Tvil om fortsatt drift for Continyou

Gründer Terje Tobiassen har svidd av 58 millioner på norske helseklokker. Pengene renner ut mens selskapet frarådes ytterligere kreditt.

SKYLDER PÅ CORONA: – Dessverre ble vi som så mange andre møtt med coronanedstengelser, fastslår Terje Tobiassen, gründer i Continyou. Foto: Anders Horntvedt
Teknologi

«Hvor store vi kan bli? Jeg ser ingen begrensninger», uttalte gründer Terje Tobiassen i mai 2018. 

Han har med selskapet ContinYou skapt en klokke som skal forutsi kritiske hendelser.

Klokken måler puls, temperatur, lokasjon og bevegelse, og basert på det skal den merke om brukeren er nær ved å få hjerteinfarkt.

Opprinnelsen til selskapet i Sandnes er at Tobiassens hjerte stoppet da han var ute og kjørte bil en høstdag i 2014. Takket være kompetente og snartenkte forbipasserende gikk det bra med ham, men hendelsen satte tankene i gang.

Resultatet ble helseklokken Contact, som ble lansert i det norske markedet i 2018.

Den har også et innebygget SIM-kort, slik at den varsler pårørende om noe skulle skje.

Regnskapene viser imidlertid at klokken tikker for Continyou: Inntektene er nærmest fraværende samtidig som pengene renner ut.

Samlet underskudd: 58 millioner kroner

I 2019 hadde selskapet driftsinntekter på 429.000. Ved utgangen av 2019 var imidlertid det samlede underskuddet siden etableringen kommet opp 58 millioner kroner.

Notene i årsregnskapet beskriver at fortsatt drift i selskapet ikke er noen selvfølge.

Ved utgangen av 2019 hadde selskapet en negativ egenkapital med 6,7 millioner kroner, og i løpet av 2020 er det foretatt kapitalutvidelse med totalt 7,4 millioner kroner.

Blant investorene finner vi vindkraftgründeren Lars Helge Helvig med investeringsselskapet Valinor og tech-investor Olav Bryn med selskapet Saamand.

Begge har tidligere truffet bra med sine tidligfaseinvesteringer i billadeselskapet Zaptec ZAP-ME.

Resman-sjef Gunnar Hviding og kiropraktorgründer Kristen Høyer Mathiassen er også store eiere.

Dokumentasjon sendt inn til Brønnøysund tilsier at kapitalen ble hentet på en verdsetting på rundt 30 millioner kroner.

«Selskapet er klar over situasjonen og jobber fortløpende og intenst med innhenting av egenfinansiering, fremmedfinansiering og salg av selskapets produkt Contact», skriver styret i en note i regnskapet.

Det skal også være gjennomført kostnadsreduserende tiltak i administrasjon og produksjon. «Fortsatt drift er basert på forutsetningen om et betydelig salg av produktet i nær fremtid», skiver styret.

HELSEKLOKKE: Klokken måler puls, temperatur, lokasjon og bevegelse. Foto: Anders Horntvedt

Grunnlaget for den konklusjonen skal være tilbakemeldingene som selskapet mottar fra kunder og kundegrupper som allerede har mottatt produktet.

Tvil om fortsatt drift

I sine merknader kommenterer også revisor at Continyou har bokført immaterielle eiendeler til 11,2 millioner kroner som utelukkende består av utviklingsarbeid knyttet til Contact.

Dessverre ble vi som så mange andre møtt med corona-nedstengelser og de utfordringer som følger derav
Terje Tobiassen, gründer i Continyou

Styret hevder kommersialiseringsfasen er godt i gang, og viser til at selskapet forventer et betydelig økt salg av produktet.

Etter revisors mening er imidlertid realisering av aktiverte utviklingskostnader og varelager avhengig av en vesentlig økning av omsetning.

Selskapet er avhengig av tilførsel av likviditet og finansiering gjennom økt salg, ny egenkapital eller fremmedkapital, påpeker revisor, og konkluderer med at det «foreligger vesentlig usikkerhet som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift», samt at selskapet vil muligens ikke vil kunne «realisere sine eiendeler og møte sine forpliktelser gjennom den ordinære virksomheten».

Bisnode: C-rating

En kredittsjekk fra Bisnode gir Continyou C-rating: Kreditt frarådes. Eierforhold og juridisk status får karakteren God.

På økonomi og betalingserfaring får selskapet karakteren Dårlig, hakket over Insolvent.

Selskapet har én uoppgjort inkassosak på 71.250 kroner til Accountor Credit på vegne av Data Respons R&D Services.

Bisnode har registrert seks frivillige pantsettelser på til sammen 19,5 millioner kroner med DNB og Innovasjon Norge som kreditorer.

Skylder på corona

Tobiassen skriver i en epost til Finansavisen at Continyou er et gründerselskap som bruker store ressurser på utvikling av et best mulig produkt.

– Selskapet har solide aksjonærer som tenker langsiktig og som har vært med fra tidlig start av selskapet, understreker han.

Han viser til at produktet ContinYou GO ble klart rundt årsskiftet 2019/20, og markedsføringen var planlagt for våren 2020. 

– Dessverre ble vi som så mange andre møtt med corona-nedstengelser og de utfordringer som følger derav, sier Tobiassen.

Han mener tross alt Continyou har klart seg greit gjennom krisen, og at selskapet har fått en god avtale med Pensjonistforbundet, der medlemmer kan kjøpe klokken til redusert pris.

– Sammen med vårt nyutviklede system Guardian PRO, som er for institusjoner og mindre kommuner, er dette satsingen vår for 2020 og 2021, slår han fast.