Kahoot jekker opp veksten

Kahoot guider 30 prosent inntektsøkning for fjerde kvartal – dratt opp av nylige fusjoner med Drops og Actimo. Estimerer 230 prosents økning fra i fjor

VEKST: Konsernsjef Eilert Hanoa i Kahoot guider sterk inntektsvekst i fjerde kvartal. Foto: Iván Kverme
Teknologi

Kahoot børsmelder kort tid etter børsen stengte mandag at det ser markant inntektsøkning i fjerde kvartal.

Selskapet venter fakturerte inntekter for konsernet til å overgå 15 millioner dollar, omtrent 30 prosent økning sammenlignet med forrige kvartal. De nylige fusjonene med Drops og Actimo vil bidra med om lag 15 prosent av økningen.

Tidligere var det guidet inntekter på 14 millioner dollar i fjerde kvartal. For helåret var det ventet 41-41 millioner dollar, men også dette oppjusteres i dagens oppdatering.

Snart hovedlisten

For helåret 2020 venter Kahoot-gruppen å omsette for 43 millioner dollar, inkludert Actimo og Drops' inntekter fra desember. Det tilsvarer en økning på 230 prosent annualisert. 

Selskapet melder også om at det vurderer å børsnoteres på hovedlisten av Oslo Børs så tidlig som første kvartal 2021. 

Betalende abonnenter har nådd 400.000, ekskludert Actimo og Drops, og er ventet å øke til 420.000 innen utgangen av året. Aktive kontoer er ventet opp 22-23 millioner.

Periscopus AS eier 153.000 aksjer i Kahoot. Periscopus AS er kontrollert av ansvarlig redaktør i Finansavisen, Trygve Hegnar.

breaking
kahoot
Nyheter
Teknologi
Børs