Arctic spår gull av brå betong

Elop er ESG-selskapet som falt da det ble børsnotert sommeren 2020. Nå spår Arctic Securities kraftig kurshopp.

FÅR DRAHJELP: Elops børsnotering var ingen umiddelbar suksess. Men Merkur-festen har sendt aksjen opp, og nå spår Arctic kraftig kurshopp. Foto: ELOP
Teknologi

Det skal godt gjøres å børsnotere en ESG-aksje i 2020 uten at aksjen stiger umiddelbart den når Merkur Market. Elop  klarte det kunststykket sammen med tilretteleggerne Pareto Securities og Arctic Securities.

Selskapet har utviklet en teknologi for å kartlegge svakheter i betongkonstruksjoner basert på ultralydteknologi - en såkalt betongscanner som lager 3D-bilder. 

Ettersom sementindustrien står for 8 prosent av verdens CO2-utslipp vil bedre kartlegging av konstruksjoner bidra til riktigere vedlikehold og økt levetid, hvilket kutter CO2-utslippene.

Kursfall etter notering

Men børsnoteringen til en kurs på 6 kroner og prising på 422 millioner kroner ble ikke ansett veldig attraktivt i aksjemarkedet hverken i sommer eller tidlig høst. Selv ikke med suksessrike tidliginvestorer som Ketil Skorstad, Arne Blystad og Erik Langaker som heiagjeng eller med NRC-gründer Øivind Horpestad som styreleder.

Aksjen var lenge handlet ned mot 5 kroner før den i september har løftet seg opp mot 7 kroner.

Torsdag rykket Arctic Securities ut med sin første anbefaling fra selskapets analyseavdeling. Analytiker Carl Frederick Bjerke spår aksjen i 11 kroner, opp 60 prosent.

Arctic-analytikeren peker på at hardwaresalg alene forsvarer dagens Elop-kurs.

P/E på 200 i 2023

Bjerke skriver at det i Europa og Nord-Amerika er 450.000 bruer som stadig blir eldre, og snart når kritisk alder på 50 år. For å øke levetiden behøves betongscanneren.

Kommersialiseringen av betongscanneren fra fjerde kvartal i år vil med stor sannsynlighet bli en suksess, mener analytikeren, som ser for seg at dette vil bli nyhetstriggere som vil sende aksjekursen i været.

Arctic har i sine prognoser for 2023 en forventet inntekt på 245 millioner kroner og et EBITDA-resultat på 10 millioner kroner. Vi snakker følgelig fortsatt om en P/E-multippel på tett oppunder 200.

Analytikeren velger heller å fokusere på selskapsverdien på 880 millioner kroner, og at denne verdien «bare» utgjør 3,6 ganger forventet 2023-omsetning og 83 ganger 2023-driftsresultat.

Fra tidligere har den andre tilretteleggeren, Pareto Securities, vært ute med en analyse der aksjen spås i 10 kroner.

elop
øivind horpestad
ketil skorstad
arne blystad
erik langaker
ELOP-ME
merkur market
Nyheter
Teknologi
Børs
Bygg og anlegg