Ser gull i «tørr» skoleadministrasjon

Vigilo har bygget seg opp på å gjøre tørre administrasjonsoppgaver i skolen smidigere. Nå tar selskapet programvaren ut av Norge.

NISJE: Programvareselskapet Vigilo har som mål om å bli et ledende internasjonalt selskap på å løse tørre administrasjonsoppgaver i oppvekstsektoren.  Foto: Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix
Teknologi

Administrasjonsverktøy til skole, SFO og barnehage er hverken din nye el-bil eller teknologi som tar deg til månen, men ifølge Øystein Viland og Vigilo er det et fragmentert marked hvor det er mulig å vokse seg veldig stor.

Viland leder ett av syv selskaper i verden som utvikler programvare for ta seg av alt fra å sende fakturaer til barnehageforeldre til registrering av karakterer og fravær i skolen.

Ifølge ham, har selskapet klart å ta en posisjon i Norge, og nå skal det satses internasjonalt.

– Jeg mener vi har lykkes med å levere det mest sentrale systemet en kommunene er avhengig av for drift av skoler og barnehager. Planen er nå å ta en posisjon i utlandet, sier Viland.

Doblet omsetningen

Vigilo ble startet i 2010 som et internprosjekt under konsulentselskapet Sysco og majoritetseier Frank Vikingstad. De seneste årene har selskapet jobbet målrettet mot norske kommuner og omsatte i 2018 for 11 millioner kroner med et nullresultat.

I fjor skjøt imidlertid omsetningen fart og ble mer enn doblet til 23 millioner kroner. Selskapet forvalter i dag data for en halv million personer i oppvekstsektoren.

Vi sender allerede ut fakturaer for 100 millioner kroner i måneden gjennom Vigilo
Øystein Viland, daglig leder i Vigilo
PÅ FRIERFERD: Øystein Viland, daglig leder, jakter nå investorer til å ta selskapet internasjonalt. Foto: Vigilo

Ser gull i utdanning

Viland viser til børsraketten Kahoot for å illustrerer hvordan rendyrket programvare rettet mot utdanningssektoren kan nå bredt globalt. 

– Potensialet stort, og vi føler er at vi sitter på noe spesielt. Det har vi så langt fått bekreftet at vi får til i Norge, sier han.

Programvareselskaper med abonnementsmodell er vanvittig populære blant investorene. Mange norske selskaper prises på en multippel på 13-14 ganger årlig repeterende inntekter.

Disse utgjorde i fjor 65 prosent Vigilos omsetningen, og Viland forventer en omsetning i år på nivå med i 2019.

Det vil i så fall gi en prising av selskapet på rundt 200 millioner kroner. I så fall sitter Vikingstad på en potensiell gullgruve med 51 prosent av aksjene i selskapet.

Utfordringen for SaaS-selskaper er at de kan byttes ut like raskt som de får innpass. Viland hevder imidlertid at det ikke er tilfellet.

– Vi sender allerede ut fakturaer for 100 millioner kroner i måneden gjennom Vigilo. På den måten er løsningen blitt sentral i kommunenes drift, med langvarige kontrakter, som gjør at vi ikke blir skiftet ut fort.

Internasjonal sertifisering

Det som gjør Vigilos teknologi interessant internasjonalt, er ifølge Viland, at selskapet nå er sertifisert under standarden IMS Global OneRoster. Dette er en standardisert programvareplattform for utdanningssektoren,  uavhengig om kundene ligger i Lillestrøm eller Jakarta. Selskapet er ett av syv selskaper med sertifiseringen.

– Sertifiseringen er et steg videre, som gjør oss klar til å skalere teknologien i henhold til internasjonale standarder for utveksling av data, sier han.

Det seneste året har Vigilo brukt på å rigge selskapet for internasjonal ekspansjon. Dette innebærer blant annet at selskapet er trimmet til beinet og har i dag 14 ansatte.

– Skal vi skalere dette internasjonalt må vi være såpass smidige at vi kan sette det opp raskt, og da kan vi ikke være for mange.

Han legger også til at selskapet kommer til å trenge mer kapital til ekspansjonen, og derfor er derfor på investorjakt.

– I 2020 skal vi få løsningen på plass og sluttføre prosjektene før vi tar en storoffensiv. Da må vi ha med investorer som tenker langsiktig og som har høye nok ambisjoner for å lykkes globalt, sier han.

it-plattform
programvare
skole
utdanning
Nyheter
Teknologi