Jakter 100 millioner til maritimt hydrogen

Med notering på Merkur Market innen rekkevidde er Teco 2030 på jakt etter 100 millioner kroner til utviklingen av produktet selskapet skal satse på. 

MOT MERKUR: Tore Enger leder selskapet som skal satse på hydrogen-brenselceller til skip, og en notering på Merkur Market i midten av oktober.  Foto: Iván Kverme
Teknologi

Torsdag holdt det lille hydrogenselskapet Teco 2030, som er spunnet ut av det martime konsernet Teco Group, investorpresentasjon i jakten på opptil 100 millioner kroner. 

Selskapet fikk tidligere denne uken godkjent sin søknad om notering på Merkur Market, og pengene det nå håper å hente inn ved hjelp av Fearnley Securities skal hovedsakelig benyttes til å utvikle hovedsatsingen, en brenselcelle for hydrogen til bruk ombord på skip. 

Pengene skal hentes gjennom utstedelse av mellom 2-2,5 millioner nye aksjer til en emisjonskurs på 40 kroner, og boken er åpen frem til 29. september. Første handelsdag på Merkur Market er ventet å være 12. oktober.  

I samarbeid med  den østerrikske ingeniørgiganten AVL er Teco allerede i gang med utvikling av brenselcellen, og testing er allerede planlagt ved årsskiftet 2021-2022. Går alt etter planen skal et ferdig design være klart for kommersialisering i 2023. 

Intensjonsavtale i boks

For å få prøvd ut brenselcellen har Teco sikret en intensjonsavtale med nederlandske Chemgass Shipping for bruk av brenselcellene ombord i rederiets lektere som trafikkerer på Donau. Intensjonsavtalen inngår i prosjektet Blue Danube Initiatve som skal produsere 2.000 megawatt hydrogen ved hjelp av vind- og solkraft i Sør-Øst Europa.

Under torsdagens investorpresentasjon tegnet Teco 2030s adm. direktør Tore Enger et bilde av et svært lovende marked, og påpekte at om lag 90 prosent av verdens varetransport foregår på sjøen, og at volumet er ventet å tredobles innen 2050. 

Det globale markedet for brenselceller er ifølge selskapet ventet å være verdt 8,6 milliarder dollar i 2022, mot 2,9 milliarder i 2015. 

Gjennom AVL har selskapet tilgang til begrenset produksjonskapasitet i Tyskland, men på sikt er planen å bygge fabrikk i Norge. 

– Det ønsker vi å gjøre for å sette Norge tilbake på kartet, både innen maritim industriproduksjon og bærekraftsmessig, sa adm. direktør Tore Enger under investorpresentasjonen. 

Eksosrensing

Inntil brensecellen er klar for salg vil selskapet imidlertid ha et annet ben å stå på, det satser nemlig også på «scrubbertårn», systemer for eksosrensing ombord på skip. Også her venter Teco 2030 at det skal være stor etterspørsel de neste årene.  

Ifølge selskapet skal det være om lag 40.000 skip på verdensbasis som egner seg for scrubber-installasjon. Så langt er bare rundt 3.500 utstyrt med eksosrenseanlegg, og selskapet argumenterer med at 89 prosent av disse installasjonene er gjort siden januar 2018. 

– Vi ser at det blir flere og flere lokale utslippsreguleringer, det vil få følger blant annet for elveflåten. Dessuten er det ikke mange nybygg som leveres uten scrubber, eller mulighet for installasjon av scrubber i dag, påpekte Enger. 

Selskapet har signert en intensjonsavtale for første leveranse av to «scrubbertårn» i fjerde kvartal.

Erfaring fra Vow

I løpet av første halvår skal selskapet ha tapt 5,5 millioner kroner, hovedsakelig grunnet rekruttering fra søsterselskapet Teco Technologies, fremgår det av prospektet. Ved utgangen av juni skal selskapet ha vært nesten tomt for penger, før det i juli sikret et konvertibelt obligasjonslån på 10 millioner kroner. 

Store deler av selskapets ledelse har i likhet med Enger bakgrunn fra Scanship (i dag kjent som Vow), hvor Enger var styreleder frem til 2017. Når emisjonen er i boks avsløres de siste tilskuddene til selskapet, deriblant hvem som skal bli selskapets driftsdirektør.

– Vi kan ikke si noe om hvem det er ennå, men det er store navn innenfor den maritime industrien, lovet Enger tilhørerne på den digitale presentasjonen.

STYRELEDER: Sigurd Gaarder Lange. Foto: Ivan Kverme

Styreleder i Teco 2030 er adm. direktør i Teco Group  Sigurd Gaarder Lange, Teco Group sitter i dag på en eierandel på 52,5 prosent i selskapet. Forøvrig består styret av tidligere Nor-Shipping direktør Birgit Liodden, og Pia Meling, salgsdirektør i Massterly, Wilhelmsen og Kongsbergs joint venture innen autonom skipsfart, SANDS-partner Marit E. Kirhusmo og SeaLeague Shipbrokers-partner Herman Marcussen. 

TECO 2030
Nyheter
Teknologi
Shipping
Energi