Valuta reddet Atea-vekst

Atea økte driftsresultatet med over 18 prosent i 3. kvartal og en svak norsk krone reddet veksten i IT-konsernet.

TJENER MER: Finansdirektør Robert Giori (t.v.) og konsernsjef Steinar Sønsteby økte driftsresultatet med over 18 prosent i 3. kvartal. Foto: Iván Kverme
Teknologi

– Det har definitivt vært et utfordrende marked. Vi ser tegn til at dette vil endre seg til noe positivt i 2021, sa Atea-sjef Steinar Sønsteby på selskapets kvartalspresentasjon.

Atea  klarte en omsetning på 8,2 milliarder kroner i 3. kvartal, det vil si en vekst på 4,6 prosent fra samme periode i 2019.

Norske kroner er dessverre ikke så sterk mot euro eller danske og svenske kroner
Steinar Sønsteby, Atea

Kvartalsrapporten viser også at driftsresultatet stiger langt raskere, hele 18,6 prosent, til 215 millioner kroner.

Svak krone

Med mellom 75 og 80 av omsetningen i utenlandsk valuta fikk imidlertid Atea god drahjelp av at norske kroner har svekket seg det seneste året. Proformatallene viser nemlig at omsetningen falt med 2,3 prosent i 3. kvartal og at den har falt 1,9 prosent siden årsskiftet dersom valutakursene holdes konstante.

– Norske kroner er dessverre ikke så sterk mot euro eller danske og svenske kroner, men valutakursutviklingen får vi ikke gjort noe med. Vi er heldig som tjener 20 prosent mer enn det vi gjorde i fjor, sier Sønsteby.

Atea-aksjen falt onsdag ettermiddag 2,6 prosent til 112,20 kroner på Oslo Børs, mens hovedindeksen var ned 1,5 prosent.

Tett på coronautviklingen

Atea-sjefen følger coronautbruddet tett i alle landene de opererer i, og selskapet følger daglig med på utviklingen via pressekonferanser.

– Da den andre coronabølgen rammet Danmark med påfølgende nedstengninger for fire uker siden, det påvirket naturlig nok salget vårt i Danmark i september, sier Sønsteby.

I markedet opplever Atea at mange mellomstore private virksomheter, det vil si bedrifter med 500 til 2.000, i visse bransjer er hardt rammet av coronakrisen.

– Hva vi selger og til hvem vi selger, ville vært veldig annerledes uten pandemien og tallene ville vært bedre, sier Sønsteby, og fortsetter:

– Heldigvis opererer vi i en bransje som er mindre berørt og jeg er glad for at vi i Norge har et sterkt offentlig apparat som kan bidra med penger for å stimulere økonomien.

Danmark i pluss

Det er innenfor programvare Atea opplever den kraftigste veksten, nærmere bestemt en vekst på 16 prosent til 2,0 milliarder kroner. Hardware, som utgjør 55 prosent av omsetningen, hadde lavest vekst med 0,5 prosent.

– Høyere omsetning, forbedret bruttomargin, færre ansatte og sterk fokus på driftskostnader bidro til å økte driftsresultatet, sa finansdirektør Robert Giori under presentasjonen.

Atea har kuttet antall ansatte med 114 det seneste året, det vil si 1,5 prosent færre ansatte. Målet er å redusere antall ansatte med 3 prosent i 2020 sett under ett.

Ledelsen trekker også frem at den danske delen av konsernet endelig leverer overskudd.

– Gitt at situasjonen med Covid 19-utbruddet normaliseres, forventer at Danmark fortsetter utviklingen fra 2. og 3. kvartal med betydelig forbedringer, sier Sønsteby.

Kvartalsrapporten viste også at driftsresultatet i Sverige falt med 23,2 prosent til 100,4 millioner svenske kroner. Nedgangen skyldes blant annet lavere etterspørsel etter maskinvare og lavere salg av konsulenttjenester.

I forbindelse med kvartalsrapporten ble det også offentliggjort at selskapet betaler et utbytte på 5,00 kroner pr. aksje, noe som tilsvarer overskuddet i 2019. Det ble også besluttet at utbyttet skal ligge på 70–100 prosent av overskuddet etter skatt fremover.

Atea

(Mill. kr.)3. kv. 20203. kv. 2019
Driftsinntekter8.1857.828
Driftsresultat215181
Resultat før skatt189171
Resultat etter skatt149135
  • Leverandør av IT-infrastruktur i Norden og Baltikum med hovedkontor i Oslo. 
  • Konsernsjef er Steinar Sønsteby. 
  • Største aksjonær er Systemintegration APS.
atea
kvartalstall
steinar sønsteby
programvare
hardware
Nyheter
Teknologi
Børs