Holberg-forvalter bull på tech: FAANG er ikke urimelig priset

Samtidig advarer Holberg-forvalter Harald Jeremiassen mot «wannabees».

HOT STUFF: Store teknologiaksjer har hatt en eventyrlig kursutvikling på Wall Street i år. Foto: Bloomberg
Teknologi

Verden er midt i en coronakrise, men det har ikke hindret amerikanske børser i å stige til stadig nye høyder. 

Børsoppgangen har i høy grad vært drevet av et fåtall store, amerikanske teknologiselskaper – også kjent som FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix og Google/Alphabet).

– Disse selskapene har gjennom mange år hatt en overlegen kursutvikling, sammenlignet med aksjemarkedene for øvrig. Men i et år preget av coronarelaterte nedstengninger og et behov for økt digital tilstedeværelse har meravkastningen skutt ytterligere fart, sier Harald Jeremiassen.

Han har fulgt teknologisektoren tett siden midten av 1990-tallet, de siste snart ti årene som ansvarlig forvalter for aksjefondet Holberg Global.

Amazon og Apple er i dag de to største postene i fondet, mens Google/Alphabet og Facebook også er inne blant topp syv.

– Ingen upris – relativt sett

Markedsverdien på Apple har nå passert 2.000 milliarder dollar, og Amazon er på god vei. Det mange spør seg, er om det er substans i kursutviklingen – eller om vi nærmer oss bobleprising.

– Kursutviklingen i disse selskapene kjenner nok de fleste til, men en dimensjon mange ikke har fått med seg er resultatveksten. Amazon prises eksempelvis til hele 51 ganger forventet resultat i 2021, som er en meget høy multippel, sier Jeremiassen.

BULL PÅ AMAZON: Holberg Global-forvalter Harald Jeremiassen. Foto: Holberg Fondene

– Amazons inntjening har imidlertid i gjennomsnitt doblet seg hvert av de siste fem årene. Resultatet per aksje ventes å stige kraftig også i de kommende årene, og ut fra en slik veksttilnærming fremstår prisingen som mer forståelig, legger han til.

Apple, Google/Alphabet og Facebook prises nå til 21-24 ganger forventet 2021-resultat, mens resultatet per aksje ventes å stige 21-23 prosent, ifølge konsensusestimater fra analytikerne som følger selskapet.

Samtidig ligger gjennomsnittlig prising for selskapene i S&P 500-indeksen på rundt 20 ganger 2021-inntjeningen.

– Vi kan snakke om en viss premiumprising i forhold til børsen, men i forhold til de ledende teknologiselskapenes høye lønnsomhet og gode vekstutsikter, fremstår ikke den relative prisingen som urimelig, sier Holberg-forvalteren.

Apple stanger i taket?

Om den relative prisingen (inntjening i forhold til børskurs) ifølge Jeremiassen egentlig ikke er noe problem for teknologigigantene, stiller det seg noe annerledes med den absolutte prisingen.

– Når du har passert to billioner (2.000 milliarder) dollar i markedsverdi – som altså Apple har gjort – bør du faktisk kunne tjene ti prosent av dette i et senere normalår, når veksten har avtatt. Og for hver billion selskapet legger på seg i børsverdi, blir jo dette en stadig mer krevende regneøvelse, sier forvalteren.

– Apples omsetning er riktignok langt forbi 200 milliarder dollar i året, men marginer på 100 prosent er jo vanskelig. Det har gått veldig fort i svingene med verdsettelsen av Apple, og den absolutte prisingen begynner å nærme seg noen fysiske grenser i forhold til selskapets tilgjengelige totalmarked, fortsetter han.

KAN BLI SUPERLØNNSOMT: Men Tesla har ikke kapret en dominerende posisjon ennå, advarer Holberg-forvalter Harald Jeremiassen. Foto: Bloomberg

Jeremiassen understreker likevel at selskapet over tid har vist en bemerkelsesverdig evne til både å komme opp med stadig bedre smarttelefoner – og å utvikle tilhørende produkter og tjenester som eksempelvis iPad og iWatch.

– Derfor er det trolig for tidlig å avskrive selskapet som en fortsatt spennende investeringsmulighet, fortsetter han.

Bobler og «wannabees»

Den relative prisingen mener Jeremiassen er et problem først og fremst for teknologiselskaper i sjiktet under de største, eksempelvis blant 11-50-selskapene i S&P 500 i USA.

– Her finner vi for eksempel Tesla, som har bygget seg en sterk posisjon, men som likevel ikke har klart å kapre en markedsdominerende posisjon innen bilmarkedet. Tilsvarende gjelder for flere andre selskaper i dette sjiktet: De er en av flere spillere som kjemper om å ta et marked, og som kan bli superlønnsomme – hvis de lykkes, sier han.

Videre peker Holberg-forvalteren – uten å nevne navn – på alle de mindre teknologiselskapene som har blitt børsnotert både internasjonalt og her hjemme hittil i år. 

– De har gjerne 0-200 millioner kroner i årlig omsetning, og er blant mange «wannabees» som er ute etter å kapre en posisjon i sin bransje. Selskapene investerer tungt, har store underskudd – men verdsettes veldig sprekt, ofte til mer enn 20 ganger omsetningen, sier Jeremiassen. 

– Det er nok selskaper i dette sjiktet jeg ville ha vært mest bekymret for om jeg skulle peke på noen potensielle bobler i teknologi, avslutter han.

holberg
harald jeremiassen
apple
amazon
tesla
boble
coronakrisen
s&p 500
Nyheter
Teknologi
Personlig økonomi