Arendals Foss spin-off Volue lover kjempevekst

I likhet med flere av de andre ESG-selskapene som går på børs i år lover Volue stor vekst på kort tid. 

DEBUTERER PÅ MANDAG: Adm. direktør i Volue Trond Straume, og styreleder og konsernsjef Ørjan Svanevik i Arendals Fossekompani tar selskapet på Merkur Market mandag.  Foto: Arendals Fossekompani
Teknologi

Torsdag holdt adm. direktør Trond Straume og finansdirektør Arnstein Kjesbu i Volue en investorpresentasjon for å selge inn selskapets ambisjoner i forkant av neste ukes notering på Merkur Market.  

Selskapet så dagens lys så sent som i mars i år, da Arendals Fossekompani  samlet datterselskapene Powel, Scanmatic, Markedskraft og Wattsight under samme paraply. Volue tilbyr programvare innenfor tre forretningsområder; energi, kraftnett og infrastruktur. 

I løpet av våren lanserte selskapet en ny programvareplattform, en såkalt SaaS-plattform (software-as-a-service, red. anm.) hvor det har samlet seks ulike produkter kundene kan kjøpe lisenser til etter behov.

– Siden etableringen i mars har Volue hatt en sterk utvikling i Europa, på tross av corona. Vi forventer videre vekst, sier Ørjan Svanevik, konsernsjef i Arendals Fossekompani og styreleder i Volue. 

15 pst. årlig inntektsvekst

De neste fem årene venter selskapet at kraftsektoren vil øke investeringene i programvare med 10 prosent årlig, og at hyllevare vil overta for in-house løsninger.  Selskapet baserer vekstforventningene på at skiftet til grønne, ukontrollerbare energikilder som sol og vind medfører et økt behov for skybasert programvare til blant annet prisovervåkning. 

De seneste 12 månedene har selskapet økt inntektene med ni prosent. Posten for gjentagende inntekter har på sin side økt 13 prosent. I løpet av første halvår har selskapet omsatt for 444 millioner kroner, og gjentagende inntekter har utgjort 63 prosent av dette.

På mellomlang sikt er ambisjonen å ha en organisk inntektsvekst på 15 prosent pr. år, og at gjentagende inntekter skal utgjøre 80 prosent av den samlede omsetningen. SaaS-programvare skal utgjøre mer enn halvparten av inntektene. I første halvår har denne andelen ligget på 15 prosent. EBITDA-marginen som i dag er på 21 prosent, skal på sikt være på 30 prosent.

Volue fremhever at det så langt har en frafallsandel på om lag 1 prosent i året, noe Straume sier dreier seg om enten fusjoner eller konkurser blant kundene.

Global ekspansjon

En av årsakene til at selskapet nå går på børs er at det har klare planer om å vokse gjennom å kjøpe opp flere konkurrenter.

– Vi opererer i et svært fragmentert marked hvor vi planlegger å bli en konsoliderende aktør, sier Straume. 

Pr. i dag har forretningsområdet energi kunder over hele Europa, mens kraftnett og infrastruktur hovedsakelig opererer i Norden. I første omgang skal Volue sikre vekst for de andre forretningsområdene på kontinentet.

– Volue skiller seg ut fra mange andre ESG-nykommere. Selskapet har i dag 2.400 kunder i 44 land. Åtte av de ti største kraftprodusentene i Europa er allerede kunder, sier Svanevik.

På lengre sikt peker Straume på Amerika som et aktuelt marked.

– Vi har allerede et par kunder i Sør-Amerika, men USA og Canada, som i likhet med oss er store på vannkraft, er også spennende markeder, sier Volue-sjefen.

Kjempeinteresse

ESG-hungrige investorer har riktignok allerede slukt agnet. Da selskapet gjennomførte en emisjon tidligere denne måneden ble boken lukket to dager tidligere enn planlagt, og 1 milliard kroner hentet inn til en emisjonskurs på 32 kroner. Det priset selskapet til rundt 4 milliarder kroner, og som Finansavisen skrev forrige uke steg kursen til 38 kroner i gråmarkedet få dager senere

Fondsforvalter Pernille Skarstein Christensen trakk også Volue frem som en av fire aksjer å satse på det neste året under Finansavisens investorkonferanse Investordagene denne uken. 

Eika Kapitalforvaltning, Luxor Capital Group, Andenæsgruppen, CentraGruppen, Norron, Sissener Canopus, Danske Invest, Delphi Fondene og KLP Kapitalforvaltning var blant aktørene som tegnet seg i emisjonen.

Som følge av den store grønne interessen har også Arendals Foss-aksjen fått seg et kraftig løft dette halvåret. Siden Volues børsambisjoner ble kjent i begynnelsen av mars har AFK-kursen steget fra 2.600 kroner til 4.200 kroner. Så langt i år er AFK-kursen opp 63,2 prosent.

volue
AFK
Nyheter
Teknologi
Industri
Energi
Børs