Milliardpotensial for Eirik Aanonsen, Torjus Færsnes, Preben Skretteberg og Hugo Maurstad i Meshtech

Meshtech ser milliardpotensial i sin egenutviklede velferdsteknologi. – Skaleringspotensialet er enormt når og hvis vi først slår gjennom, sier medgründer Eirik Aanonsen.

VEKSTAMBISJON: – Personlig synes jeg selskapet må opp i 50 millioner kroner i omsetning før vi kan kalle det en suksess, sier utviklingsansvarlig Eirik Aanonsen (til venstre). Videre mot høyre Torjus Færsnes og Preben Skretteberg. Foto: Anders Horntvedt
Teknologi

ARENDAL: Meshtech i Arendal har utviklet en sensorkomponent som er litt større enn en colakork.

Basert på bluetoothteknologi kan den fortelle deg om Salma-laksen har vært utsatt for riktig temperatur, hvor sengene befinner seg i et sykehjem, hvilke arbeidere som er inne på et anleggsområde, når et kjøleaggregat er i ferd med å ryke og hvordan luften er i et ventilasjonsanlegg.

Vi kan plukke opp informasjon og levere til kunden i det formatet kunden vil ha
Eirik Aanonsen, Meshtech

Ideen kommer fra utviklingsansvarlig Eirik Aanonsen og medgründer John Gunnar Haugenes, som gikk ut av selskapet for å starte ny bedrift.

Plukker opp informasjon

«The Swiss Army Knife of sensors», er beskrivelsen selskapet har på av ett av hovedproduktene sine. Den lille, hvite plastdingsen samler løpende inn data fra omverdenen og sender det til en ruter som kobler seg opp til internett via mobilnettet. Dataene kan integreres i kundens programvare.

Meshtechs test-app er installert på Aanonsens mobiltelefon. Når Finansavisen setter fingeren på sensoren, lyser det rødt på et panel på telefonen.

– Veldig mange bedrifter har lyst til å gjøre noe med Internet of things. Vår idé er egentlig ganske enkel: Vi kan plukke opp informasjon og levere til kunden i det formatet kunden vil ha, enten det er temperatur fra en kjøledisk eller bevegelsene til en syk person, sier Aanonsen.

ØYNE OG ØRER: Plastdingsene samler løpende inn data fra omverdenen og sender det til en ruter som kobler seg opp til internett via mobilnettet. Foto: Anders Horntvedt

Etter oppstarten av Meshtech i 2014 prøvde gründerne seg på oljebransjen. Men de seneste årene har selskapet hatt størst vekst innen velferdsteknologi og asset tracking, det vil si sporing av verdier. 

Oslo-baserte Sensio er ett selskap som bruker Meshtech-sensorene og integrerer dem med et pasientvarslingssystem som skal gjære hverdagen enklere og tryggere for beboere og ansatte på sykehjem.

Har brukt 40 millioner

Så langt har selskapet brukt rundt 40 millioner kroner på produktutvikling og markedsføring. Selskapet har til dags dato ikke gått med overskudd.

Daglig leder Preben Skretteberg påpeker at løpende overskudd heller ikke har vært noe mål.

– Vi har fokus på å gjøre teknologien best mulig, og å levere en kvalitet som er så høy at man får anerkjennelse. Når vi får det, er det et springbrett videre til store, solide aktører. Så langt har vi jobbet mye med å finne de riktige samarbeidspartnerne, sier Skretteberg.

– Personlig synes jeg selskapet må opp i 50 millioner kroner i omsetning før vi kan kalle det en suksess. Skaleringspotensialet er enormt når og hvis vi først slår gjennom. Teknologien kjenner ingen landegrenser, og da snakker vi milliardskala, sier Aanonsen.

TEST-APP: Dataene kan integreres i kundens programvare. Her viser Meshtechs test-app resultater fra sensorer som er tilknyttet. Foto: Anders Horntvedt

2019-regnskapet ble gjort opp med 8 millioner kroner i minus.

– Selskapet har solide eiere i ryggen og nærmer seg lønnsomhet. Mye ligger til rette for leveranser de kommende årene og ytterligere vekst, kommenterer Skretteberg.

Priset til 34 millioner i sommer

Finansavisen har tidligere omtalt en emisjon i 2017, da Meshtech ble priset til 71,8 millioner. Året etter gjorde selskapet en emisjon mot daværende Altor-topp Hugo Maurstad, som gjorde Maurstad til største eier i selskapet.

Maurstad var mindre eier fra før, men satt med billige tegningsretter tilbake fra 2016 som ga ham rett til å tegne aksjer til «halv pris».

Selskapet hadde en ny runde med konvertering av lån til egenkapital i juni 2020. 

Da ble selskapet verdsatt til bare 34 millioner, og kun eksisterende aksjonærer var med.

– Ddenne emisjonen var kun åpen for eksisterende aksjonærer og ansatte. Derfor var det ikke så viktig hva kursen var satt til, siden da hadde tilgang til å tegne seg sin for pro-rata-andel. Det gjorde nær sagt samtlige, opplyser Skretteberg.

Foreløpig er det ingen planer om å utvide kretsen av aksjonærer eller å la Ola Nordmann ta et lodd i selskapet ved å notere Meshtech-aksjen på børsen.

– Vi konsentrerer oss om å utvikle et solid selskap. Hvis det melder seg noen store, strategiske partnere, kan det være interessant å vurdere, men investorene har uttrykt tro på det vi gjør. Det er ingen strategiske prosesser på gang, sier Skretteberg.

– Vi er mer spisset

– Hvordan ser konkurransebildet ut?

– Selskaper som Datarespons og Semcon jobber med tilgrensende teknologi, men vi er mer spisset og har en unik radionettverksteknologi, svarer teknologiansvarlig Torjus Færsnes.

– Vi baserer oss på kretser fra Nordic Semiconductor  og har egne produkter som vi får produsert i Norge og i Kina, legger han til.

Meshtech

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter14,26,8
Driftsresultat−7,8−13,9
Resultat før skatt−8,2-
Årsresultat−0,5−0,7
Eiere: Hugo Maurstad (29,9 %), Idékapital (17,5 %), MP Pensjon (13,6 %), Finn Olav Rusti Elde (7,0 %), andre (32,1 %).

– Hvilke mørke skyer ser dere i horisonten?

– Dollarkursen kan være et potensielt problem, fordi flere av innkjøpene er basert på dollar. Det andre som virkelig vil skape problemer, er hvis investorene mister troen på oss før vi har evnen til å stå på egne ben økonomisk. Men så langt virker de fornøyd, og vi er veldig fornøyde med dem, sier Skretteberg. 

hugo maurstad
meshtech
bluetooth
Eirik Aanonsen
John Gunnar Haugenes
Preben Skretteberg
Torjus Færsnes
NOD
Nyheter
Teknologi
Børs