Kurshavari for Airthings

Airthings fikk hammeren fra investorene første handelsdag og aksjen var ned 24 prosent like før stengetid. Konsernsjefen mener prisingen ikke ble satt for høyt.

DIGITAL SERMONI: Øverst til venstre: Børsdirektør Øivind Amundsen, etterfulgt av konsernsjef Øyvind Birkenes, styreleder Geir Førre og Aksel Lund Svindal. Foto: Airthings
Teknologi

Fredag morgen var det Airthings tur å ringe i børsbjellen. Ettersom børsbygningen er stengt som følge av coronapandemien, ble det gjennomført en virtuell bjelleseremoni istedenfor.

I forkant av noteringen på Merkur Market ble det hentet inn 870 millioner kroner til en kurs på 13,50 kroner. Klokken 15.39 første handelsdag var aksjen ned 24,4 prosent til 10,20 kroner på høyt volum.

– Ble prisingen satt for høyt?

– Det tror jeg ikke, og for oss blir det helt feil å se isolert sett på første handelsdag. Vi tenker langsiktig og har troen på planene vi har lagt. Jeg tror det blir en kjempefin reise for investorene, sier konsernsjef Øyvind Birkenes i Airthings.

– Blir du fristet til å kjøpe aksjer på en dag som dette?

– Hadde jeg hatt mye penger hadde det vært fristende, sier han.

– Kjempegod interesse

På eiersiden sitter tidligere toppalpinist Aksel Lund Svindal med én prosent av aksjene. Han er også styremedlem i selskapet. 

I forbindelse med børsnoteringen ble de største aksjonærene enige om å selge unna 25 prosent av aksjene for å sikre størrelsen på transaksjonen. Det viste seg å være et sjakktrekk på kort sikt, gitt fredagens kursutvikling. Lund Svindal frigjorde 4,6 millioner kroner, men han sitter fortsatt på aksjer for 10,8 millioner kroner.

«Cornerstone»-investorene i børsnoteringen var Storebrand Asset Management, KLP Kapitalforvaltning, DNB Asset Management, Eika Kapitalforvaltning, Handelsbanken Fonder og CentraGruppen.

– Investorinteressen har vært kjempegod, og jeg har hatt mer enn 50 forskjellige «calls» med investorer. Det har vært mange gode spørsmål og investorene har virkelig satt seg inn i «caset», sier Birkenes.

Vekstmaskin

Airthings leverer radon- og innendørs luftkvalitetsmålere, og ble kåret til Årets eksportbedrift i 2018. 

De seneste årene har Airthings vokst med rundt 60-70 prosent årlig, og i år vil omsetningen lande på mellom 200 og 220 millioner kroner. Ambisjonen er å omsette for én milliard kroner innen 2024.

– Vekstmålet er basert på organisk vekst og det er derfor vi valgte å gå på børs. Vi trenger vekstkapital for å greie å skalere opp våre fantastiske løsninger. Å bygge opp «B2B»-segmentet er kapitalkrevende, sier konsernsjefen.

– Når skal dere begynne å tjene penger?

– Vi har vært et godt drevet selskap i mange år med overskudd. Så tok vi et strategisk valg om å satse enda hardere, siden vi ser store globale muligheter. Vi kommer derfor til å få et negativt driftsresultat i år og til neste år. Etter det tror jeg pilene vil peke oppover, sier han.

Konsernsjef Øyvind Birkenes om noteringen.

Åpen for oppkjøp

I august i år kjøpte Airthings opp det norske proptech-selskapet Airthight, som utvikler smart sensorteknologi for å redusere energitap fra bygninger.

– Vi jobber nå med å integrere løsningen inn i vår plattform. Oppkjøpet gjør at vi blir markedsledende på å bruke data om luftkvalitet og miljø for å forbedre energieffektiviteten, sier Birkenes.

– Vil det komme flere oppkjøp?

– Vi vil alltid være åpne for oppkjøp hvis det er strategisk riktig, sier han.

– Har dere mange konkurrenter?

– Det er forskjellige konkurrenter som har radonmålere og luftkvalitetsløsninger. Men det er ikke mange som har samme totalpakke som oss. Vi jobber både mot forbrukermarkedet, kommersielle bygg, barnehager, skoler og analyser som danner grunnlag for bedre luftkvalitet og energisparing. For oss er dette bare slutten på starten. Jeg gleder meg virkelig til fortsettelsen, sier konsernsjefen.