Småsparere har ventet tre år på å få dyrkjøpte aksjer på børs

Ingen har vært mer tålmodige enn Brynjar Melings batteriinvestorer i Wavetech. Den lenge varslede børsnoteringen er satt på vent igjen. For nå er det lagt ny strategi.

UVISST: – Jeg vet ikke hvor mange ganger Wavetech har sagt at de skal på børs, og det som nå har skjedd gjør at børsnoteringen vil ta ytterligere minimum 3-4 måneder tipper jeg, sier Morten Østberg som har satset 20 millioner på batteriprosjektet. Foto: Roland Berg Lie
Teknologi

– Informasjonen til aksjonærene har vært null. Selskapet sier det har med jus å gjøre, men det er bare tull, sier datagründer og investor Morten Østberg.

Han har investert drøyt 20 millioner kroner i Wavetech, og har ventet på børsnoteringen av selskapet siden sommeren 2019. Brynjar Meling er blant gründerne i selskapet som har en stor mengde småaksjonærer som har kjøpt aksjer til himmelhøy prising. Det eneste de har opplevd er nye utsettelser.

En lang tids varslet fusjon med børsselskapet Spectrum Global skulle gi Wavetech-aksjonærene børsnoteringen de har ventet på, men nå er også den kansellert.

I STYRET: Styremedlem Brynjar Meling har vært sentral i Wavetech lenge. De første reportasjene om selskapet tilsa at kjendisadvokaten skulle bli styrtrik. Slik har det ikke gått. Foto: Carina Johansen

Kjøper ut Spectrum-deler

Børsnoteringen via Spectrum-fusjonen kan ikke ha virket særlig fristende heller, i det Spectrum har kollapset i verdi slik at den implisitte aksjeverdien Wavetech-aksjonærene satt med var tilnærmet lik null.

– Det som har skjedd er at Wavetech i stedet kjøper ut de delene av Spectrum som skulle være med på å utfylle Wavetech, hvorpå det etableres et selskap med navn Wavetech Group Global. Nå skal det arbeides raskt med en tredjeparts verdsettelse frem mot en børsnotering i tråd med de planene selskapet hadde for ett år siden, sier Morten Østberg.

Kjøpet fremgår av en SEC-filing gjort av Spectrum Global. Noen offisiell melding fra Wavetech finnes ikke, dog kun begrensede meldinger til aksjonærer, som fremstår som «konfidensielle».

– Likevel bra

Midt i september satt Østberg og ventet på børsnotering av Wavetech den 1. oktober. Børsnoteringen har vært varslet helt siden TV2 Nyhetene kjørte en stor reportasje i februar 2018 om prosjektet som har en batteriteknologi som gir dramatisk økt levetid og ytelse.

I mellomtiden har Nordic Securities-toppene Erik Egenæs og Endre Tangenes vært involvert knyttet til salg av aksjeposter. Hele tiden har børsnotering vært brukt som lokkemiddel.

Aksjer har vært solgt til kurser som tilsvarer milliardprising av selskapet, og det har vært forespeilet verdier for opp mot 9 milliarder kroner.

– Jeg vet ikke hvor mange ganger Wavetech har sagt at de skal på børs, og det som nå har skjedd gjør at børsnoteringen vil ta ytterligere minimum 3-4 måneder tipper jeg, sier Morten Østberg som likevel er positiv.

– Men det som har skjedd er likevel bra ettersom Spectrums kjernevirksomhet ikke har noe med Wavetech å gjøre.

wavetech
morten østberg
brynjar meling
Nyheter
Teknologi
Børs