Bakrus etter gullår for Netlight

Netlight opplevde prisvekst på 6 prosent og bunnsolide marginer i fjor, mot prispress og ledige konsulenter under corona.

ANNERLEDESSELSKAPET: Partner Andreas Blomqvist og IT-konsulentselskapet Netlight har ingen ledelse eller avdelinger, men er blant bransjens mest lønnsomme. Foto: Privat
Teknologi

IT-konsulentselskapet Netlight er blitt eksempel på at det er mulig å tjene penger uten sjefer med stramme slips og store bonuser.  

Etter et 2018 preget av omrokkeringer og fall i omsetningen, økte selskapet omsetningen i fjor til 167 millioner kroner med et driftsresultat på 36,7 millioner.

Med en driftsmargin på 22 prosent er konsulentselskapet et av bransjens mest lønnsomme.

– Fjoråret var et veldig godt år. Det var grønne piler over hele linja og bra vekst i antall ansatte, sier Andreas Blomqvist, partner i Netlight.

Flat struktur

Netlight skiller seg ut ved at det hverken har en formell ledelse, avdelinger eller sjefer som peker ut selskapets retning.

Blomqvist er partner og blant konsulentene med lengst fartstid på Oslo-kontoret, men har ikke mer bestemmelsesrett enn konsulentene som ble ansatt over sommeren.

Hvorvidt selskapet tar et prosjekt er opp til de ansatte, som tar avgjørelser i samarbeid etter en nettverksbasert modell. 

Det innebærer ansvarspulverisering og lange diskusjoner, men resultatene de seneste årene vitner om høy lønnsomhet og en modell som slår godt an hos kvinner og unge.

– Vi satser på å være en nettverksorganisasjon og distribuere problemløsning og beslutningstaging, sier Blomqvist.

Godt betalt

Særlig blant unge nyutdannede skårer selskapet bra, ifølge Blomqvist. Netlight har rekruttert aggressivt de seneste årene og økte den norske staben i fjor med 11 prosent til 141 ansatte, hvorav 30 prosent er kvinner.

Selskapets konsulenter hadde en faktureringsgrad på 92 prosent og opplevde en positiv timeprisutvikling på 6 prosent i året som var.

– Vi har sagt at vi skal være i et segment hvor vi oppfattes som et premiumselskap. Jeg synes vi velger bra folk og da vil man ha godt betalt for dem. Det er heller ingen tvil om at det har vært et godt marked, sier Blomqvist.

Prispress

Den velkomne timeprisutviklingen man så i bransjen i 2019 er imidlertid blitt byttet ut med tøffere konkurranse om prosjektene og prispress under coronakrisen.

– Det har vært en intensiv periode, men vi sto finansielt sterkt på vei inn i krisen og har ikke permittert noen. Vi har valgt å se langsiktig på det, og da må du ha folk når markedet tar seg opp igjen, sier Blomqvist og legger til:

– Det er viktigere å ha en god tone med kundene, men samtidig å ikke gi alt for mye så tapet blir for stort. Men vi har tatt en hit, medgir han.

Selskapet har samtidig valgt å beholde alle ansatte gjennom coronakrisen til tross for lavere aktivitet. Blomqvist ser likevel en bedring i konsulentmarkedet og økt optmimisme. 

– Mange tok nok ferie og prøvde å forstå hvordan det egentlig har gått. Så har det gått litt bedre enn man trodde, og det har vært en forskyvning av planene utover høsten. Kundene forstår at man ikke kan stå stille.

Netlight

(mill. kroner)20192018
Driftsinntekter166,8150,2
Driftsresultat36,732,0
Resultat før skatt36,731,9
Resultat etter skatt28,524,4
netlight
konsulenter
it-konsulenter
magnus gillebo
andreas blomqvist
Nyheter
Teknologi