Kraftig nedgang hos Tietoevry-konsulentene

Høyere engangskostnader enn ventet, samt svak utvikling i konsulentdivisjonen og i sky- og infrastrukturtjenester, fikk Tietoevry til å falle over 4 prosent på Oslo Børs.

SVAKERER ENN VENTET: Aksjemarkedet reagerte negativt på tallene fra Tetoevry og konsernsjef Kimmo Alkio (i midten). Aksjekursen falt 3 prosent tirsdag ettermiddag på Helsinki-børsen og over 4 prosent på Oslo Børs. Foto: Iván Kverme
Teknologi

Tietoevrys  driftsinntekter falt med 4,3 prosent i tredje kvartal til 643,8 milliarder euro, eller litt over 7,0 milliarder kroner.

Selskapets driftsresultat, justert for blant annet fusjonsrelaterte nedskrivninger og restruktureringskostnader, endte på 90,2 millioner euro og ga en margin på 14,0 prosent.

Konsernet har vist seg å stå godt i krisen, samtidig er vi ydmyke til det som skjer i samfunnet
Kimmo Alkio, Teietoevry

Tar man med disse kostnadene, som var betydelig høyere enn det analytikerne ventet, falt driftsresultatet til 28,6 millioner euro og driftsmarginen endte på 4,4 prosent.

Svakt i to divisjoner

– Vårt syn er at det er et sterkt kvartal, men samtidig er det utfordrende tider. Jeg er fornøyd med den underliggende driften i selskapet og at vi leverer en justert driftsmargin på 14 prosent, sier Kimmo Alkio, konsernsjef i Tietoevry.

– Når det gjelder den organiske veksten er 4 prosent av nedgangen relatert til coronapandemien. Integrasjonen av Tieto og Evry går som planlagt, til tross for at det er krevende arbeid som legges ned under vanskelige forhold, sier Alkio.

IT-selskapet taper terreng i forretningsområdene konsulenttjenester samt innen sky- og infrastrukturtjenester hvor omsetningen falt 9 prosent.

– Inntektene påvirkes negativt av integrasjonen, samtidig har vi lagt ned mye arbeid for å forbedre kvaliteten på prosjektporteføljen. Samtidig ser vi at konsekvensen av Covid-19 alene senket inntektene i konsulentdivisjonen med 7 prosent. Det vi ser fra sammenlignbare, europeiske aktører, er at de opplever de samme utfordringene med inntektsfall, sier Alkio.

Alkio tror konsulentdivisjonen igjen kan vise vekst rundt midten av 2021, men det forutsetter at coronakrisen ikke forverres.

– Konsernet har vist seg å stå godt i krisen, samtidig er vi ydmyke til det som skjer i samfunnet, sier Alkio.

Det er, ifølge Tietoevry-sjefen, ingen store forskjeller i de tre hovedmarkedene Sverige, Finland og Norge.

– Noe forskjeller i markedsdynamikken er det, men vi opplever at det er mye aktivitet i offentlig sektor med digitale samfunn og digitale opplevelser, sier Alkio.

Svakt børsår

Tietoevry har ikke hatt noe stort år på børs. På Helsinki-børsen, der aksjene omsettes i euro, har aksjen gitt en totalavkastning på minus 12,8 prosent, mens bildet på Oslo Børs er noe bedre med en negativ avkastning på 3,2 prosent.

Alkio og teamet hans i Tietoevry vil ikke komme med de helt store løftene for utviklingen fremover, men gjentar at justert EBIT for hele 2020 ligger an til å ligge høyere enn 341,7 millioner euro, som er høyere en det Tieto og Evry ville prestert som fusjonert selskap i hele 2019.

I tredje kvartal oppnådde Tietoevry 11 millioner euro i fusjonsrelaterte effektiviseringsgevinster, mens selskapet regner med å ligge på mellom 70 og 80 millioner euro ved utgangen av 2020, mens det totalt er beregnet effektivitetsgevinster på opp mot 100 millioner.

TietoEVRY

  • Konsern innen IT- og konsulenttjenter med hovedkontor i Helsinki. 
  • Konsernsjef er Kimmo Alkio, konserndirektør for TietoEvry Norge er Kristian Pedersen. 
  • Fikk nåværende selskapsform etter fusjon mellom finske Tieto og norske Evry i desember 2019. 
  • Største aksjonær er et det britiske Private Equity fond Apax, etterfulgt av det finske statseide investeringsselskapet Solidium Oy.

Tietoevry 3. kvartal 2020

(Tall i mill. euro)3. kv./20203. kv./2019*
Driftsinntekter643,8379,6
Driftsresultat28,637,8
Resultat før skatt22,129,0
Resultat etter skatt19,021,9

* Uten Evry

TietoEVRY
TIETOO
kimmo alkio
it-konsulenter
it-tjenester
kvartalstall
Nyheter
Teknologi
Børs