Superlønnsomme konsulenter satser på grønne reiseregninger

Med Sonya vil IT-konsulentene i Apps la deg levere klimaregnskap sammen med reiseregningene. Nå haster det med å bli størst.

GRØNT REGNSKAP: Sveinung Totland, adm. direktør i Apps og datterselskapet Sonya, vil gjøre det enklere for selskaper og ansatte å nå klimamålene. Foto: Privat
Teknologi

Da iPhone og deretter Appstore ble sluppet i 2008 var Sveinung Totland og partnerne i IT-konsulenthuset Apps blant de første i Norge til å hoppe på den brennhete trenden.

Selskapet tok tidlig en posisjon i det norske markedet og har gjennom årene stått bak noen av landets største apper for kunder som NRK, Posten og DNB.

Det har også vært en særdeles lønnsom geskjeft.

Konsulenttjenestene dro i fjor inn en omsetning på 36 millioner kroner med driftsresultat på 19,9 millioner kroner. Det gir selskapet en driftsmargin på 55 prosent for fjoråret, og det samlede resultatet på bunnlinjen de tre seneste regnskapsårene er på 40 millioner kroner.

Men til tross for å ha mer enn til salt i grøten, har selskapet de seneste årene satt av stadig mer tid og investert 30 millioner av overskuddet i prosjektet Sonya.

Nå går selskapet helhjertet inn i det de mener skal bli et nytt, grønt regnskapseventyr.

– Vi tror greentech er en av dragerne i de neste årene, og ut fra de løsningene vi har laget, gjenbruker vi dem til å ikke bare lage et utleggsregnskap, men og et klimaregnskap, sier daglig leder Sveinung Totland.

Apps

  • Startet av Sveinung Totland, Kjell Rune Monsø og Espen Hareide Nilsen i 2008. Partnerne eier hele selskapet.
  • Har primært drevet med IT-konsulenttjenester og apputvikling, og står bak appene til flere av Norges største selskaper. Konsulentvirksomheten omsatte i fjor for 36 millioner kroner med en driftsmargin på 55 prosent.
  • Skilte ut internprogramvaren Sonya i et eget AS, har satset 30 millioner og satser nå på å skape et nytt, grønt regnskapseventyr.
  • Over nyttår skal selskapet hente 50 millioner og finne samarbeidspartnere til siste del av utviklingen av Sonya.

La ut internprogram i Appstore

For som med konsulenter flest innebar jobben mye reising og utallige reiseregninger. De ansatte i selskapet mente eksisterende løsninger var for tungvinne, og med et konsulenthus fullt av apputviklere, laget de sin egen reiseregning– og utgiftsapp for intern bruk kalt Sonya.

– Vi så at de ansatte likte den, økonomisjefen likte den, og bare for gøy la vi den ut på Appstore, sier Totland.

Interessen skjøt i været, og etter hvert valgte partnerne å skille ut prosjektet i et eget aksjeselskap og videreutvikle tjenesten.

Pr. i dag er tjenesten en ren reiseregningsapp, som kalkulerer kjøreavstand og logger kvitteringer for taxiturer, flybilletter og overnatting utifra tid, type, valuta og moms. Men ifølge Totland, er reiseregninger bare begynnelsen.

– Utlegg og reise er i utgangspunkt ikke så vanskelig, og det er ikke noe man prater om på nachspiel. Men dersom du kan dokumentere klimaregnskapet, har du plutselig noe å snakke om, sier han.

Ifølge Totland, er det tre hovedutfordringer med dagens løsninger:

  • For de ansatte er hovedutfordringen tiden og merarbeidet som går med til å registrere og levere reiseregninger. Mange blir levert sent eller aldri, regninger kommer i retur og skaper friksjon mellom ansatte, økonomiavdelingen og ledelsen.
  • For ledelsen er hovedutfordringen at de ansatte ikke følger selskapets policy for utgifter og har i mindre grad kontroll på hvorvidt reiseutgiftene ligger innenfor budsjett.
  • Det finnes få muligheter til å måle selskapets klimapåvirkning og dermed også muligheten til å kunne redusere CO2-utslippet for å nå gitte mål.

Ambisjonen er at Sonya skal løse alle tre utfordringene. En helautomatisert tjeneste som leverer reiseregningene umiddelbart etter kjøp, en bookingtjeneste som på forhånd kalkulerer klimapåvirkningene, samt holder kjøpene innenfor selskapets policy og budsjett.

Første av tre faser

Selskapet har pr. i dag fullført den første av tre faser, som handler om automatisering. Digitale kvitteringer leveres automatisk i kundens tilknyttede ERP-løsning, mens de resterende papirkvitteringene screenes og legges inn manuelt. 

Utleggene gjøres umiddelbart opp i økonomiavdelingen, og overføres til den ansatte.

– Du kan i realiteten bruke fryktelig mye tid på reiseregninger. Tidsaspektet ligger på 30 min til 1 time pr. tur i enkelte bedrifter, sier Totland.

Trinn to handler om verdiøkende tjenester basert på data. Registreringen av alle kjøreturer gir, ifølge Totland, et godt datagrunnlag på kilometer, hvilke transportprodukt, motortyper og hvilken avgiftsklasse som påvirker klima mest. 

– Kombinerer du den dataen med CO2-utslipp og kostnadene ved utslipp, vil dataene kunne gi en nøyaktig oversikt over karbonfotavtrykket ned på ansattnivå. For bedrifter handler det om å ha kontroll på ståa, og vi tror klimaregnskap vil bli ansett som andre typer regnskap, sier han.

Denne fasen håper selskapet å komme i mål med til jul.

CO2-REGNSKAP: Pr. i dag er Sonya en reiseregningsapp, men frem mot jul jobber selskapet bak med å lansere en tilsvarende løsning for klimaregnskap. Foto: Skjermbilde: Sonya.com

Henter 50 millioner

I fase tre skal selskapet ut i markedet over nyttår og hente penger. Frem til nå har utviklingen vært finansiert av den lønnsomme konsulentvirksomheten, men planen er i første omgang å hente 50 millioner i første kvartal.

– Vi ønsker både å ha investorer med et teknisk fokus, men som og har selskaper innen teknologi. Det trengs kompetanse på AI, mer på ERP og fra reiselivsbransjen, sier Totland på spørsmål om hva slags investorer selskapet er på jakt etter.

Tredje og siste fase innebærer og at selskapet skal ut og finne partnere i regnskapsbransjen og reiseliv for å utvikle en bookingmotor i appen. 

– Med en slik bookingmotor kan man sjekke reisene opp mot selskapets policy og budsjett på forhånd, samt å finne alternative reisemåter med mindre miljøpåvirkning.

Ifølge Totland, får ledelsen tilgang til livetracking av budsjett som oppdateres når aktiviteten gjøres, og de ansatte får sortert reisene etter selskapets kriterier.

– Da har vi egentlig løst hele verdikjeden. Forenklet reiseregningene, sikret selskapets policy og budsjett, samt at man synliggjort klimapåvirkningen.

Totland sier en av hovedutfordringene nå er å finne de rette partnerne.

– Vi er et konsulenthus som kan konseptutvilking og teknologi. Vi lever av timer, ikke av hyllevaretankegang. Teknologien gir store muligheter, men vi trenger penger til å rigge en salgsorganisasjon, og vi trenger mye inn for å få til fase to og tre, sier han og legger til:

– Skal man komme dit, handler det om penger og tid. Tidsfaktoren er kanskje den største trusselen, for jeg tror ikke vi er ikke alene om å se dette mulighetsrommet.