Supervekst på VR-tjenester

Siden 2017 har EON Reality på Hamar gått fra tre til 14 ansatte. Nå kjøpes de amerikanske eierne ut, og selskapet rigger for vekst.

SKAPER VR SOM FAKTISK KAN BRUKES: – Vi bruker elementer fra spillteknologi til å skape effektiv opplæring, sier Knut Henrik Aas, daglig leder i EON Reality Norway. I bakgrunnen teknologiansvarlig Kristine Kvam. Eli Merethe Nesset med VR-maske til høyre. Foto: Anders Horntvedt
Teknologi

HAMAR: – Med dette opplegget vi kan teste ut visningsleiligheter der vi har undervisning i stedet for å reise til Oslo, sier Eli Merethe Nesset, faglærer ved Fagskolen Innlandet.

Hun og fire kolleger fra fagskolen på Gjøvik er på Hamar for å teste et undervisningsopplegg skolen har fått utviklet hos EON Reality Norway.

EON Reality Norway jobber med å gjøre virtual reality (VR) og augmented reality (AR) til nyttige verktøy for både private kunder og virksomheter i offentlig sektor.

Én av oppgavene studentene har, er å sjekke leilighetene eldre bor i, med tanke på tilpasning.

Tanken er at helsefagstudentene fremover skal kunne gjennomgå testleilighetene på VR. 

Når teknologiansvarlig Kristine Kvam skrur på noen brytere på PC-en, kan studenten simulere dårlig syn eller manglende evne til å lese tall og skrift.

– Det er enkle grep vi kan gjøre slik at studenten lettere kan sette seg inn i livssituasjonen til pasienten, sier Knut Henrik Aas, daglig leder i EON Reality Norway.

Jobber for bank og forsvar

EON Reality har utviklingsavdeling på Hamar, i lokalene til gründer- og næringshuset Park.

Siden satsningen startet i 2017, har gründerselskapet EON Reality Norway gått fra tre til 14 ansatte.

Tine, Forsvaret, Høgskolen i Innlandet, Fagskolen i Innlandet, Nasjonalt Kompetansesenter for Traumatologi ved OUS, ANNO Museum, UN Women og Sparebank 1 Østlandet  er noen av dem. 

Selv har Aas jobbet 20 år i Forsvaret, vært gründer og jobbet som næringsutvikler.

– Prosjektene handler i korthet om å bruke elementer fra spillteknologi til å skape effektiv opplæring som samtidig kan spare kostnader sammenlignet med alternativene. Vi skaper en simulator basert på modeller vi setter opp for og sammen med kundene, sier Aas.

90 prosent av inntektene er så langt kommet fra prosjektarbeid selskapet gjør for kunder.

Det innebærer i praksis mange timer med modellering i 3D basert på tegninger.

Med tiden er målet at hoveddelen av inntektene skal bli repeterende og abonnementsbaserte.

– Ofte ringer kundene oss fordi de trenger hjelp til å ta i bruk VR- og AR-teknologi. Vi er et selskap som kan hjelpe dem fra idé og behov til faktiske hjelpemidler, sier han.

Haptiq, Attensi, Pointmedia og Dimension 10 er blant de norske konkurrentene. Blant de utenlandske finner vi Spatial, AltspaceVR og mange andre.

– Covid-19 gjorde først situasjonen krevende i flere måneder. Deretter så kundene at dette ikke går over, og at produktene våre blir stadig mer relevante. Man kan spare kostnader, samhandle hvor som helst, med hvem som helst, om nesten hva som helst og med nesten alle typer hardware, reklamerer Aas.

Kom til Norge i 2017

Selskapet fikk sin nåværende form i 2017, da EON Reality-konsernet i USA etablerte seg med filial på Hamar med 33 prosent eierskap. 

Bakgrunnen var et offentlig og privat initiativ der EON Digital Center ble etablert i et partnerskap mellom Høgskolen i Innlandet, Hedmark Fylkeskommune, EON Reality Norway, EON Reality Inc. i USA og kommunene Hamar og Elverum. 

EON Reality Inc er et multinasjonalt VR- og AR-selskap med hovedkontor i California. Selskapet jobber blant annet for Boeing, Microsoft, Lexus og Cornell University.

Målet mitt er at dette skal bli et spennende, internasjonalt selskap
Knut Henrik Aas, EON Reality Norway

Nylig ble det klart at EON Reality skal få helnorske eiere, og at selskapet også vil skifte navn. 

Ifølge Aas blir selskapet tilført 1,4 millioner kroner i ny kapital gjennom en rettet emisjon mot eksisterende aksjonærer og selskapets ansatte.

Hva navnet blir og hva selskapet verdsettes til er imidlertid ikke klart.

Splitter utdanning og kommersielt

EON Reality i Norge benytter primært egenutviklet programvare, og operasjonelt står selskapet på egne ben.

Tanken fremover er at Høgskolen i Innlandet skal drive utdanning og EON Reality Norway kan fortsette å utvikle sin kommersielle virksomhet.

– Vi har så langt konsentrert oss om markedsorienterte kundeprosjekter. Vi tjener ikke penger av betydning ennå, men vi går i balanse, sier Aas.

EON Reality Norway

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter21,216,6
Driftsresultat0,3−0,7
Resultat før skatt0,20,0
Årsresultat0,20,0

Eiere (før transaksjonen): Eon Reality Inc (33,3 %), Making View (22,5 %), Innit (17,8 %), Elverumregionens Næringsutvikling (10,5 %), Kjeller Innovasjon (6,4 %), andre (9,5 %).

Etter transaksjonen: Innit (29,2 %), Making View (24,6 %), Elverumregionens Næringsutvikling (11,5 %), Kjeller Innovasjon (7,0 %), Knut Henrik Aas (9,6 %), andre (18,2 %).

– Hvordan ser selskapet ut om fem år?

– Potensielt kan vi bli ganske store. For helsevesenet jobber vi med utviklingen av et virtuelt medisinrom. Om vi lykkes med det, er markedet veldig stort bare på det ene nisjeproduktet. Vi jobber også med prosjekter for Forsvaret som kan veldig interessante, kommersielt sett, sier Aas.

– Målet mitt er at dette skal bli et spennende, internasjonalt selskap, legger han til.