30 prosent, og det vesentlige var at vi fikk styrket egenkapitalen, sier Haugane.

INVESTOR: Leif-Arne Langøy er sentral i Aker-systemet, der Kjell Inge Røkke er en stor eier. Foto: Siv Dolmen

Han mener markedsverdien av selskapet hverken er 28 eller 272 millioner kroner, men heller rundt 100 millioner kroner.

– Selskapet var altfor høyt priset i forrige runde. Nå fikk investorene mulighet til å komme inn på lavere kurs.

– Når kursen settes så lavt, er det lett å tenke at selskapet er i krise og har trøbbel med å skaffe kapital til en høyere kurs. Er det tilfelle?

– Blueye er ikke i krise, men kunne fort ha blitt det om vi ikke hadde fått til en bedre kapitalisering. Det er fortsatt usikkert hvor fort markedet tar seg opp, sier Haugane.

Med Erik Dyrkoren, Martin Ludvigsen, Erik Haugane og Christine Spiten som nøkkelpersoner ble Blueye startet opp som en spinoff fra NTNU i 2015.

«Trykk» er nok en overdrivelse. Det har vært stille gjennom sommeren, men tatt seg litt opp nå etter ferien.
Erik Haugane, avgått styreleder i Blueye Robotics

Da var planen å selge droner til forbrukerne til en prislapp på rundt 20.000 kroner.

Etter flere år med utvikling ble dronene gradvis dyrere, og i fjor besluttet styret å gå proff: Målgruppen skulle ikke lenger være privatpersoner, men kunder innen maritim næring og lakseoppdrett.

– Trykk er en overdrivelse

– Hvordan har trykket fra kundene vært gjennom sommeren?

– «Trykk» er nok en overdrivelse. Det har vært stille gjennom sommeren, men tatt seg litt opp nå etter ferien. Folk ser at verden skal videre etter corona, sier Haugane.

Blueye-sjef Christian Gabrielsen (41) påstår imidlertid at sommeren har vært bedre enn hva mange hadde trodd.

– STÅR FORAN ENORM VEKST: Blueye-sjef Christian Gabrielsen er optimist. Foto: Anders Horntvedt

– Vi har opplevd en gradvis bedring i markedet siden april. Vi opplever at mange har manglet et robust og brukervennlig verktøy for å gjøre inspeksjoner under vann. Disse nå får øynene opp for bruk av Blueye til dette. 

Han mener en fersk uttalelse fra Sjøfartsdirektoratet gir grunn til optisme. Da uttalte etaten at markedet for robotiserte skipsinspeksjoner står foran enorm vekst. 

– Det er et markedssyn vi deler, sier han. 

NY STYRELEDER: Per Olav Myrstad. Foto: MOLDE NÆRINGSFORUM

I juli tiltrådte Per Olav Myrstad (53) som styreleder. Han er sjef for attføringsbedriften Astero og er styreleder i FSV Group i Molde.

Blueye
blueye robotics
xi pei
mp pensjon
erik haugane
leif-arne langøy
Per Olav Myrstad
Nyheter
Teknologi