Gründer av nettlesergigant sliter med å gjenta suksessen

Selskapet opplyser at det er risiko for å oppnå en tilstrekkelig stor brukermasse.

UNDERSKUDD: Vivaldi Technologies, her ved eier von Tetzchner.  Foto: Are Haram
Teknologi

Vivaldi Technologies gikk i 2019 med et underskudd på 35,9 millioner kroner, ned fra et underskudd på 29,3 millioner kroner for fjoråret. Jon Stephenson von Tetzchner, gründer at nettlesergiganten Opera, har en eierandel i selskapet gjennom Vivaldi Invest på over 80 prosent.

Til tross for at selskapet økte omsetningen med omtrent 3 millioner kroner, medførte en betydelig kostnadsøkning til at bunnlinjen gikk i minus. 

Det heter at ledelsen forventer at tidligere investeringer i markedsføring og utvikling vil resultere i et kommersielt levedyktig produkt. 

Samtidig opplyses det at konkurransen i nettlesermarkedet er tøft og åpner samtidig for at det må gjøres betydelige nedskrivninger i morselskapet knyttet til investering i Vivaldi Technologies. Dette som følge av utfordringene ved å opparbeide en tilstrekkelig stor kundemasse. 

Vivaldi Invest, som i sin helhet er eid av Tetzchner, kunne rapportere om en solid bunnlinje på 23,1 millioner kroner. Dette er imidlertid en stor reduksjon fra fjoråret, der selskapet oppnådde et resultat på 39,4 millioner kroner. 

Overskuddet baserer seg i stor grad på finansinntekter tilknyttet investeringer. Det framgår i årsberetningen at selskapet blant annet har en post på over 11 millioner kroner i Kahoot, vurdert til kost ved kjøpstidspunktet. 

Vivaldi Technologies

(Mill. kr.)20192018
Salgsinntekter10,87,4
Kostnader47,840,9
Driftsresultat-37,0-33,5
Resultat-35,9-29,3