Jakter 7 millioner til støyfrie MC-hjelmer

DAAL Noise Control Systems drømmer om å gjøre støydemping for motorsyklister til Norges neste eksportvare, og starter med å hente kapital fra småaksjonærer.

SAMARBEIDSPARTNERE I BRANSJEN: DAAL Noise Control Systems har samarbeidet med hjelmprodusenten Nolan og Ducati Trondheim. Foto: DAAL Noise Control Systems
Teknologi

– Interessen vi har merket fra andre markedsaktører og motorsyklister, bekrefter at denne løsningen dekker et reelt behov, fastslår Dag Loe (34), daglig leder og gründer i DAAL Noise Control Systems, som utvikler støyreduksjonsteknologi for motorsyklister.

Han tror teknologien for motorsyklister kan bli Norges neste globale eksportvare.

Bedriften utvikler i disse dager et høyteknologisk produkt for støyreduksjon i motorsykkelhjelmer og ruster opp for internasjonal skalering.

Prises til 48 millioner

– VERDENSLEDENDE: DAAL Noise Control Systems har sin opprinnelse fra det gründeren betegner som et verdensledende miljø innen aktiv støydemping ved Sintef og NTNU. – Som akustikkstudent ble jeg en del av dette miljøet, sier daglig leder Dag Loe . Foto: DAAL Noise Control Systems

– I samarbeid med Europas største hjelmprodusent ferdigstiller vi nå vårt første produkt, opplyser Loe.

Selskapet henter kapital på folkefinansieringsplattformen Folkeinvest.

STØYDEMPING: Selskapet skal i denne runden hente mellom 2,5 og 7 millioner kroner til en verdsettelse på 48,3 millioner kroner. Foto: DAAL Noise Control Systems

Selskapet skal i denne runden hente mellom 2,5 og 7 millioner kroner til en verdsettelse på 48,3 millioner kroner. 

– Dette er lik post-money valuation fra forrige emisjon. Selskapet har valgt ikke å øke aksjekursen fordi noen milepæler i 2020 er forskjøvet som følge av Covid-19, fastslår Loe.

1,8 millioner kroner skal allerede være sikret i forhåndstegning.

Loe ser flere fordeler ved å velge folkefinansiering fremfor å hente såkornkapital fra eksisterende kapitalmiljøer.

– Folkeinvest bryter opp investormonopolet små bedrifter opplever i en tidlig fase. Det monopolet oppstår både fordi man har et begrenset utvalg av potensielle investorer å henvende seg til, men også fordi man i en klassisk tilnærming er begrenset av hvor mange potensielle investorer man greier å henvende seg til, fastslår Loe.

Han mener bedrifter gjennom folkefinansering får mulighet til å sjekke både visjon og verdien av selskapet i et bredere marked. 

– Folkefinansiering gir en grundigere due diligence i en tidlig fase fordi mange øyne er på selskapet samtidig. Det pusher selskapet til profesjonalisering, som på sikt øker leveringsdyktighet, og ikke minst gir det selskapet større mulighet til å ta eierskap til egen finansieringstidslinje, hevder Loe.

MYE GRATISARBEID: DAAL har regnskapsmessig brukt rundt 13 millioner kroner siden starten, hvorav rundt halvparten er rene FoU-kostnader. Foto: DAAL Noise Control Systems

– Verdensledende miljø

Selskapet ble startet i 2016, og har sin opprinnelse fra det Loe betegner som et verdensledende miljø innen aktiv støydemping ved Sintef og NTNU. 

– Som akustikkstudent ble jeg en del av dette miljøet, sier Loe.

Som aktiv motorsyklist fikk han også oppleve problemet med vindstøy på kroppen. Kombinasjonen av akustisk kompetanse og brukerinnsikt resulterte i masteroppgaven som la grunnlaget for teknologien DAAL har utviklet.

Ved bruk av aktiv støyreduksjon, som på engelsk forkortes ANC, har DAAL-teamet utviklet en teknologi som hevder å levere betydelig reduksjon av vindstøy for motorsykkelførere, uten å forstyrre viktige trafikklyder som sirener og horn.

DAAL har regnskapsmessig brukt rundt 13 millioner kroner siden starten, hvorav rundt halvparten er rene FoU-kostnader. Det reelle tallet skal være langt høyere.

Så langt er bedriften finansiert gjennom gratisarbeid, egne midler fra gründere og nære partnere, engler, og folkeinvestorer samt tilskudd fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SkatteFunn og utviklingspartnere i bransjen.

I fjor inngikk trondheimsbedriften et utviklingsprosjekt med italienske Nolangroup. Målet er å implementere DAALs støydempende teknologi i Nolans MC-hjelmer.

Nå som vi vet at teknologien fungerer i hjelm ute på veien, er vi klare til å erobre verden
Dag Loe, daglig leder i DAAL Noise Control Systems

– Teknologien fungerer

DAAL-teamet har tidligere testet produktet på veitester i Italia og i flere vindtunneler.

Det siste året har gründerselskapet i tillegg samarbeidet med Ducati Trondheim om å teste produktet på norske veier.

– Ved å ha en tett dialog med dyktige forhandlere i en testfase, får vi et innblikk i sluttbrukerens og bransjens behov. Nå som vi vet at teknologien fungerer i hjelm ute på veien, er vi klare til å erobre verden, sier Loe.

DAAL Noise Control Systems

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter0,20,0
Driftsresultat−3,1−1,1
Resultat før skatt−3,2−1,1
Årsresultat−2,0−0,9

Eiere: Dag Loe (35,5 %), Sigmund Birkeland (29,2 %), Karl Martin Lund (10,3 %) andre (25 %).

DAALs innovasjon skal gi motorsyklister sjansen til å kjøre på motorvei uten ubehaget av vindstøy, som kan overstige nivået 110 dB i dagens tilgjengelige hjelmer.