Sveaas kjøper alle Hagens aksjer i Komplett Bank

Christen Sveaas legger rundt 300 millioner kroner for Stein Erik Hagens aksjer i Komplett Bank.

KJØPER: Christen Sveaas Kistefos kjøper aksjer i Komplett Bank.  Foto: Per Martin Norli
Teknologi

Stein Erik Hagens Canica Invest har inngått en avtale med Christen Sveaas Kistefos, der Kistefos kjøper alle Canicas drøyt 35,1 millioner aksjer i Komplett Bank  til 8,75 kroner pr. aksje, fremgår det av en børsmelding mandag.

Gjennomføring av transaksjonen er betinget av at Kistefos får tillatelse fra Finanstilsynet til å eie opptil 25 prosent av aksjene i Komplett Bank.

Kistefos beholdning etter transaksjonen vil være på 44,7 millioner aksjer, tilsvarende en eierandel på 23,97 prosent.