Hackere rotter seg sammen

Mens bedriftene står midt i et digitaliseringskappløp, samarbeider kriminelle hackere stadig tettere sammen. – Det er et våpenkappløp, sier norgessjefen i Thales.

PROFESJONALISERING: Vinningskriminelle hackere blir mer spesialisert og profesjonelle. En ny trend er at hackergruppene samarbeider tettere, ifølge Thales årlige sikkerhetsrapport. Foto: Dreamstime
Teknologi

– Vinningskriminalitet innen cyberangrep utgjør nå tre ganger verdens illegale narkotikahandel i verdi, og de blir stadig mer profesjonelle, sier Nils Holm Toverud, daglig leder i sikkerhetsselskapet Thales Commercial Norway.

Digitaliseringen i norske bedrifter og offentlig sektor har de seneste årene vært eksplosjonsartet. Utallige digitaliseringsprosjekter gjennomføres og en stadig større del av forretningskritisk IT-infrastruktur flyttes over i skyen.

Samtidig ruster de kriminelle miljøene opp. De er bedre koordinert, mer spesialisert og jobber stadig tettere sammen, ifølge Thales årlige sikkerhetsrapport.

SER NY SAMARBEIDSTREND: Nils Holm Toverud, daglig leder i Thales Commercial Norway. Foto: Thales Commercial Norway

Cybermafia

– Det som er nytt er at vi ser at miljøene blir stadig mer spesialiserte. De er gode på hvert sitt område, og organiserer seg i større grad som en mafiavirksomhet uten en gudfar, sier Toverud.

Ifølge ham, finner selskapene sammen på kommersielt grunnlag, enten de selger skadevare eller tilgang til selskaper de har sikret tilgang til. 

– I hvilken grad samarbeider sikkerhetsbransjen for å motvirke utviklingen?

– Det er noen strukturelle utfordringer, ettersom mange sikkerhetsselskaper lever av å selge løsninger, kompetanse og systemer, og vil hevde at de er best. Likevel er det lite som er mer samlende enn en felles fiende, og min oppfatning er at private og offentlige aktører jobber godt sammen. 

– Hvem vinner?

– Det er som et hvilket som helst annet våpenkappløp. Det er en evig kamp, og her er ressurstilgang vesentlig. Man kan aldri si noe sikkert, men jeg kan ikke se for meg at de kriminelle tar over, sier han.

Større utgifter

Sikkerhetssatsingen følger imidlertid ikke alltid digitaliseringen, og samtidig som de kriminelle trapper opp, har nær sagt alle bransjer har opplevd omsetningsfall og svakere økonomiske utsikter under coronakrisen.
– Inntektene faller og utgiftene har økt, og man må redusere kostnader. Det kan være fristende å redusere investeringene knyttet til beredskap og cybersikkerhet, sier han.

Toverud mener det er viktigere enn noen gang at sikkerhetsinvesteringene følger digitaliseringen, men og at det ser ut til at de fleste tar sikkerhet på alvor.

– Jeg tror de fleste selskaper har både forstått viktigheten av solide datasystemer og hvor vitalt det er for driften. Svært mange tar cyberkriminalitet på alvor, sier han.

Toverud mener enkelte aktører kan ha sett på cyberkriminalitet som noe som ikke rammer norske bedrifter, men at angrepene på Stortinget og Norsk Hydro har bidratt til å endre denne oppfatningen. Reuters anslo angrepet på Norsk Hydro til å koste 75 millioner euro.

– Skal man motvirke dette må selskapene kjenne trusselen, være oppdatert på teknologi og bygge sikkerhetskultur i bredden, sier han.

Nyheter
Teknologi