Slipper Verdane inn 20 år etter oppstarten

Verdane blir minoritetsaksjonær i svenske Stratsys. – Det er klart vi er fornøyd med prisen, sier gründer Henrik Lepasoon.

MERKUR VS. PRIVATE EQUITY: Bjarne Kveim Lie, partner i Verdane, mener det har vært en periode der aktørene på Merkur Market har vært villige til å prise selskaper annerledes enn mer spesialiserte og profesjonelle programvareinvestorer. Foto: Iván Kverme
Teknologi

– Interessen har vært voldsom, konstaterer Henrik Lepasoon i Stratsys.

20 år etter oppstarten slipper han og Magnus Pernvik PE-selskapet Verdane inn på eiersiden som minoritetsaksjonær. 

Stratsys opererer i det vi definerer som et av våre kjerneområder, det vil si programvare som digitaliserer manuelle prosesser og effektiviserer rutineoppgaver
Bjarne Kveim Lie, Verdane

Selskapet har utviklet en skybaserte løsning for strategisk planlegging og -ledelse. Løsningen erstatter Word, Excel og PowerPoint for å planlegge, gjennomføre og evaluere prosjekter og strategier.

Taus om pris

Prisen er partene enige om å holde for seg selv.

– Det er klart vi er fornøyd, men for oss har det viktigste vært at vi får inn en partner med kompetanse og som sitter på et nettverk vi kan dra nytte av for å vokse. Vi har også fått med oss at Verdane er partner til åtte av Sveriges største SaaS-selskaper, sier Lepasoon.

Stratsys

  • Etablert i 2000 og har i dag over 300 kunder i offentlig og privat sektor med 200.000 daglige brukere i Sverige og Norge, med en markedsledende posisjon innen offentlig sektor og helse.
  • Stratsys har 160 millioner svenske kroner i driftsinntekter og 25 prosents vekst i abonnementsinntekter.
  • Tilbyr en skybasert plattform med verktøy som forenkler planlegging, gjennomføring og evaluering av strategiske planer.
  • Selskapets brukervennlige SaaS-plattform digitaliserer kundenes arbeidsflyt i prosesser og gir oversikt over koblingene mellom den overordnede strategien og nødvendige tiltak.

– I Norge eier Verdane åtte programvareselskaper, som jobber med alt fra dysleksi til taleteknologi innen helse og kontaktsentre. Vår plan er å utnytte Verdanes forståelse for det norske markedet for å vokse der.

Stratsys har over 300 kunder i offentlig og privat sektor som representerer 200.000 daglige brukere i Sverige og Norge, med en markedsledende posisjon innen offentlig sektor og helse. Selskapet har 150 ansatte fordelt på kontorer i Göteborg, Malmö og Stockholm.

Selskapet har 160 millioner svenske kroner i driftsinntekter, og 25 prosents vekst i abonnementsinntekter. 

Hype rundt Merkur Market

Stratsys faller inn i Verdanes kjerneområde, forteller Bjarne Kveim Lie, som er partner i Verdane.

ERSTATTER SHEETS OG EXCEL: Verdane kjøper aksjer i Stratsys, et SaaS-selskap med en plattform som erstatter ineffektive systemer som Word og Excel for å planlegge, gjennomføre og evaluere prosjekter og strategier. Foto: NTB

– Stratsys opererer i det vi definerer som et av våre kjerneområder, det vil si programvare som digitaliserer manuelle prosesser og effektiviserer rutineoppgaver, som igjen fører til høyere kvalitet, bedre kontroll og rimeligere løsninger, sier Kveim Lie.

Han tror veksttakten på 25 prosent vil bli opprettholdt.

– Det er en veldig stor del av markedet som ikke bruker programvare til strategisk planlegging og ledelse, sier Kveim Lie.

Han opplever at det er et stort og udekket behov for gode løsninger innenfor dette området i Norge, både blant offentlige og større private virksomheter.

– Opplever dere at det er tøffere konkurranse om objektene?

– Nei, men vi ser jo at det har vært en fase der aktørene på Merkur Market har vært villige til å prise selskaper annerledes enn mer spesialiserte og profesjonelle programvareinvestorer. Det er et særnorsk fenomen, men samtidig består den langsiktige trenden med at programvare er en viktig del av digitaliseringen fremover, sier Kveim Lie.

Roligere i Sverige

Svenskene opplever ikke den helt samme hypen rundt SaaS-selskaper som den man har sett i Norge med en lang rekke noteringer på Merkur Market. Til gjengjeld har Sverige fostret megasuksesser som Spotify og Klarna. 

Verdane

  • Verdane har siden 2003 gjort over 40 investeringer i programvareselskaper i Norden.
  • Dagens portefølje omsatte for 4,2 milliarder kroner i 2019 og økte driftsinntektene med 13 prosent sammenlignet med året før. Selskapene har i alt 2.500 ansatte.
  • Har de siste årene intensivert sin programvaresatsning, og ble i en PwC-rapport fra 2020 kåret til den mest aktive finansielle investoren i programvareselskaper i Norden mellom 2016 og 2020. 
  • Har i perioden investert i 19 programvareselskaper i Norden, hvorav åtte i Norge: Confirmit, Conexus, Lingit, Max Manus, Norstat, Penetrace, Talentech og Zisson.

– Coronakrisen har også bidratt til økt aktivitet rundt programvareindustrien i Sverige. Kundene etterspør SaaS, det samme gjør investorene.

Stratsys har vært lønnsomt stort sett hele veien siden oppstarten. Unntaket var 2019.

– De tre seneste årene har vi forberedt oss på vekst, det endte med at vi gikk med noen millioner i minus i fjor.

Verdane-toppen har ikke planer om å roe ned på investeringsfronten.

– Det er mange spennende selskaper. Norden er et viktig laboratorium for programvareindustrien. Lønnsnivået på utviklere er konkurransedyktige, samtidig som vi har høye industrilønninger og en privat og offentlig sektor som er villige til å ta i bruk ny teknologi. Når EU publiserer sine digitaliseringsindekser, ligger Norden alltid på topp.