Elop vil kjøpe selskap

Elop har inngått en intensjonsavtale om å kjøpe opp Al-selskapet Simplifai.

Bård Myrstad (til venstre), adm.dir. i AI-selskapet Simplifai, blir del av Merkur Market-noterte Elop AS som Kjersti Kanne (høyre) leder. Foto: Elop
Teknologi

Elop ønsker å kjøpe opp samtlige 100 prosent av aksjene i Simplifai. Det skal få opp farten på Elops utvikling av datadrevne tjenester for overvåking og vedlikehold av infrastruktur. 

– Samarbeidet med Simplifai forsterker ambisjonen vår om å bli et vekstselskap som tilbyr datadrevne løsninger for bedre innsikt i- og optimalisert vedlikehold av kritisk infrastruktur, sier Kjersti Kanne, administrerende direktør i Elop.

Fakta om kjøpet

• Oppkjøp av det norske AI-selskapet Simplifai AS (Simplifai) gir Elop umiddelbar tilgang til avansert SaaS- og automatiseringskompetanse 

• Transaksjonen akselerer Elops tilgang et gigantisk marked med enormt potensial for datafangst fra kritisk infrastruktur

 • Simplifai forblir en frittstående virksomhet under Elop-paraplyen, for å understøtte Simplifais nåværende vekstkurve og kunder innen bank, finansielle tjenester og forsikring, men får samtidig tilgang til Elops kjernemarkeder

 • Elop betaler for oppkjøpet utelukkende med aksjer, noe som understreker sterk støtte fra Simplifais aksjonærer og troen på verdipotensialet til den kombinerte virksomheten 

• Simplifais aksjonærer vil etter transaksjonen eie 22 prosent av den kombinerte enheten. Verdsettelsen av begge selskapene er basert på langsiktige vekstprognoser i stor grad drevet av programvaretjenester 

• Et eierskap i Simplifai gir Elops aksjonærer tilgang til et hurtig voksende marked for kunstig intelligens (AI)

Elop

Simplifai vil fortsette som et frittstående selskap etter transaksjonen. De leverer Al-løsninger til flere banker og forsikringsselskap. Selskapet ble etablert i 2017, og har rundt 70 ansatte i India, Ukraina og Norge.

– Vi skal videreutvikle den sterke posisjonen vi har bygd opp innen bank og finans, en sektor som representerer betydelige vekstmuligheter for oss. Samtidig gir samarbeidet med Elop oss rask tilgang til en svært interessant og underdigitalisert bygg og anleggsbransje, sier Bård Myrstad, administrerende direktør i Simplifai.

Pareto Securities har vært finansiell rådgiver til Elop i forbindelse med oppkjøpet.