Henter 1,3 milliarder for å finansiere oppkjøp

Mercell henter frisk kapital for å gjennomføre oppkjøpet av svenske Visma Commerce.

OPPKJØP: Mercell kjøper Visma-selskap. Her fra børsnoteringen 9. juli 2020. Avbildet: Adm. dir Terje Wibe ringer med bjella. Foto: Siv Dolmen
Teknologi

Onsdag formiddag kom nyheten om at Mercell MRCEL-ME kjøper alle aksjene i svenske Visma Commerce for to milliarder svenske kroner. Kjøpet vil bli finansiert gjennom en emisjon på 1,3 milliarder kroner som er garantert av flere store aksjonærer i selskapet, samt en obligasjonsutstedelse på 1,1 milliarder svenske kroner.

Mercell har hentet inn ABG Sundal Collier og Pareto Securities for å gjennomføre emisjonen som rettes mot norske og internasjonale institusjonelle investorer. Emisjonen er garantert av et konsortium bestående av flere av selskapets største aksjonærer.

Emisjonskursen vil fastsettes gjennom en såkalt bokbyggingsprosess.

Det femårige obligasjonslån på 1,1 milliarder svenske kroner har en låneramme på to milliarder. Lånet har en flytende kupongrente på tre måneders Stibor pluss 6,0 prosentpoeng.

Onsdag hoppet Mercell-aksjen 9,8 prosent til 11,32 kroner.

mercell
MRCEL-ME
Nyheter
Teknologi
Børs