Bjellesauer tjente 50 prosent på en dag

Da Øystein Stray Spetalen, Arne Blystad, Ketil Skorstad og Kristian Lundkvist fikk kjøpe Element-aksjer for 4 kroner, steg aksjen til 6 kroner på Børsen.

PANGSTART: Øystein Stray Spetalen hadde en andel i Element via børsnoterte Saga Pure, men hans private Tycoon kom inn som ny Element-aksjonær. Foto: Stian Lysberg Solum
Teknologi

Element-kursen ble handlet til 4,70 torsdag før selskapet rykket ut med en emisjon til 4 kroner aksjen. Normalt skulle det medført at aksjen skulle korrigere markert ned fredag.

Men ikke i Element.

Element-kursen har eksplodert opp nesten 30 prosent til over 6 kroner. Årsak? Tycoon Industrier, Songa Capital, Tigerstaden og Middelborg hadde fått eksklusivt tilbud, og tegnet tilstrekkelig mange aksjer for å fylle hele emisjonen før Element sendte børsmelding etter børsslutt torsdag.

Fikk forhåndstegne

Bak selskapene står henholdsvis Øystein Stray Spetalen, Arne Blystad, Ketil Skorstad og Kristian Lundkvist. Ingen av selskapene er Element-aksjonærer fra før, selv om et annet Spetalen-selskap, Saga Pure, har aksjer.

PANGSTART: Ketil Skorstad. Foto: Eivind Yggeseth

De fire investorene kan følgelig juble over en verdistigning på mer enn 50 prosent bare i løpet av en formiddag i det de 15 millioner emisjonsaksjene har økt fra 60 til 90 millioner i verdi. Verdien av hele Element, uten emisjonsaksjene, økte fra 90 millioner i børsverdi torsdag til 115 millioner fredag.

PANGSTART: Arne Blystad. Foto: Ivan Kverme

Gamle Element-aksjonærer fikk ikke den samme muligheten til å forhåndstegne slik bjellesauinvestorene fikk. Men de fikk tegne etter børsmeldingen torsdag ettermiddag til samme aksjekurs, tilsvarende en rabatt i forhold til børskurs på 15 prosent.

Reparasjon for etternølere

Hvor mange aksjer de gamle aksjonærene får tildelt er foreløpig ikke kjent, men de fire utvalgte investorene er trolig sikret en stor pott.

Aksjonærer som ikke benyttet muligheten til å tegne aksjer torsdag har likevel mulighet til å delta i en reparasjonsemisjon etter å ha fasit i hånd. Med aksjekurs over 6 kroner og emisjonskurs på 4 bør de benytte muligheten.

PANGSTART: Kristian Lundkvist. Foto: Anne Charlotte Schjoll

Dessverre er ikke reparasjonsemisjonen større enn 1,9 millioner aksjer, tilsvarende 7,6 millioner kroner, mens hovedemisjonen var på 15 millioner aksjer tilsvarende 60 millioner kroner.

Styreleder har tjent 1,6 mill.

Den som benyttet muligheten til å kjøpe aksjer var styreleder Thomas Christensen. Han tegnet 900.000 aksjer, og har allerede fått tildelt 785.470 aksjer i emisjonen. Styrelederen kan følgelig glede seg over en gevinst på 1,6 millioner kroner allerede.

Element er et rent børsskall som før emisjonsmeldingen torsdag også meldte at de skulle kjøpe opp Harmonycain, som utvikler mikrochiper for datamaskiner brukt til kryptomining. Oppkjøpet finansieres ved å trykke 51 millioner Element-aksjer samt 10 millioner warrants med innløsningskurs på 10 kroner.

element
ELE
øystein stray spetalen
ketil skorstad
arne blystad
kristian lundkvist
Nyheter
Teknologi
Børs