Økset ned eget selskap 75 prosent på én dag

Kommandørkaptein Jarle Lysberg gikk til investorer med en prising på 300 millioner. Dagen etter sablet han verdiene til 75 millioner.

KUTTET VERDIENE: Ewave-gründer Jarle Lysberg opererte med en prising av selskapet på 300 millioner torsdag. Fredag var verdien kuttet til 75 millioner. Foto: Anders Horntvedt
Teknologi

Torsdag kveld skrev Finansavisen at kommandørkaptein og Ewave-gründer Jarle Lysberg hadde tredoblet prisingen av selskapet til tross for at det var full krise i selskapet.

«Selskapet lukker akkurat nå emisjon på ca. MNOK 3 til en kurs på NOK 1,00», skrev Lysberg i en e-post til Finansavisen torsdag.

Torsdag kveld publiserte Finansavisen artikkelen om at Lysberg hadde skrudd opp prisingen av aksjen fra 35 øre til 1 krone samtidig som selskapet hadde måttet stenge ned virksomheten, at det var innført betalingsstopp og at sjefen hadde fratrådt som følge av manglende lønnsutbetaling.

Erklærte Force Majeur

Ewaves forretningskonsept handler om å gjøre elektriske installasjoner i boliger som skal bidra til at ikke-tidskritisk strømforbruk gjøres når strømprisen er på det laveste. Kundene skal følgelig redusere strømregningen. Men prisen er høy - hele 30.000 kroner for en vanlig bolig.

Lysberg har tidligere hentet inn penger fra småsparere ved blant annet å legge frem vyer om at selskapsverdien skal øke til én milliard. Utviklingen tok imidlertid en annen retning.

17. mars ble alle ansatte permittert, og selskapet innførte betalingsstopp overfor alle leverandører og konsulenter som følge av force majeure.

I et brev fra selskapets tidligere sjef datert 8. mai heter det:

«Ewave har i forbindelse med den pågående coronakrisen fått inntektsgrunnlaget revet bort. Salget gjennom kanvas/dørbank er midlertidig borte».

Kuttet 75 prosent

Fredag kveld, én og en halv time etter at Finansavisen hadde satt innholdet i Lysbergs e-post fra dagen før på trykk, rykket han ut til aksjonærene. Da er plutselig ikke prisingen én krone per. aksje slik den var dagen før.

I e-posten, som starter «Kjære medaksjonær» skriver Lysberg at selskapet «nå lukker en emisjon til NOK 0,25 noe som gir en prising på ca 75 millioner».

På spørsmål om det var korrekt at han opererte med en prising på 1 krone pr. aksje torsdag, tilsvarende 300 millioner i selskapsverdi, skriver Lysberg nå i en e-post til Finansavisen: «Ja, det har vært prising på 300, men det er ikke realiteten nå». Og videre:

Fryktet forskyvning

Lysberg ber om å bli sitert på følgende: 

- I emisjonen hadde vi mottatt aksept for tegninger på én krone fra et antall investorer. Men i etterkant av regjeringens nye smitteverntiltak som ble presentert i går, var det en del interessenter som fryktet at den planlagte utrullingen av solgte systemer ville bli forskjøvet. For å sikre at emisjonen ble fulltegnet, senket vi derfor kursen til 0,25 kroner, sier Jarle Lysberg.

I årsberetningen for 2019, avgitt i august i år, heter det «Med umiddelbar virkning falt mulighetene for salg bort da Norge stengte ned. De ansatte ble permittert, og det ble inngått avtale med de største kreditorene om justeringer. Det er usikkert om direktesalg kan starte opp igjen før det er betydelig bedre kontroll med pandemien».

Ewave-selskapene hadde et samlet underskudd på 13,3 millioner kroner i 2019. Hvor mye som er tapt i år er foreøpig ukjent.

Fortsatt er det ikke bekreftet at emisjonen er gjennomført - selv på 0,25 kroner pr. aksje.