Digitalisering skaper nye inntektskilder for norske kommuner

Selskapet Norkart skaper nye inntektskilder for kommunene ved å hjelpe dem med å selge geografiske data til private selskaper.

POPULÆR TJENESTE: Entreprenører, arkitekter, utbyggere og advokater er blant storforbrukerne av geografisk informasjon som neppe vil savne de tradisjonelle rundene med manuelle søknadsprosesser på diverse kommunekontorer. Foto: Peab/Ørjan Marakatt Bertelsen
Teknologi

Dagens digitale plattformer og verktøy for dataanalyse er i stand til å hente ut verdifull informasjon fra selv gamle, interne dataarkiver.

Det gjelder blant annet de enorme mengdene med kart og geografiske opplysninger som gjennom årene er blitt akkumulert rundt i kommunale kjellere.

– Vi liker å kalle oss kommunenes gode hjelpere. Det vil oppstå mange nye forretningsmuligheter i kjølvannet av dette paradigmeskiftet der det offentlige Norge skal gå fra manuell til automatisk saksbehandling, sier adm. direktør Bent Brugård i Norkart.

Kommunal digitalisering

Norkarts historie som leverandør av geografiske tjenester til kommunene strekker seg tilbake til 1961. Etter mange tiår med jevn vekst har selskapet bygget opp det de hevder er landets mest komplette datavarehus for geografisk informasjon.

Dagens kjerneområde er IT-tjenester for norske kommuner. Det være seg løsninger som automatiserer arbeidsprosesser internt og døgnåpne innbyggertjenester på nettet med elektronisk nabovarsel, levering av digitale byggesøknader eller kjøp av tredimensjonale, digitale terrengmodeller.

– Vi hjelper kommunene med å digitalisere på en måte som både effektiviserer og frigjør ressurser til for eksempel helse- og omsorgsarbeid. Men vi vil også hjelpe dem med å hente ut urealiserte produktivitetsgevinster, sier Brugård.

Nye kommuneinntekter

Det var først i fjor at Norkart bestemte seg for å legge en mer bevisst forretningsstrategi mot kunder i privat sektor. Digitaliseringen av arkivene innebærer at kartdataene også kan kommersialiseres, og skape en helt ny inntektskanal for kommunekassen.

Satsingen består av er en kommunal nettbutikk der private aktører kan gå inn og kjøpe geografiske data.

– Det er en vinn-vinn-situasjon for kommuner og næringsliv. Bedriftene sparer både penger og arbeidstimer, og kommunene har ikke har noe imot en ekstra inntektsstrøm.

Bonus til alle

Til tross for at det fortsatt bare er et fåtall kommuner som har tatt i bruk løsningen, betegner Brugård den nye satsingen mot næringslivskunder som en umiddelbar suksess.

I det første året ble det netthandlet for over 10 millioner kroner fra norske kommuner, og Brugård venter mer enn det dobbelte i år.

For Norkart ga satsingen en omsetningsvekst på 27 prosent til 330 millioner kroner i 2019, samt bedre lønnsomheten og medførte et 150 prosents hopp i resultatet til 37 millioner kroner.

Det var ledelsen så fornøyd med at den delte ut 100.000 kroner i bonus til alle de 190 ansatte, uavhengig av stilling.

– Når bedriften går godt skal det merkes blant alle ansatte. Styrken til Norkart er fagligheten og kollektivet, sier Brugård.

– Hvis du skal klare å rekruttere dyktige folk med mastergrad i maskinlæring, så må vi dele når vi lykkes sammen.

Hovedeier og styreleder for Norkart er Torgeir Algerøy med rundt 70 prosent av aksjene. Resten av eierskapet er fordelt på 80 andre ansatte.

digitalisering
kommuneøkonomi
offentlig sektor
it-plattform
Skytjenester
Nyheter
Teknologi