Mintra hentet 500 millioner

TOPPSJEF: Scott Kerr, konsernsjef i Mintra. Foto: Eivind Yggeseth
Teknologi

E-læringsselskapet Mintra børsmelder at det har utført en rettet emisjon hvor det har blitt hentet 500 millioner kroner.

Det et utstedt 51,5 millioner aksjer til en kurs på 9,70 kroner. Samtidig har aksjonærer solgt 41,2 millioner aksjer med et bruttoproveny på 400 millioner kroner.

Børsnoteringer er het i i investormarkedet om dagen. Hovedeier og ledelsen i Mintra valgte å øke nedslaget av egne aksjer kraftig. Planen var å selge aksjer for mellom 50 og 150 millioner kroner i forbindelse med at selskapet skulle gjøre en emisjon på 500 millioner med påfølgende børsnotering på Merkur Market.

Nedsalget økte til hele 400 millioner kroner slik at den samlede transaksjonen øker fra 650 til 900 millioner.

Mintra antar at første handelsdag på Merkur Market blir rundt mandag 5. oktober.

mintra
Nyheter
Teknologi
Børs