Tid for digital oppvask

Hastverksdigitaliseringen i mars og april førte til at mange bedrifter nå  bruker skyløsninger de ikke er tjent med. 

BEHOV FOR DIGITAL REVISJON: Ekte digitalisering er mer enn å hoppe på den første og beste løsningen som fungerer, mener adm. direktør Roger Hopland i Digital Revisor. Foto: Digital Revisor
Teknologi

– Det snakkes mye om at Norge er langt fremme innen digitalisering. Det som nevnes litt sjeldnere er at vi er på jumboplass innen sikkerhet, spesielt nå under coronakrisen, sier adm. direktør Roger Hopland i selskapet Digital Revisor.

– Jeg er redd for at mange bedrifter, særlig i digitaliseringsiveren som rådde i starten av pandemien, har tatt noen valg som ikke er så smarte på lang sikt.

Hasteløsninger

IT-selskapet Digital Revisor utvikler og selger skybaserte spesialtjenester for regnskaps- og revisjonstjenester, og har basert sine løsninger på skyplattforment til Nextcloud, en tysk kommersiell skyleverandør som markedsfører seg som et ikke-invaderende alternativ til Google Cloud, Amazon Web Services, Microsoft Office365 og andre offentlige skyløsninger.

Hovedproblemet er nemlig sikkerheten hos de offentlige skyleverandørene, både når det gjelder mennesker, bedrifter og forretningshemmeligheter.

– Jeg tror verken politikere, næringslivsledere eller folk flest forstår hvor mye og hvor enkelt vi blir kikket i kortene av internettgigantene, sier Hopland.

Fordekt industrispionasje

Hopland skisserer et eksempel der et gründerselskap står klart til å satse på et nytt og revolusjonerende produkt, har hentet solid med risikokapital og fått noen viktige investorer med på laget.

– Er det likegyldig for et slikt selskap hvilken skyleverandør det velger å legge systemet hos? Svaret er et tydelig nei – i motsetning til hva de fleste ser ut til å tro, konstaterer Hopland.

– Faktum er at hvis du legger skyen din hos store tilbydere som Microsoft, Google eller Amazon, så kan alle ansatte med administratorpassord i disse selskapene gå inn og lese dine dokumenter. Hvis ikke det er industrispionasje så vet ikke jeg.

Han sier mange norske innovasjonsbedrifter har opplevd at det plutselig dukker opp konkurrenter på siden med konkurrerende løsninger, sier Hopland.

– Det er vanskelig å tro på at dette er tilfeldig. Vi er nødt til å male fanden tydeligere på veggen når det gjelder datasikkerhet her til lands.

Skepsis i Europa

Etter innføringen av EUs personverndirektiv GDPR, har flere europeiske land sluttet å bruke offentlige skyløsninger av hensyn til sikkerhet og personvern.

Blant andre har den nederlandske regjeringen funnet en rekke mangler i forhold til GDPR i Microsofts skytjeneste Office365. Nederland, Tyskland og Frankrike er blant landene som har sluttet å bruke løsningen i offentlig sektor.

Hovedutfordringen knytter seg til muligheter for å kryptere dataene dine i skyen. Ifølge Hopland er ikke det noe de store, kommersielle skyleverandørene er veldig interesserte i, da det begrenser mulighetene deres til å utvikle en «bedre brukeropplevelse», «tilrettelegge» reklame, eller andre synonymer for å kapitalisere på våre private data.

– Det finnes to nivåer av sikkerhet. Det enkleste og vanligste er passord, men det betyr at alle som klarer å få tak i innloggingsdetaljene får full tilgang til innholdet.

– Den mer avanserte løsningen er å kryptere selve innholdet også. Da trenger brukerne en felles nøkkel. Det gjør det ekstremt mye vanskeligere for hackere å lese innholdet i filene dine, eller finne ut hvor de er lagret.

Tankeløshet

– Dette ble jo kastet på oss da coronaviruset kom. Mange som kjøpte det første og beste som fungerte, og hadde mindre fokus på sikkerhet og vern av virksomhetens IT-systemer, sier Hopland.

Nå mener han tiden er inne for å ta en samling i bånn, og gjøre en skikkelig vurdering på om de digitale verktøyene man bruker i dag virkelig er de mest formålstjenelige for bedriftens på lang sikt.

– Problemet er ikke først og fremst lav IT-kompetanse. Problemet er at bedriftene er naive. Jeg håper og tror at vi kommer til å bli veldig mye mer opptatt av sikkerheten fremover. De seneste hackerangrepene mot stortings- og kommunepolitikere vil forhåpentligvis påskynde det, sier Hopland.

digitalisering
regnskap
revisjon
Corona
Nyheter
Teknologi