Nordea krever tilbake alle lån når Mintra går på børs

Hovedeierne i e-læringsselskapet Mintra skulle mangedoble sitt planlagt salg av egne aksjer mens Nordea krever tilbake sine lån til selskapet.

SELGER PÅ: Mintra-eier Riverside øker nedsalget av egne aksjer kraftig i forbindelse med børsnoteringen. Det gjør også ledelsen, her ved Scott Kerr. Samtidig krever långiver Nordea tilbake alle lån. Foto: Iván Kverme
Teknologi

Børsnoteringer er brennhete i investormarkedet, og nå velger hovedeier og ledelse i e-læringsselskapet Mintra å øke nedsalget av egne aksjer kraftig.

Planen var å selge aksjer for mellom 50 og 150 millioner kroner i forbindelse med at selskapet skulle gjøre en emisjon på 500 millioner med påfølgende børsnotering på Merkur Market.

Nå økes nedsalget til hele 400 millioner kroner slik at den samlede transaksjonen øker fra 650 til 900 millioner.

Hovedeier Riverside Partners blir nå sittende med 38 prosent av selskapet ved børsnotering, mens ledelsen blir sittende med 4,9 prosent.

Overtegnet

Mintra forklarer det økte nedsalget med at det har vært betydelig interesse for selskapet og børsnoteringen, og at selv den nye transaksjonen på 900 millioner kroner skal ha vært overtegnet flere ganger.

I tillegg til å øke nedsalget har Pareto Securities og SpareBank 1 Markets valgt å fremskyve tegningsfristen fra fredag til torsdag.

Det er den økte interessen digitale læringsplattformer som følge av coronapandemien som har bidratt til å øke interessen både rundt selskapet og hele sektoren, som har fått en kraftig reprising på børsene.

Vekst og underskudd

Mintras forretningsmodell handler om å leie ut en e-læringsportal der kundene får mulighet til å utvikle sine ansatte gjennom kurs. Selskapet har store norske selskaper blant de 3.600 kundene innen sektorer som olje og gass, maritim, fornybar og bygg- og anleggsvirksomhet.

Veksten har imidlertid kostet, og ved utgangen av første halvår hadde selskapet en gjeld på 474 millioner kroner etter et halvårsresultat på minus 37 millioner av en omsetning på 112 millioner.

Nordea krever tilbake lån

Det er ikke bare storeiere som nå ønsker å få ut penger av Mintra-interessen. Kreditor Nordea fremstår utålmodig med å få tilbakebetalt lån til selskapet. Av selskapspresentasjonen fremgår det at selskapet har 127 millioner kroner i lån til selskapet samt 3,8 millioner pund.

I forbindelse med børsnoteringen har Nordea krevd tilbakebetalt 35 millioner kroner av låneengasjementet. De har også trukket tilbake en kredittfasilitet på 20 millioner.

All øvrig Nordea-gjeld skal tilbakebetales eller refinansieres innen seks måneder etter børsnoteringen, hvilket omfatter rundt 80 millioner kroner.

Dyre oppkjøp

Tidligere Noreco- og Sevan Drilling-sjef Scott Kerr er konsernsjef og tredje største aksjonær i selskapet. Før nedsalget eide han aksjer for 30 millioner kroner, mens gründer Ivar Viktil har aksjer for 50 millioner.

Kerr kom til Mintra i 2016, og gjorde to store oppkjøp av henholdsvis bergensbaserte OCR og britiske Atlas. Det amerikanske oppkjøpsfondet Riverside hadde 78,5 prosent av aksjene i selskapet før emisjon og nedsalg.

mintra
scott kerr
Nyheter
Teknologi
Børs