Mager avkastning fra teknologinykommerne

Halvparten av teknologinykommere har gitt negativ avkastning etter at de debuterte på børsen. Dårligst har det gått med Mintra Holding som har mistet en tredjedel av markedsverdien.

SVAK DEBUT: Airthings, med konsernsjef Øyvind Birkenes øverst til høyre, styreleder Geir Førre nederst til venstre og styremedlem Aksel Lund Svindal er det seneste tilskuddet av teknologiselskaper på Oslo Børs. Aksjekursen har falt 25 prosent fra IPO-kursen. På bildet er også børsdirektør Øivind Amundsen Øverst. Foto: Airthings
Teknologi

Det har vært et hektisk år på noteringsfronten, med til sammen 43 noteringer på Oslo Børs og Merkur Market.

12 av nykommerne er teknologiselskaper, men hittil har ikke IT-selskapene vært noen voldsom suksess. 

Vi har latt flere av de nye teknologiselskapene passere
Fredrik Thoresen, Storebrand kapitalforvaltning

Halvparten av IT-nykommere på Oslo Børs har gitt negativ avkastning fra emisjonskursen (alle 12 har hentet kapital) i forkant av børsnoteringen. Dårligst har det gått med læringsplattformen Mintra Holding MNTR-ME, som er ned hele 33 prosent.

I gjennomsnitt har børsferskingene klart en avkastning på 2,1 prosent fra emisjonskursen, mens medianavkastningen er på minus 0,8 prosent.

Lot flere passere

– Vi har latt flere av de nye teknologiselskapene passere, unntakene er Airthings AIRX-ME og CSAM Health Group CSAM-ME, sier forvalter Fredrik Thoresen i Storebrand Norge og Storebrand Vekst.

– Generelt er vi positive til at det er blitt et langt bredere teknologiunivers på Oslo Børs de seneste seks månedene, vi tror det vil bidra til gode avkastningsmuligheter på mellomlang sikt, fortsetter forvalteren.

Storebrand-forvalteren har hatt Merkur Market-suksessen Kahoot KAHOOT-ME i porteføljen en god stund, og selskapet har vært en viktig bidragsyter til meravkastningen i Storebrand Norge i 2020. Men siden quizselskapet debuterte på Merkur Market i oktober i fjor, er det nærmest som veteran å regne siden åtte av teknologinykommerne debuterte så sent som i oktober i år.

AIRTHINGS OG CSAM HEALTH: Storebrand-forvalter Fredrik Thoresen har droppet å investere i de fleste av teknologiaksjene som er blitt notert den seneste tiden, unntaket er Airthings og CSAM Health. Foto: Eivind Yggeseth

– Vi har ikke investert i så mange av de nye Merkur Market-aksjene i Storebrand Norge, bortsett fra Aker-døtrene som satser på vind og karbonfangst, sier Thoresen.

Solgte Pexip

Pexip  var først ute i rekken av teknologiselskaper som er blitt notert i år, da videokonferanseselskapet gikk på børs 14. mai etter at de hadde hentet inn litt over én milliard kroner.

Selve noteringen ble en gigantisk suksess før aksjekursen nådde toppen på 110 kroner etter noen få dager i handel, kraftig opp fra emisjonskursen på 63 kroner.

Investorene som fikk være med i emisjonen har fått med seg en avkastning på over 13 prosent, mens selskapets markedsverdi har ramlet rundt 35 prosent fra toppnoteringen i mai.

Thoresen satt med Pexip-aksjer etter noteringen, men har solgt seg ut av selskapet.

Av de nye teknologiselskapene på Merkur Market har forvalteren Airthings og CSAM Health Group i porteføljen. Storebrand Vekst, som også har mandat til å investere i unoterte selskaper, dermed kom de tidlig inn på eiersiden i Airthings.

– Det er utrolig morsomt at vi har et norsk selskap som er en ledende aktør på forbrukerelektronikk. Airthings har tatt en sterk global posisjon, og samtidig har de gode muligheter til å gjenta suksessen i bedriftsmarkedet, sier Thoresen.

– Selskapet har etablert en imponerende logistikkjede der all produksjon outsources og en salgsmodell hvor brorparten av omsetningen går via Amazon. I sum lykkes de med en bruttomargin på rundt 70 prosent, noe som er imponerende i en konkurranseutsatt næring.

– Skisserte forretningsmodeller

Airthings ble startet som en produsent av radonmålere, men har den seneste tiden utvidet porteføljen til å omfatte flere funksjoner som måling av inneklima og effektiv energistyring av bygg.

– Covid 19-utbruddet har ført til større oppmerksomhet rundt konsekvensene av dårlig luftkvalitet innendørs med tanke på smitte og andre sykdommer. I tillegg er det store muligheter inn mot bedriftsmarkedet hvor det vises til at 40 prosent av verdens energikonsum knyttes til bygg, sier Thoresen.

Forvalteren legger også stor vekt på at Airthings har bevist at de kan tjene penger.

– Vi ser ofte at det er mange ekstremt spennende og skisserte forretningsmodeller, men her er det et selskap som har evnet å tjene penger før man investerte i bedriftsmarkedet, sier Thoresen.

– I tillegg har ledelsen og menneskene bak tidligere lykkes med å ta frem selskaper med høy vekst og høy inntjening.

Storebrand-forvalteren har i tillegg satset på CSAM Health Group.

– Deres forretningsmodell har også vist lønnsomhet, i tillegg har de elementet med repeterende inntekter. Det er også vanskelig å bytte ut løsningene deres inn mot spesialisthelsetjenesten når de først er tatt i bruk, et eksempel er programvare som sørger for korrekt dosering til kreftpasienter, sier Thoresen.

Grunn til å være skeptisk

Flere av teknologiselskapene på Merkur Market rapporterer nå tall for første gang som børsnotert selskap.

Torsdag måtte Sikri Holding SIKRI-ME, programvareselskapet som satser på saks- og arkivløsninger og som ble skilt ut av Evry i forbindelse med Tieto-fusjonen, tåle et kursfall etter at resultatregnskapet viste begrenset vekst, høyere kostnader og fall i marginen.

Med noen få unntak, som Pexip, er det tynt med analysedekning på nykommerne.

– Mye av filtreringen har falt på grunn av prisingen, men det er grunn til å være litt skeptisk til hvilken oppmerksomhet selskapene har om seks måneder og om likviditetsgraden vil påvirke aksjene negativt, sier Thoresen.

– Det er ikke til å legge skjul på at vi også er opptatt av at det er meglerhus som har analysedekning på de nye selskapene. Den delen av Merkur Market har vært mangelfull.

Den beste teknologiaksjen blant nykommerne er så langt Mercell Holding MRCEL-ME, som har steget med nesten 63 prosent.

Periscopus AS eier 153.000 aksjer i Kahoot. Periscopus AS er kontrollert av ansvarlig redaktør i Finansavisen, Trygve Hegnar.

De nye teknologiaksjene på Oslo Børs og Merkur Market

SelskapNoteringsdagBransjeIPO-kursSisteEndringMarkedsverdiEndring fra toppnoteringen
Mercell Holding09/07Off. anskaffelser6,7510,9962,8%2 955,9−23,7%
CSAM Health Group9/10e-helseløsninger70,0084,5020,7%1 672,4−17,5%
Sikri Holding15/07Offentlig sak og arkiv71,2586,0020,7%1 362,0−36,3%
Link Mobility21/10Mobiltjenester47,0055,6118,3%14 706,9−1,6%
Pexip14/5Videokonferanse63,0071,2713,1%6 825,1−35,2%
PatientSky23/10Pasientjournaler10,2110,694,7%1 512,6−10,9%
Volue19/10Programvare for kraftbransjen32,0030,00−6,3%4 050,0−25,0%
Ayfie Group7/7Søk- og tekstanalyse2,001,74−13,0%200,7−51,7%
House of Control20/10Regnskapsprogramvare21,0017,40−17,1%961,8−23,2%
Elliptic Laboratories16/10AI/programvare150,00119,50−20,3%1 121,4−33,6%
Airthings30/10Radonmålere13,5010,10−25,2%1 754,2−19,8%
Mintra Holding5/10Programvare/digital læring9,706,50−33,0%1 162,1−27,0%